lot: 1 -

ANTICKÁ OLEJOVÁ LAMPIČKA


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 8cm; šířka: 13cm; hloubka: 5cm; období: Pravděpodobně 2. století před Kristem, Řecko

Bronzová olejová lampička s víčkem a hlavou koníka, odlita metodou ztraceného vosku.
lot: 2 -

ANTICKÁ BRONZOVÁ KONVIČKA


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 12cm; období: Patrně 1. století před Kristem, Řím

Římská antická konvička pravděpobobně na vonné oleje, ve formě ženské hlavy s jemně cizelovanou tváří. Tyto drobné antické nádoby se často stávaly předlohou pro konvičky vzniklé v renesanci a později i v secesi.
lot: 3 -

AQUAMANILE


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 259 EUR)
výška: 31cm; šířka: 28cm; hloubka: 10cm; období: 13.-14. století, Německo

Středověké aquamanile ve formě lva s jemně cizelovanou hlavou a hřívou. Slitina bronzu a cínu. K dispozici rozbor materiálu od Institute for Materials Science and Authenticity Testing GmbH , Wiesbaden.
lot: 4 -

VÍTĚZNÝ KRISTUS


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 074 EUR)
výška: 78cm; šířka: 23cm; hloubka: 11cm; období: Kolem 1480, Čechy

Pozdně gotická figura zmrtvýchvstalého Krista v typicky červeném rouchu, s žehnajícím gestem levé ruky, v pravé ruce chybí kourouhev. Polychromované dřevo.
lot: 5 -

POZDNĚ GOTICKÁ RELIÉFNÍ DESKA S KRISTEM A NEVĚŘÍCÍM TOMÁŠEM


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 148 EUR)
výška: 51cm; šířka: 39cm; období: Kolem 1500, Německo

Reliéfní deska se scénou apoštola Tomáše vkládajícího prsty do Kristovy rány v boku. Na pozadí architektonické prvky. Dřevo s původní polychromií.
lot: 6 -

SVĚTICE


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 79cm; šířka: 27cm; hloubka: 18cm; období: Kolem poloviny 16. století, Španělsko

Dřevěná plastika neznámé světice (absence atributů), dle formální analýzy Španělsko kolem poloviny 16. století.
lot: 7 -

SŇATEK - REPLIKA POZDNĚ GOTICKÉ MALBY


NEZNÁMÝ MISTR


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 074 EUR)
výška: 66.5cm; šířka: 49cm; období: 19. století, střední Evropa

Kvalitní replika malby neznámého pravděpodobně, francouzského mistra ze 2. poloviny 15. století. Malba na dřevě, parketováno.
lot: 8 -

LUKRÉCIE


MISTR ŽENSKÝCH POLOPOSTAV - OKRUH


vyvolávací cena: 320 000 CZK (11 852 EUR)
výška: 65.5cm; šířka: 50cm; období: 1. polovina 16. století, Německo

Autorství je dle posudku Prof. Víta Vlnase připisováno Mistru ženských polopostav. Jedná se o vysoce kvalitní detailní malbu, která se stejnou precizností zobrazuje jak figuru Lukrécie, tak i vybavení místnosti, ve které se vyhrocená scéna odehráva. Olej na desce z měkkého dřeva.
lot: 9 -

KAMEJ VE STŘÍBRNÉ MONTÁŽI


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 6.8cm; šířka: 6.2cm; období: 16 a 17. století, Itálie

Italská kamej řezaná do achátu, pocházející ze 16. století, zobrazuje scénu ze 6. století př. Kristem, kdy Horatius Cocles brání římský most přes řeku Tiberu před Etrusky. Obdobná scéna se vyskytuje na štukové výzdobě v Letohrádku Hvězda ze 16. století. Kamej zasazena do montáže ze zlaceného stříbra ze století 17.
lot: 10 -

POZDNĚ RENESANČNÍ TRUHLIČKA


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
výška: 6.5cm; šířka: 16.5cm; hloubka: 6.5cm; období: Kolem 1600, Itálie

Dřevěná truhlička s mechanickým uzávěrem, potažena kůží, na čelní straně plastický motiv zvěstování Panně Marii, uvnitř šuplíček.
lot: 11 -

KAPESNÍ SLUNEČNÍ HODINY


vyvolávací cena: 220 000 CZK (8 148 EUR)
poloměr: 7.5cm; období: 1589, Německo, Mnichov

Raritní sluneční hodiny s kompasem, mosaz v ohni zlacená, značené Marcus Purman faciebat Monachium 1589.
lot: 12 -

LISTY Z POZDNĚ GOTICKÉHO ANTIFONÁŘE


vyvolávací cena: 8 000 CZK (296 EUR)
výška: 56cm; šířka: 40.5cm; období: 2. polovina 15. století, Čechy

Oboustranné pergamenové listy z antifonáře s notovým záznamem.
lot: 13 -

SEWERÝNOVA BIBLE - DRUHÉ VYDÁNÍ


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 32.5cm; šířka: 24.5cm; hloubka: 11cm; období: 1537, Čechy, Praha

Bible obsahuje Starý i Nový zákon. Tiskařem, nakladatelem i autorem předmluvy je Pawel Sewerýn z Kapí Hory. Kožená vazba zdobená slepotiskem s datací 1744, na dvě spony, s mosazným kováním a polodrahokamy. V minulosti restaurováno.
lot: 14 -

NOBELITACE RUDOLFA II.


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
výška: 67cm; šířka: 78cm; období: 1599, Čechy, Pražský hrad

Nobelitace a vylepšení znaku rodiny Oestereicher (Hans Georg, Hans Jacob, Jeremias Quirinus, Andreas, Hans Wolf, Eleasar) dalšími svobodami, jako například možnost pečetit červeným voskem. Dole notářský přípis s potvrzením autenticity z roku 1724. Listina psaná na pergamenu s bohatou obrazovou a ornamentální iluminací vznikla ve 25. roce vlády uherského krále, 24. roce vlády českého krále a 23. roce vlády římského císaře Rudolfa II. Podpis císaře Rudolfa II. vlevo dole: Rudolfus. Datace 7.8.1599 na Pražském hradě. Konzultace PhDr. Eliška Fučíková CSc.
lot: 15 -

KOLOROVANÁ MĚDIRYTINA, POHLEDY NA PRAHU A CHEB


FRANZ HOGENBERG (1535–1590)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
výška: 44cm; šířka: 57cm; období: 1600, Čechy

Mědirytina kolorovaná akvarelem na ručním papíře. Pohledy na Prahu a Cheb. Nápis PRAGA a EGRA.
lot: 16 -

KRAJINY - KONVOLUT


AEGIDIUS SADELER (1570–1625)


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 20.5cm; šířka: 26cm; období: Kolem 1600, Čechy

Dva grafické listy, mědiryt na ručním papíře. Aegidius Sadeler proslul jako výtečný rytec a grafik rudolfínské doby.
lot: 17 -

ÚNOS PERSEFONY


JOSEPH HEINTZ (1564–1609) - OKRUH


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
výška: 74cm; šířka: 98cm; období: Počátek 17. století, Čechy

Výrazná podobnost s plátnem stejného námětu a téměř stejných rozměrů z drážďanské galerie, jehož autorem je Joseph Heintz, který působil na dvoře císaře Rudolfa II., nám dovoluje klást nabízené dílo do okruhu uvedeného mistra. Olej na plátně. Konzultováno s PhDr. Eliškou Fučíkovou CSc.
lot: 18 -

VENUŠE S AMOREM


NEZNÁMÝ MISTR


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 49cm; šířka: 36cm; období: Počátek 17. století, střední Evropa

Olej na plátně. Bohatě řezbovaný, zlacený a polychromovaný rám.
lot: 19 -

PANNA MARIA S JEŽÍŠKEM, SV. ALŽBĚTOU A JANEM KŘTITELEM V KVĚTINOVÉM RÁMU


JAN BRUEGHEL MLADŠÍ (1601–1678)


vyvolávací cena: 550 000 CZK (20 370 EUR)
výška: 67.5cm; šířka: 51cm; období: Kolem 1640, Vlámsko, Antverpy

Obraz znázorňuje Pannu Marii kojící Ježíška (ikonografický typ Maria lactans) ve společnosti svaté Alžběty a malého Jana Křtitele, který se lehce dotýká hlavy beránka, poukazujíc tak na symboliku Beránka Božího. Celý výjev je zasazen do bohatého malovaného květinového rámu, jehož autorem je vlámský kabinetní malíř Frans Wouters (1612-1659).Olej na mědi. Posudek Dr. Klaus Ertz.
lot: 20 -

KRAJINA V DUNÁCH


JAN VAN GOYEN (1596–1656)


vyvolávací cena: 380 000 CZK (14 074 EUR)
výška: 29.5cm; šířka: 40cm; období: 1630, Holandsko

Na českém trhu s uměním ojedinělá akvizice významného holandského autora 17. století. Olej na dřevě, nesignováno, zezadu výstavní štítky. Znalecký posudek Prof. Dr. Muller Hofstede 6.11.1982, Fred G. Meijer / Ellis Dullaart 05. 2015 pro databázi RKD. Publikováno databáze RKD Nr. 1001195064.
lot: 21 -

JEZDECKÁ BITEVNÍ SCÉNA


NEZNÁMÝ VLÁMSKÝ MISTR


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 70cm; šířka: 96cm; období: 2.polovina 17. století, Vlámsko

V dynamické jezdecké bitevní scéně lze rozlišit vlámské portrétní typy, rovněž zmiňovaná dynamičnost a konstrukce scény nám dovoluje připsat dílo umělci vlámské oblasti.Olej na plátně, neznačeno.
lot: 22 -

BOJOVÉ KLADIVO


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
období: 17./18. století, patrně Uhry

Hlavice vepředu s čtyřhranným, dolů zahnutým zobcem, na druhé straně kruhové kladívko, dřevěná válcová rukojeť, dvě upevňovací péra s nýtem, délka 515 mm.
lot: 23 -

SEKERA


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
období: 17./18. století, patrně Německo

Čepel s obloukovitým ostřím, na druhé straně kuželovité kladívko, dřevěná válcová rukojeť, upevňovací hřeb ve tvaru rozety, volný závěsný kroužek, délka 645 mm.
lot: 24 -

BOJOVÉ KLADIVO


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
období: 18./19. století, patrně Osmanská říše

Hlavice vepředu s čtyřhranným, dolů zahnutým zobcem, na druhé straně jehlanovité kladívko, dřevěná válcová rukojeť zakončena bodcem, obložena sedmi pásy tepaného mosazného plechu, délka 1060 mm.
lot: 25 -

NATAHOVACÍ HEVER KE KUŠI


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
výška: 33cm; období: 1550, Německo

Kované železo, dřevo. Na těle heveru značka výrobce. Vystaveno na výstavě Rožmberkové, rod českých velmožů - Valdštejnská jízdárna Praha 2011, Arma Diaboli - O kuších a střelcích, Národní muzeum Praha 2012. Publikováno: Rožmberkové rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, vydalo NPÚ České Budějovice, str. 592 obr. 2, Brych - Arma Diaboli str 82.
lot: 26 -

MEČ DVOURUČNÍ PLAMENNÝ


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
období: 1560, Německo (Mnichov)

Čepel plamenná značena značkou mečíře - Michael Statter, jílec tordovaný, hruška konická. Délka 1560 mm. Vystaveno: Rožmberkové, rod českých velmožů - Valdštejnská jízdárna Praha 2011, Landsknechtské zbraně a zbroj - Muzeum Hradec Králové.
lot: 27 -

HONOSNÁ OSMANSKÁ ŠAVLE


vyvolávací cena: 900 000 CZK (33 333 EUR)
období: 1. polovina 17. století, Osmanská říše

Honosná osmanská šavle z první poloviny 17. století ve stříbrné zlacené soupravě, zdobené plastickými florálními motivy a zlatem inkrustovanými destičkami z jadeitu, osazenými tyrkysy. Čepel vyrobená v 17. století má značku IPZD, která je známá na mnoha polských šavlích v té době. Široký žlábek, v dolní třetině se rozšiřuje a pod záštitou má dva hřbetní žlábky v délce asi 15 cm. Délka čepele 80 cm. Šavle tohoto typu nazval prof. Zdislaw Zygulski jako "šavle v imperiálním stylu. Původně se vyráběly v sultánských dílnách v Istambulu. Byly používány vysokými hodnostáři pro slavnostní účely a nebo jako diplomatický dar. Šavle a palaše tohoto typu se nacházejí ve sbírkách moskevského Kremlu, krakovského Wawelu, ve Varšavě, v Drážďanech, v Budapešti a Istambulu. Její výskyt na trhu je velmi výjimečný, jedná se o skutečnou raritu muzeální kvality. Celková délka šavle s pochvou 97 cm. Literatura: Žygulski , Z. , Stara broň W Polskich Zbiorach, Wydanie II Poprawione, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warsawa, 1982 Žygulski , Z., Sztuka islamu w zbiorach polskich, Wydawnictvo artystyczne filmove, Warszawa, 1989 Žygulski , Z., Ottoman Art in the Service of the Empire, New York University Press, New York, 1992 Mironov., O.,E. Tikhomirov, Ornamental weapons and horse accoutrements of the 17th and 18th centuries, State Museums of the Moscow Kremlin, MA Fine Art, Moscow, 1986 Digard, J-P. ed., Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d'Orient et d'Occident, exhibition catalogue, Institut du monde arabe, Paris, 2003 Tuzcan, H., Children of the Ottoman Seraglio: Customs and costumes of the princes and princesses, Istanbul 2006
lot: 28 -

MEČ


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
období: Kolem 1600, Štýrsko

Čepel přímá, dvousečná, s oblým hrotem oboustranně se širokým výbrusem, zdobena rytými rostlinnými ornamenty, rukojeť dřevěná, ovinutá splétaným železným drátkem, souprava železná, prutový oblouk koše přechází v dolů zahnutou záštitu, vnější záštitný prstenec, délka 1002 mm.
lot: 29 -

MEČ


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
období: Kolem 1500, Německo

Čepel přímá, dvousečná, s oboustranným krátkým výbrusem a rytou značkou pasovského vlka, rukojeť nepůvodní, souprava železná, ramena záštity stočena k čepeli, délka 970 mm.
lot: 30 -

RAPÍR SE ZVONCOVÝM KOŠEM


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
období: 17. století a historismus, střední Evropa

Patrně historizující rapír s čepelí ze 17. století. Čepel přímá, dvousečná, kosočtvercového průřezu, rukojeť dřevěná, ovinuta splétaným železným drátkem, souprava železná, prutový oblouk koše, miska zdobena reliéfem rostlinných a figurálních motivů, délka 1225 mm.
lot: 31 -

RAPÍR


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 778 EUR)
období: Kolem 1620, Německo, Solingen

Čepel přímá, dvousečná, čočkovitého průřezu, ve středovém žlábku ražený nápis (signatura), v horní části ricasso se značkou půlměsíce, rukojeť dřevěná, ovinuta stáčeným mosazným a železným drátkem, přímá záštita, úponkový koš, délka 1135 mm. Peter Munich, Německo, Solingen kolem 1620.
lot: 32 -

RAPÍR


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
období: Kolem 1600, Německo

Čepel přímá, dvousečná, kosočtvercového průřezu, rukojeť dřevěná, ovinuta splétaným železným drátkem, souprava železná, hlavice kulovitá, koš úponkový, přímá záštita, délka 1048 mm.
lot: 33 -

RAPÍR


vyvolávací cena: 140 000 CZK (5 185 EUR)
období: 1620, střední Evropa

Koš a hruška dekorativně zdobena, čepel rytá s rostlinným dekorem tausovaná zlatem, pochva původní kožená se stříbrným nákončím. Původ : Hannoverská královská zbrojnice, zámek Marienburg. Délka 1260 mm. Vystaveno: Valdštejn a jeho doba
lot: 34 -

RENESANČNÍ KUŠE


vyvolávací cena: 190 000 CZK (7 037 EUR)
výška: 63cm; šířka: 57cm; období: 1590, Sasko

Ocel, železo, dřevo, konopný provaz, kost, vlněné střapce. Lučiště ocelové s koncovými mušlemi, značeno kolečkem s korunkou, konopné vázání zdobeno vlněnými střapci. Socha dřevěná, částečně obložena kostí a po stranách šupinovým dekorem s kostěnými srdíčky, na soše v kosti rytá postava zbrojnoše, ryté voluty a akanty, ořech kostěný, kostěný zářez pro vedení šipky, spoušťová tyč, železný zámek a železné čepy pro zaklesnutí heveru, jehlová spoušť. Značeno na vnitřní straně. Restaurováno v Národním muzeu v Praze. Publikováno: Arma diaboli - O kuši a střelcích, Vladimír Brych (ed.), str.82, Rožumberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, vydalo NPÚ České Budějovice, str. 592 obr.2. Vystaveno na výstavě Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, Valdštejnská jízdárna Praha 2011, Arma diaboli - O kuši a střelcích, Národní muzeum Praha 2012.
lot: 35 -

ALEGORIE ZÁVISTI


ERCOLE FERRATA (1610–1686)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 31cm; období: Kolem 1670, Itálie, Řím

Ercole Ferrata patří k velkým sochařům italského baroka druhé poloviny 17. století. Jeho dílo je ovlivněno tvorbou Alessandra Algardiho a Francoise Duquesnoye. Zcela určitě však rozeznáme i vliv silného výrazového i formálního expresionismu Gian Lorenza Berniniho, s nímž Ferrata nejednou spolupracoval. Ferratova díla jsou zastoupena v mnoha kostelích v Římě, Neapoli, Sieně, ale také ve Vratislavi, kde navrhl a realizoval výzdobu katedrální kaple sv. Alžběty. Drobná plastika se vyznačuje kvalitní cizelérskou prací. Bronz v ohni zlacený.
lot: 36 -

PSACÍ SEKRETÁŘ PROVEDENÝ TECHNIKOU BOULLE


vyvolávací cena: 350 000 CZK (12 963 EUR)
výška: 150cm; šířka: 100cm; hloubka: 70cm; období: Kolem 1700, Francie

Psací sekretář muzeální kvality, který se na českém trhu se starožitným nábytkem vyskytuje velmi vzácně. Výsuvná pracovní deska, potažena kůží, v nástavbě tajné šuplíčky. Zásuvky uzamykatelné, klíček původní. Zdobeno Boullého marketerií. Dřevo, podbarvovaná želvovina, cín, mosaz, měď, kůže, zrcadla.
lot: 37 -

RENESANČNÍ CÍN


FRANCOIS BRIOT (1550–1616)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
poloměr: 49.5cm; období: Kolem 1600, Francie

Renesanční cínová mísa s bohatým figurálním motivem. Vystaveno:Rožmberkové rod českých velmožů - Valdštejnská jízdárna Praha 2011.
lot: 38 -

CHEBSKÁ RELIEFNÍ INTARZIE


vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
výška: 7cm; šířka: 26.7cm; období: 1650, Čechy

Jedná se nejspíše o panel z výzdoby nábytku. Výjev zachycuje v předním plánu dvě figury putti a antikizující mužskou bustu, na pozadí pak krajinu a architekturu. Řezba do dřeva, intarsie, polychromie.
lot: 39 -

BAROKNÍ SPÍCÍ AMOR


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 14.8cm; šířka: 40cm; hloubka: 22cm; období: 17. století, Itálie

Drobná plastika spícího Amora , vytvořena dle antické předlohy, byla pravděpodobně součástí exteriérové výzdoby. Kararský mramor.
lot: 40 -

HLAVA MNICHA


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 30cm; období: 17.století, patrně Španělsko

Část větší plastiky, nejspíše mnicha s tonzurou a výraznou tváří. Polychromované dřevo, restaurováno.
lot: 41 -

ČTYŘRAMENNÝ SVÍCEN


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 47cm; období: 17. století, Polsko

Čtyřramenný bronzový svícen ve středové ose s motivem polské orlice.
lot: 42 -

HLUBOKÝ TALÍŘ WINTERTHUR


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
poloměr: 31.5cm; období: 1685, Švýcarsko, Winterthur

Bílá glazura, na okrajích malba ovoce, na dně šlechtický erb, iniciály HCL a letopočet 1685. Lepeno, průměr 31,5 cm.
lot: 43 -

HLUBOKÝ TALÍŘ ŽITAVA


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
poloměr: 30cm; období: 1686, Žitava

Talíř v typických barvách našedlé glazury s florálním dekorem v žitavské zeleni s manganově fialovými konturami. Na dně letopočet 1686.
lot: 44 -

HABÁNSKÝ HLUBOKÝ TALÍŘ


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 407 EUR)
poloměr: 31.5cm; období: 1697, západní Slovensko

Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru. Na okrajích v osách dva výjevy z bajky O vráně, lišce a sýru a dvě kytice, na dně kytice s letopočtem 1697.
lot: 45 -

HABÁNSKÁ LAHEV S CÍNOVÝM ŠROUBOVACÍM UZÁVĚREM


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 25.5cm; období: Kolem 1700, západní Slovensko

Modrá glazura, cínová montáž se šroubovacím uzávěrem, svislé žebrování.
lot: 46 -

HABÁNSKÁ SLÁNKA


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 407 EUR)
výška: 6cm; šířka: 9.5cm; hloubka: 9cm; období: 1674, Morava

Habánská keramika v typické barevnosti, datováno 1674.
lot: 47 -

HABÁNSKÝ DŽBÁNEK


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 19.5cm; období: 1690, západní Slovensko

Fajáns, lehce namodralá glazura, na čelní straně kytice a letopočet 1690.
lot: 48 -

HABÁNSKÝ DŽBÁN S CÍNOVÝM VÍKEM


vyvolávací cena: 140 000 CZK (5 185 EUR)
výška: 38.5cm; období: 1703, západní Slovensko

Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru. Na čelní straně motiv kytice a letopočet 1703. Na víku rytý monogram MF.
lot: 49 -

HLAVA STARCE


PETR BRANDL (1668–1735)


vyvolávací cena: 600 000 CZK (22 222 EUR)
výška: 52.5cm; šířka: 38.5cm; období: Kolem 1710, Čechy

Ani v tomto případě nelze pro nepřítomnost atributů určit, zda se jednalo o studii k figuře světce nebo postavy starce. Výjimečné je expresívní pojetí malby, která je vytvářena krátkými tahy. Technologický průzkum malby (proveden Šárkou a Petrem Bergrovými) navíc dokazuje, že barvy byly nanášeny nejen štětcem, ale i prsty. Olej na plátně.
lot: 50 -

HLAVA STARCE


PETR BRANDL (1668–1735)


vyvolávací cena: 550 000 CZK (20 370 EUR)
výška: 56.5cm; šířka: 44.5cm; období: Po 1718, Čechy

Obraz zachycuje expresivní portrét starce, bez atributů, takže nelze přesněji určit o jakou figuru se jedná. Náleží k typickým portrétům a studiím stařeckých hlav a poprsí, které Brandl maloval od druhého desetiletí 18. století. Po technologické a stylové stránce nese dílo veškeré znaky vyzrálého autorova rukopisu, takže o autorsví díla nelze mít pochybnosti. Olej na plátně. Posudek Prof. Vít Vlnas, restaurátorská zpráva Šárka a Petr Bergrovi.
lot: 51 -

MĚSÍČNÍ SVIT NAD ZÁLIVEM


NEZNÁMÝ VLÁMSKÝ MISTR


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
výška: 35cm; šířka: 48cm; období: Přelom 17. a 18. století, Vlámsko

Olej na dřevě.
lot: 52 -

RYBÁŘSKÉ LODĚ NA MOŘI


NORBERT GRUND (1717–1767) - OKRUH


vyvolávací cena: 140 000 CZK (5 185 EUR)
výška: 21cm; šířka: 29.5cm; období: 2. polovina 18. století, Čechy

Podle stylu malby, která se nápadně podobá malbě miniatur, a dle práce se světlem a vodní hladinou, lze dílo klást do okruhu českého malíře kabinetních obrázků - Norberta Grunda. Olej na dřevě, vzadu 2 voskové pečetě.
lot: 53 -

KRAJINA S HRADNÍ ZŘÍCENINOU A FIGURÁLNÍ STAFÁŽÍ


JAN JAKUB HARTMANN (1658–1736)


vyvolávací cena: 420 000 CZK (15 556 EUR)
výška: 24.7cm; šířka: 31.5cm; období: 1. třetina 18. století, Čechy

Scéna v krajině představuje námět, který se v mistrově tvorbě (i v tvorbě jeho synů Františka Antonína a Jana Václava) často opakuje. Patrný je vliv holandské krajinomalby. Olej na plechu, nesignováno. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou.
lot: 54 -

SV. JAN KŘTITEL


JOSEPH BERGLER (1753–1829)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 57cm; šířka: 50cm; období: 1782, Itálie, Řím

Expresívně pojaté dílo náleží do časného Berglerova období, kdy působil v Itálii - v Miláně a Římě. Patrný je ještě silný ohlas italské barokní malby. Figura sv. Jana, ač klečící, vyjadřuje mocné pohnutí těla i mysli. K silnému expresívnímu účinku napomáhá práce se světlem, kontrast ozářeného těla v ponuré krajině s lehkým odkazem na v pozadí stojícího beránka. Z 80. let 18. století pochází řada pláten se sakrální tématikou, která byla určena pro výzdobu chrámů jak v Itálii tak v rodném Německu. Roku 1800 byl Bergler jmenován prvním ředitelem nově založené pražské Akademie, kde ovlivnil řadu českých umělců, jako byl Václav Prachner, Josef Navrátil, Josef Mánes a mnoho dalších. Olej na plátně. Signováno a datováno vpravo dole J. Bergler Pinxit 1782.
lot: 55 -

MEMENTO MORI


NEZNÁMÝ MISTR


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 148 EUR)
výška: 78cm; šířka: 61cm; období: Konec 18. století, střední Evropa

Olej na plátně, restaurováno.
lot: 56 -

ALEGORICKÁ SCÉNA


GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO - ŠKOLA


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 519 EUR)
výška: 27.5cm; šířka: 54.5cm; období: 2. polovina 18. století, Itálie

Pravděpodobně se jedná o studijní malbu k většímu plátnu nebo fresce, na což by ukazoval náznak perspektivní zkratky rozestavěním figur. Na Tiepolovu školu odkazuje barevnost a zasazení postav do krajiny, kde velkou část tvoří pohled na otevřené nebe. Olej na plátně.
lot: 57 -

MRAMOROVÍ LEŽÍCÍ LVI


ANTONIO CANOVA (1757–1822) - OKRUH


vyvolávací cena: 260 000 CZK (9 630 EUR)
výška: 32cm; šířka: 82cm; hloubka: 27cm; období: 1790-95, Itálie, Řím

Autorovi z okruhu italského sochaře Antonia Canovy byly zřejmě předlohou dvě plastiky lvů z náhrobku Klementa XIII. v Bazilice sv. Petra v Římě, na kterém Canova pracoval v letech 1783-92. Mramor. Posudek Alessandro Delpriori PhD., Universitá di Firenze.
lot: 58 -

BAROKNÍ ZÁVĚSNÉ LAVABO


GEORG RAPHAEL DONNER (1693–1741) - OKRUH


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 51cm; šířka: 23cm; hloubka: 22cm; období: Kolem 1750, Rakousko

Dvoudílné závěsné barokní lavabo, sestávající z nádoby na vodu ve formě delfína s figurou putti a nádoby na omývání rukou ve formě mušle. Cín.
lot: 59 -

BUSTA MLADÉ DÍVKY


GEORG RAPHAEL DONNER (1693–1741) - OKRUH


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 69cm; období: 2. polovina 18. století, Rakousko

Lipové dřevo
lot: 60 -

PÁROVÉ FIGURY SVĚTLONOŠŮ


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 219cm; šířka: 54cm; hloubka: 54cm; období: Před 1800 , Itálie, Benátky

Dekorativní figury světlonošů s původními podstavci. Polychromované, zlacené, stříbřené a lazurované dřevo.
lot: 61 -

BOHATĚ ŘEZBOVANÝ BAROKNÍ RÁM


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 70cm; šířka: 60cm; období: Kolem 1700, Itálie

Zlacené dřevo.
lot: 62 -

BAROKNÍ KONZOLOVÝ STOLEK


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 83.5cm; šířka: 64cm; hloubka: 51.5cm; období: První polovina 18. století, Itálie

Bohatě řezbovaný stolek s původní maramorovou deskou. Zlacené dřevo, černý mramor.
lot: 63 -

BAROKNÍ TABERNÁKL


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 185.5cm; šířka: 120cm; hloubka: 74cm; období: Kolem 1750, střední Evropa (Čechy)

Ořechové, javorové a jilmové dřevo, původní mosazné kování. Stav původní.
lot: 64 -

MOSAZNÁ DÓZA NA TABÁK


vyvolávací cena: 22 000 CZK (815 EUR)
výška: 4.4cm; poloměr: 7.5cm; období: Kolem 1740, střední Evropa

Tabáková dóza na kruhové základně, uvnitř dvě horizontálně oddělené části. Mosaz v ohni zlacená, horní i spodní základna vyložena perletí, zdobeno jemně cizelovanými alegorickými a florálními motivy.
lot: 65 -

ZÁSUVKOVÁ KRABIČKA NA DOPISY


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 15.3cm; šířka: 25cm; hloubka: 15cm; období: První polovina 18. století, Itálie

Dřevěná krabička se zásuvkou na dopisy. Na horní desce i na nástavbě zdobena malbou chinoiserií.
lot: 66 -

MÜLLEROVA MAPA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO


JOHANN CHRISTOPH MÜLLER (1673–1721)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 240cm; šířka: 282cm; období: 1722, Čechy

Barokní Müllerova mapa Čech představuje vrcholné dílo české kartografické tvorby po stránce topografické i umělecké. Až do vydání mnoholistových vojenských map v polovině 19. století se jednalo o největší mapu Českého království. Nabízený exemplář je ve velmi dobrém stavu bez známek fyzického poškození. Navíc se jedná o vzácnější a méně často se vyskytující kolorované vydání. 1 mapa na 25 listech, kolorovaný mědiryt, měřítko: 1:132 000. Posudek Mgr. Josef Chrást, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
lot: 67 -

KLASICISTNÍ SEKRETÁŘ


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 704 EUR)
výška: 167cm; šířka: 88cm; hloubka: 38cm; období: Kolem 1800, střední Evropa

Klasicistní sekretář s vitrínou s původním foukaným sklem. Uvnitř otáčivý střed s tajnými zásuvkami. Třešňové, javorové a hruškové dřevo, původní kování.
lot: 68 -

SALONNÍ EMPÍROVÝ STOLEK


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 77.5cm; poloměr: 74.5cm; období: Kolem 1815, Rakousko, Vídeň

Empírový stolek na sloupové noze s šestihrannou deskou a zásuvkou. Polychromované, zlacené a černěné hruškové dřevo.
lot: 69 -

EMPÍROVÉ ŽIDLE


vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
výška: 95.5cm; šířka: 56cm; hloubka: 47.5cm; období: Kolem 1810, Rakousko, patrně Vídeň

Párové židle, dubové dřevo, malované zlatou barvou na černém podkladě. Nově čalouněno.
lot: 70 -

PÁROVÉ EMPÍROVÉ SVÍCNY


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 79cm; šířka: 28cm; období: Kolem 1810, Francie

Pětiramenné párové svícny. Patinovaný a v ohni zlacený bronz.
lot: 71 -

EMPÍROVÝ NÁSTOLEC


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 40.5cm; poloměr: 29.5cm; období: Kolem 1825, Rakousko, Vídeň

Nástolec ve formě labutě, nesoucí skleněnou mísu, která je zdobena řezaným a leptaným vzorem. V ohni zlacená mosaz.
lot: 72 -

EMPÍROVÉ STOLNÍ HODINY


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
hloubka: 8.5cm; poloměr: 17cm; období: Kolem roku 1820, Čechy, Praha

Stolní empírové hodiny s půlovým bicím strojem. Zlacený bronz, na ciferníku značeno Hans Reiner in Prag.
lot: 73 -

HOLÍČSKÁ KROPENKA


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 17cm; šířka: 12cm; období: 18. století, západní Slovensko, Holíč

Bílá glazura s malbou květinových motivů. Značeno zespodu HH. Lepeno.
lot: 74 -

HOLÍČSKÁ KROPENKA


vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
výška: 24cm; období: Kolem 1770, západní Slovensko, Holíč

Kropenka - sv. Veronika s rouškou s otiskem Kristovy tváře. Bíle polévaná keramika s barevnou malbou. Vzadu průvlak na pověšení. Značeno vzadu značkou HH.
lot: 75 -

HOLÍČSKÁ MÍSA


vyvolávací cena: 8 000 CZK (296 EUR)
poloměr: 28cm; období: Konec 18. století, západní Slovensko, Holíč

Trojúhelníková mísa s florálními motivy. Bílá glazura s malbou v barvách vysokého žáru. Značeno zespodu H.
lot: 76 -

PÁROVÉ FAJÁNSOVÉ OBRÁZKY S MOTIVEM HUSARŮ


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 18.5cm; šířka: 12cm; období: Počátek 19. století, Slovensko, Stupava

Upomínkové fajánsové obrázky s motivem husarů na koni. Publikováno in: Irena Pišútová: Fajansa, Bratislava 1981, kat.č. 152 a 153. Bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru. Značeno vpravo dole St.
lot: 77 -

POSTHABÁNSKÝ DŽBÁN


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
výška: 28cm; období: 1816, západní Slovensko

Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru. Na čelní straně motiv kytice tulipánů s letopočtem 1816.
lot: 78 -

PORTRÉTNÍ MINIATURA MLADÉHO MUŽE


JEAN HENRI BENNER (1776–1829)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 13.5cm; šířka: 9.5cm; období: 1813, Francie

Kvaš na papíře, signováno vpravo Benner 1813
lot: 79 -

PORTRÉTNÍ MINIATURA MLADÉHO ŠLECHTICE


NICOLAUS KARL LIEBE (1803–1875)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 14.5cm; šířka: 12.5cm; období: 1837, Čechy

Portrétní miniatura mladého šlechtice ve stavovském stejnokroji, který oblékali, nařízením císaře, členové sněmu. Na pozadí pohled na Pražský hrad. Kvaš na slonovině. Signováno a datováno vpravo Liebe 1837.
lot: 80 -

SCÉNY ZE ŽIVOTA HRABĚTE HERZOG-DENONA


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 42.5cm; šířka: 55cm; období: 1. čtvrtina 19. stotetí, Rakousko nebo Německo

Výpravný spis o dobrodružsvích hraběte Herzog-Denona představuje na jedenačtyřiceti listech formou obrázků, kreslených tuší nevšední zážitky řečeného hraběte. Každý výjev je pak pod čarou doplněn komentářem.
lot: 81 -

PERSKÁ ZBROJ


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 778 EUR)
výška: 31cm; poloměr: 19.5cm; období: 19. století, Persie

Zbroj sestávající z helmice s kovovou pleteninou, štítu a náloketnice. Zdobeno zlatem. (Štít - průměr 52,5 cm, helmice - v. 31 cm, průměr 19,5 cm)
lot: 82 -

KYRYS A HELMA KARABINÍKŮ


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 852 EUR)
období: 2.polovina 19. století, Francie

Model z roku 1854. Ocel plátovaná mosazí. (Kyrys v. 43 cm, helma v. 28 cm).
lot: 83 -

ESQUIBEL - PÁR PISTOLÍ S KŘESADLOVÝM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
období: Kolem 1830, Španělsko, Madrid

Hlavně válcové, v zadní části oktogonální, s hladkým vývrtem, signovány „ES. GÜBEL A MADRID“. Kování zdobeno rytinou rostlinného ornamentu, celopažbené, pažba z ořechového dřeva zdrsněna rybinou, nabijáky dřevěné s pěchováky z rohoviny, délka 325 mm, ráže 15 mm.
lot: 84 -

PÁROVÉ PERKUSNÍ PISTOLE


vyvolávací cena: 135 000 CZK (5 000 EUR)
výška: 11cm; šířka: 48cm; hloubka: 34.5cm; období: 1835-40, Belgie

Párové perkusní pistole ráže 12,5mm, v kazetě s příslušenstvím na lití kulí: pánvička, prachovnice, kleště, šroubovák, stahovák na pera, klíč na pistony, palička, nabiják a vytěrák.
lot: 85 -

JOHANN ADAM PERGER - JEDNUŠKA S KŘESADLOVÝM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
období: 2. polovina 18. století, Čechy, Praha

Hlaveň válcová, za prstencem oktogonální francouzský křesadlový zámek, zámková deska signována „IO. ADAM PERGER A PRAG“. Celopažbená, pažba z ořechového dřeva s jednoduchou řezbou, lučík dřevěný, kování mosazné, nabiják dřevěný s pěchovákem z rohoviny, délka 1260 mm, ráže 16,5 mm.
lot: 86 -

ANTON KLEIN - JEDNUŠKA S KŘESADLOVÝM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
období: Kolem 1770, Rakousko, Vídeň

Hlaveň válcová, v zadní části oktogonální, s hladkým vývrtem, francouzský křesadlový zámek, zámková deska signována „A. Klein in Wienn“. Celopažbená, pažba z ořechového dřeva s jednoduchou řezbou, lučík dřevěný, kování mosazné, nabiják dřevěný s pěchovákem z rohoviny, délka 1275 mm, ráže 16 mm.
lot: 87 -

HENRI LE PAGE - DVOJKA S PERKUSNÍMI ZÁMKY V KAZETĚ S PŘÍSLUŠENSTVÍM


vyvolávací cena: 260 000 CZK (9 630 EUR)
období: Kolem 1830, Francie, Paříž

"Hlavně damaškové, válcové s hladkým vývrtem ráže 15mm, shora značeny , seshora značeny „DAMAS TURC RUBANS D´ACIER“, perkusní zámky zdobeny rytím a zlacením, signovány ve stříbrných oválech „LEPAGE A PARIS“, polopažbená, pažba bohatě zdobena řezbou, uložena v kazetě s bohatým příslušenstvím (kleště k lití kulí, prachovnice,odměrka na prach, nabiják, vytěrák, šroubovák kombinovaný s klíčem na pistony, stahovák na pera, raznice na ucpávky,klíč na dnové šrouby atd.), rozměry kazety 870 x 225 mm. Jean André Prosper Henri Le Page (Francie, 1792–1854) - Arquebusier a fourbisseur krále Ludvíka XVIII., král Karel X. et de krále Ludvíka Filipa a Domu Orleans, činný v Paříži v letech 1822-42.
lot: 88 -

ANTONÍN HACKENBERGER(?) - JEDNUŠKA S KŘESADLOVÝM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
období: Kolem 1810, Čechy, Praha

Hlaveň válcová, v zadní části oktagonální, s hladkým vývrtem, francouzský křesadlový zámek, zámková deska signována „A: Hahenberg.. a Prag“. Celopažbená, pažba z ořechového dřeva s jednoduchou řezbou, lučík dřevěný, kování železné, nabiják dřevěný, délka 1300 mm, ráže 16 mm.
lot: 89 -

VOJTĚCH (ADALBERT) FRIDRICH - JEDNUŠKA S KŘESADLOVÝM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
období: Kolem 1800, Čechy, Roudnice nad Labem

Hlaveň oktogonální s hladkým vývrtem, francouzský křesadlový zámek, zámková deska signována „Adal. Fridrich in Raudnitz“, celopažbená, pažba z ořechového dřeva s jednoduchou řezbou, palcový štítek s písmenem L, lučík dřevěný, kování mosazné, nabiják dřevěný s pěchovákem z rohoviny, délka 1215 mm, ráže 15 mm.
lot: 90 -

MARTIN MAYER - DVOJKA S PERKUSNÍM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 33 000 CZK (1 222 EUR)
období: Kolem 1840, Rakousko, Vídeň

Hlavně válcové s hladkým vývrtem, zámkové desky zdobeny rytinou rostlinného ornamentu a signovány „M:MAYER IN WIEN“, polopažbená, pažba z ořechového dřeva s rybinou, kování železné s rytou výzdobou, lučík s rytinou písmene L pod korunou, kožený závěsný řemen, dřevěný nabiják s železným pěchovákem, délka 1170 mm, ráže 15 mm.
lot: 91 -

JOHANN EMANUEL ENDEL - DVOJKA S PERKUSNÍM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 33 000 CZK (1 222 EUR)
období: Kolem 1850, Čechy, Praha

Hlavně válcové s hladkým vývrtem, seshora signovány „J. ENDEL IN PRAG“, zámkové desky zdobeny rytinami rostlinných a loveckých motivů a signovány „J: ENDEL“ a „IN PRAG“, polopažbená, pažba zdrsněna rybinou, kování železné s rytinami rostlinného ornamentu, kožený závěsný řemen, nabiják dřevěný s pěchovákem z bílého kovu, délka 1255 mm, ráže 17 mm.
lot: 92 -

MATYÁŠ NOVOTNÝ - DVOJKA S PERKUSNÍM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
období: Kolem 1830, Čechy, Litoměřice

Hlavně válcové s hladkým vývrtem, zámkové desky zdobeny rytinou loveckých motivů a signovány „M. Nowotny“ a „in Leitmeritz“, polopažbená, pažba zdrsněna rybinou, kování železné zdobené rytinami, kožený závěsný řemen, nabiják dřevěný s mosazným pěchovákem, délka 1200 mm, ráže 15 mm.
lot: 93 -

M. HERZ - DVOJKA S PERKUSNÍM ZÁMKEM


vyvolávací cena: 33 000 CZK (1 222 EUR)
období: Kolem 1850, Čechy, Úštěk

Hlavně válcové s hladkým vývrtem, zámkové desky zdobeny rytinou rostlinných ornamentů a signovány „M. HERZ“ a „IN AUSCHA“, polopažbená, pažba zdrsněna rybinou, kování železné zdobené rytinami, lučík s rytinou písmene L pod korunou, nabiják dřevěný s železným pěchovákem, délka 1165 mm, ráže 15 mm.
lot: 94 -

LOVECKÝ TESÁK


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
období: Kolem 1800, Německo

Čepel přímá, jednosečná, s oboustranným širokým výbrusem, zdobena leptanými rostlinnými a loveckými motivy, na vnitřní straně rytý text v němčině, souprava mosazná, rukojeť z parohu, pochva z hnědé kůže kování mosazné, na vnější straně přihrádka pro uložení zavazáku, délka 803 mm.
lot: 95 -

PŘESUN VOJSK POD VELENÍM POLNÍHO PODMARŠÁLKA ŠLIKA


NEURČENÝ AUTOR


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 37cm; šířka: 49.5cm; období: Kolem 1850, Čechy

Scéna zachycuje přesun jezdectva, zároveň se ale soustředí na figuru hraběte Františka Jindřicha Šlika s páskou přes o oko, o které přišel 1813. Výjev nejspíše zachycuje slavné zimní tažení v Uhrách 1848-49, kdy měl hrabě Šlik hodnost polního podmaršálka. (Na podzim 1849 byl jmenován do hodnosti jízdního generála). Akvarel na papíře. Značeno vpravo dole nečitelnou signaturou a datací. Odborná konzultace Mgr. Jan Šach.
lot: 96 -

ZÁMEK NA ŘECE


JAN NOWOPACKÝ (1821–1908)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 29.5cm; šířka: 39cm; období: 1855, Čechy

Předkládaná krajina, datovaná rokem 1855, náleží k autorově rané tvorbě. Námětem mu byla nejspíše architektura, kterou mohl vidět na svých četných cestách po Německu, Rakousku a jihu Evropy. Podle názoru PhDr. Blažíčkové-Horové se jedná o Nowopackého nejlepší krajinářské dílo z raného období. Olej na plátně, signováno a datováno vlevo dole J.V. 1855. Posudek Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 97 -

KRAJINA S HORSKÝM JEZEREM


VOJTĚCH BRECHLER (1826–1890)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 32cm; šířka: 47.5cm; období: 1863, Rakousko

V. Brechler studoval krajinomalbu u profesorů A. Mánesa a M. Haushofera. Působil v Budapešti a Rakousku, ve Vídni byl dokonce učitelem Rudolfa Habsburského. V roce 1871 mu byl udělen titul c.k. dvorního malíře. Předkládané dílo vzniklo v době, kdy cestoval po Rakousku a Dalmácii. Olej na plechu, signováno vpravo dole V. Brechler 1863.
lot: 98 -

TŘI MINIATURY HORSKÝCH KRAJIN


AUGUST BEDŘICH PIEPENHAGEN (1791–1868)


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 778 EUR)
období: Kolem 1850, Čechy

Jedná se drobné studie horských krajin v původní adjustaci. Kvaš na kartonu. Rozměry: 4,2 x 5,5; 7 x 5,5 ; 5,3 x 5,5 cm. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 99 -

POHLED NA DRÁŽĎANY


NEZNÁMÝ MISTR


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 26.5cm; šířka: 35.5cm; období: 1. polovina 19. století, Německo

Výjev zachycuje pohled na drážďanský mariánský kostel Frauenkirche a vpravo nejspíše na Hofkirche, tedy katedrálu Nejsvětější Trojice. Olej na plátně, nesignováno.
lot: 101 -

VZNIK MALÍŘSTVÍ


PETR MAIXNER (1831–1884)


vyvolávací cena: 130 000 CZK (4 815 EUR)
výška: 90cm; šířka: 73cm; období: 1853, Čechy

Olej na plátně. Signováno vlevo dole Petr Maixner 1853. Dílo náleží k raným pracím, bylo vystaveno na výstavě Krasoumné jednoty v Praze 1851. Obraz je uveden v autorově monografii: Marie Slavíková, Hana Volavková, Život a dílo Petra Maixnera, Praha 1934, s. 49, č.37; a to se stejnými rozměry a stejnou datací. Dílo bylo nejspíše signováno a datováno později při prodeji. Posudek PhDr. Naděžda Balažíčková-Horová.
lot: 103 -

STOJACÍ HODINY Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 259 EUR)
výška: 211cm; šířka: 42.5cm; hloubka: 24cm; období: Kolem 1830, Rakousko, Vídeň

Dvoumesíční stroj s čtvrťovým bitím. Na ciferníku značeno Franz Rauch Wien. Černěné hruškové dřevo a ořechová dýha.
lot: 104 -

ŽIDLE Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 24 000 CZK (889 EUR)
výška: 86cm; období: Kolem 1830, Rakousko, Vídeň

Třešňové a mahagonové dřevo, nově čalouněno.
lot: 105 -

OVÁLNÝ STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 78cm; šířka: 84cm; hloubka: 67cm; období: Kolem 1830, Rakousko, Vídeň

Ořechové a černěné hruškové dřevo.
lot: 106 -

STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
výška: 86.5cm; šířka: 97cm; hloubka: 45cm; období: Kolem 1830, střední Evropa

Stolek na vykrojené obdélníkové základně, deska se dvěma zásuvkami nesena dvěma sloupky. Na zadním panelu, který tvoří podnoží, oválné zrcadlo. Ořechové dřevo, původní mosazné kování.
lot: 107 -

KOMODA Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 84cm; šířka: 111cm; hloubka: 59cm; období: Kolem 1835, severní Německo

Komoda se třemi zásuvkami. Třešňové, javorové a ebenové dřevo.
lot: 108 -

PSACÍ SEKRETÁŘ Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
výška: 172.5cm; šířka: 104cm; hloubka: 59.5cm; období: Kolem 1835, severní Německo

Sekretář s vyklápěcí a vysouvací deskou. Třešňové, javorové a ebenové dřevo, perleť.
lot: 109 -

CESTOVNÍ ČAJOVÝ SERVIS


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
období: Konec 19. století, Rakousko, Vídeň

Cestovní čajový servis pro jednu osobu sestává převážně ze stříbrného nádobí, doplněn je dvěma skleněnými lahvičkami se stříbrným uzávěrem, dvěma porcelánovými dezertními talířky a šálkem s podšálkem. Stříbro značeno vídeňskou značkou Klinkosch, porcelán značen podglazulní značkou Meissen. Kazeta potažena kůží, po stranách kovové úchyty, klíček, na víku monogram S., uvnitř značka J.C. Klinkosch, K.K. HOF & KAMMER LIEFERANT, WIEN.Rozměry kazety: 18,5 x 34,5 x 28,5 cm.
lot: 110 -

LUSTR VE STYLU DRUHÉHO BAROKA


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 90cm; poloměr: 75cm; období: Kolem 1850, střední Evropa

Osmiramenný zlacený lustr. Dřevo, kov, klihokřídová masa, elektrifikováno.
lot: 111 -

PÁROVÉ SEDMIRAMENNÉ SVÍCNY S PUTTI


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 83.5cm; šířka: 40cm; období: 2. polovina 19. století, Francie

V ohni zlacený bronz.
lot: 112 -

LESNÍ CESTA


JULIUS MAŘÁK (1832–1899)


vyvolávací cena: 450 000 CZK (16 667 EUR)
výška: 44.5cm; šířka: 54cm; období: 2. polovina 80. let 19. století, Čechy

V díle se odráží autorovo soustředění na výsek prostoru, na jednu konkrétní krajinnou scénu, dalo by se říci na jakýsi krajinný detail, což je typické pro mistrovu pozdní tvorbu. Typický je i rukopis, hladká malba, a jak jej charakterizuje v posudku k dílu PhDr. Blažíčková-Horová “kresba štětcem”, precizně zachycuje každý list, každé stéblo trávy. Nepřehlédnutelná a pro autora rovněž příznačná je i hra světel a stínů, vytvářející podmanivou až tajůplnou atmosféru. Mařák se lesním námětům věnoval systematicky, v plenéru vytvářel nespočet skic, kterým pak v ateliéru postupně soustředěnou precizní malbou vdechoval život, což je případ i zde předkládaného díla.Olej na plátně. Signováno vpravo dole J. Mařák. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 113 -

LESNÍ STRŽ


JULIUS MAŘÁK (1832–1899)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 556 EUR)
výška: 29cm; šířka: 44cm; období: 1. polovina 90. let 19. století, Čechy

Předkládané dílo je typickým lesním zákoutím, ovšem s výraznějším soustředěním na ohraničený výsek, který autor zachycuje do nejmenšího detailu. A přesto, že se věnuje detailu, neopomíjí celkové působení výjevu, neopomíjí hru světel s stínů. Olej na papíře, signováno vpravo dole J.M. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 114 -

STUDIE SKALNATÉ KRAJINY


JULIUS MAŘÁK (1832–1899)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 22cm; šířka: 32.5cm; období: 1. polovina 90.let 19. století, Čechy

Nabízená skica patří do řady detailních studijních obrázků, které si Mařák pořizoval ke svým větším a složitějším plátnům. Olej na papíře, lepeno na kartonu. Signováno vpravo dole J.M. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 115 -

KRAJINA S FIGURÁLNÍ STAFÁŽÍ


JULIUS MAŘÁK (1832–1899)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 11cm; šířka: 17.5cm; období: Po 1885, Čechy

Přestože se rozměrově jedná o drobnou malbu, nepostrádá ostrost. Rukopis je až cizelérsky jemný a přesný. Olej na dřevěné desce. Signováno vpravo dole Jul. Mařák. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 116 -

ŘÍMSKÉ RUINY


WILHELM RIEDEL (1832–1876)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 27cm; šířka: 51cm; období: Kolem 1861-62, patrně Itálie

Wilhelm Riedel studoval na pražské Akademii u prof. Haushofera a v Düsseldorfu u prof. Aschenbacha. Předkládané dílo pochází patrně z autorova prvního pobytu v Itálii, kde objevoval antické a renesanční památky, ale i práci v plenéru. Způsob detailní malby, práce se světlem i samotný námět, jednoznačně vypovídají o autorově oscilaci mezi romantismem a realismem. Olej na kartonu, nesignováno. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 117 -

PORTÉT MUŽE


KAREL PURKYNĚ (1834–1868)


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 074 EUR)
výška: 63cm; šířka: 46cm; období: Kolem 1855, Čechy

Portrét neznámého mladého muže je nepochybně prací Karla Purkyně. Způsob nanášení barev, kolorit temných hnědí a okrů i práce se světlem, které je soustředěno na tvář portrétovaného, jsou pro autora typické. Dílo lze klást do doby, kdy Purkyně studoval na Akademii v Mnichově, tedy kolem roku 1854-55. Olej na plátně, lepeno na kartonu, signováno Purkyně. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
lot: 118 -

DÍVČÍ PORTRÉT


CESARI MARIANNECI (1859–1882)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 66.5cm; šířka: 49cm; období: 2. polovina 19. století, Itálie, Řím

Kvaš na papíře. Signováno vpravo dole C. Mariannecci Roma.
lot: 119 -

POHLED NA NA BULHARSKÉ MĚSTO TIRNOVA


JAROSLAV VĚŠÍN (1859–1915)


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 20cm; šířka: 29cm; období: Kolem 1900, Bulharsko

Autor od 90. let 19. století žil v Sofii, kde roku 1897 dokonce založil malířskou školu. Akvarel na papíře, signováno vpravo dole Jarosl. Věšín. Tirnova.
lot: 120 -

POCESTNÝ S MLÝNEM


HANUŠ SCHWAIGER (1854–1912)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 24cm; šířka: 16cm; období: 1888, Čechy

Akvarel na papíře, signováno vlevo dole HS 88.
lot: 121 -

HLAVA VODNÍKA


HANUŠ SCHWAIGER (1854–1912)


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 18cm; šířka: 21.5cm; období: 1904, Čechy

Akvarel a kresba tužkou na papíře. Signováno vpravo dole Schwaiger; věnováno Völkmanovi 3/8/1904
lot: 122 -

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ


HANUŠ SCHWAIGER (1854–1912)


vyvolávací cena: 130 000 CZK (4 815 EUR)
výška: 72cm; šířka: 50cm; období: 1886, Čechy

Akvarel na papíře, lakováno. Signováno dole uprostřed J. Schwaiger 86.
lot: 123 -

LETNÍ LOUKA


VÁCLAV BROŽÍK (1851–1901)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 407 EUR)
výška: 26.5cm; šířka: 42cm; období: 90. léta 19. století, Francie

Podle PhDr. Blažíčkové-Horové je dílo, přestože není signováno (je opatřeno voskovou pečetí "umělecká pozůstalost Václava Brožíka"), nepochybnou Brožíkovou prací z 90. let, kdy vzniklo velké množství skic z přírody. I tento obraz nese známky rychlého zachycení okamžité světelné nálady a pohybu větrem čechrané trávy a lučního kvítí. Olej na dřevě, nesignováno, vzadu vosková pečeť. Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 124 -

LUNETA SE ZŘÍCENINOU


KAREL LIEBSCHER (1851–1906)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 24.5cm; šířka: 33.7cm; období: Kolem 1880, Čechy

Luneta se zříceninou hradu v hornaté krajině je nejspíše návrhem pro výzdobu Národního divadla. Olej na plátně, nesignováno, vzadu přípis K.Liebscher, návrh nár. Divadla.
lot: 125 -

MISTR JAN HUS NA KONCILU KOSTNICKÉM


VÁCLAV BROŽÍK (1851–1901)


vyvolávací cena: 1 200 000 CZK (44 444 EUR)
výška: 100cm; šířka: 153cm; období: Před 1883, Čechy

Olej na plátně, signováno vpravo dole V. Brožík. Na zadní straně několik štítků s označením a pečeť Brožíkovy francouzské pozůstalosti, původně ve sbírce Charlese Sedelmeyera, umělcova tchána. Jedná se o jednu z mnoha studií, které vznikly k Brožíkovu stejnojmennému rozměrnému plátnu (500 x 730 cm). Nabízený obraz je však kompozičně identický s finální citovanou rozměrnou verzí, pouze v menším měřítku. "Působivost předložené mnohafigurální kompozice, kterou Brožík namaloval smělým a širokým tahem štětce, spočívá v malířově schopnosti charakterizovat tváře. Asketická tvář Mistra Jana Husa s výrazem pevného odhodlání hlásat paravdu je strhující. Stejně podmanivá je i rembrandtovsky temnosvitná barevnost výjevu." Citace z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové. Publikováno in: Naděžda Blažíčková-Horová: Václav Brožík 1851-1901; Praha 2003, č 101.
lot: 126 -

PÁROVÉ PLASTIKY MOUŘENÍNŮ


vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
výška: 115cm; šířka: 42cm; hloubka: 43cm; období: Kolem 1880, Itálie

Glazovaná keramika
lot: 127 -

KERAMICKÁ TABURETKA


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 46cm; šířka: 42cm; hloubka: 42cm; období: 2. polovina 19. století, Itálie

Taburetka v antikizujícím stylu. Noha patinovaná pálená hlína, sedák glazovaná keramika.
lot: 128 -

DVA PORCELÁNOVÉ TALÍŘE ROYAL VIENNA - I


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
poloměr: 24cm; období: 1860-70, Rakousko, Vídeň

Dva talíře Royal Vienna s naglazurní stylizovanou florální malbou na okrajích. Centrální motivy zobrazují Venuši s Amorem a tři bohyně. Oba středové výjevy jsou zasazeny do přírodní scenérie. Značeno naglazurní modrou značkou.
lot: 129 -

DVA PORCELÁNOVÉ TALÍŘE ROYAL VIENNA - II


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
poloměr: 24cm; období: 1860-70, Rakousko, Vídeň

Dva dekorativní talíře Royal Vienna s naglazurní stylizovanou florální malbou na okrajích. Centrální motivy zachycují tančící a koupající se bohyně. Vzadu značeno podglazurní modrou značkou, průvlek na pověšení.
lot: 130 -

BROŽ S PORTRÉTNÍ MINIATUROU MLADÉ DÁMY


JAN ZACHARIÁŠ QUAST (1814–1891)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 3.7cm; šířka: 3cm; období: 1845, Čechy

Malba na porcelánu, značeno zezadu J.Quast 1845, montáž z obecného kovu.
lot: 131 -

PORTRÉTNÍ MINIATURA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.


JAN ZACHARIÁŠ QUAST (1814–1891)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 11.5cm; šířka: 8.5cm; období: Kolem 1880, Čechy

Malba na porcelánu v původním dřevěném zlaceném rámečku. Signováno vpravo dole Jo Za Quast
lot: 132 -

PÁROVÉ VÁZY GALLÉ


ÉMILE GALLÉ (1846–1904)


vyvolávací cena: 350 000 CZK (12 963 EUR)
výška: 28.5cm; období: 1885, Francie, Nancy

Vázy z vrstveného skla v neogotickém slohu náleží do linie historizujícících námětů. Značeno Gallé pod vídeňskou stříbrnou montáží. Publikováno in: Philippe Garner: Emile Gallé, London,1990, str. 57.
lot: 133 -

NÁPOJOVÁ SOUPRAVA


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
výška: 25.5cm; šířka: 20cm; hloubka: 16.5cm; období: Kolem 1900, Rakousko

Nápojová souprava v podobě figury mouřenína, nesoucího na zádech skleněný soudek a v každé ruce čtyři šálky. Polychromovaná mosaz, malované sklo.
lot: 134 -

VÁZA


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 28cm; období: Před 1900, Maďarsko

Váza z kouřově modrého skla přejímaného sklem fialovým. Bohatý florálně ornamentální vzor, vycházející ze vzorů perských, je vytvářen probrušování na spodní vrstvu a zlatou emailovou konturou. Manufaktura Zay-Ugrócz.
lot: 135 -

SCHRÁNKA


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 12cm; šířka: 14.5cm; hloubka: 9cm; období: 19. století, Neměcko

Schránka je tvořena po obvodu čtyřmi panely s bohatou plastickou řezbou v kosti, zachycující motivy z venskovského života, pátý panel na víku pak představuje scénu z domácího života. Panely zasazeny do montáže z obecného kovu. Uvnitř polstrování z hedvábného taftu fuchsiové barvy. Značeno na víku vlevo dole C.F. Becker.
lot: 136 -

ODPOČÍVAJÍCÍ DÍVKA


GIUSEPPE GAMBOGI (1862–1938)


vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
výška: 24cm; šířka: 35cm; hloubka: 18cm; období: Konec 19. století, Itálie

Alabastr, bronz, částečně opravováno, signováno G. Gambogi.
lot: 137 -

DÍVKA S PTÁČKEM


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
poloměr: 48cm; období: 2. polovina 19. století, střední Evropa

Mramorová plastika, neznačeno, mírně poškozeno. Výška s podstavcem 196 cm.
lot: 138 -

TVÁŘ MLADÉ DÍVKY POD ZÁVOJEM


CESARE LAPINI (1848–1893)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 65.5cm; období: Konec 19. století, Itálie, Florencie

Busta mladé dívky s tváří zahalenou závojem. Alabastr, signováno vzadu Cesare Lapini, Firenze, 1900. Mírně poškozeno na soklu.
lot: 139 -

PLAKÁTY DEN A NOC


ALFONS MUCHA (1860–1939)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 102cm; šířka: 38cm; období: Kolem 1910, Čechy

Tištěné plakáty Den a Noc z cyklu maleb Čtyř denních dob z roku 1899. Rozměry ve výřezu 102 x 38 cm.
lot: 140 -

PETRKLÍČ A PÍRKO - DOBOVÉ REPLIKY


ALFONS MUCHA (1860–1939)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
výška: 119.5cm; šířka: 49.5cm; období: Kolem 1900, Čechy

Kvalitní dobové repliky obrazů Petrklíč a Pírko A. Muchy, které jsou v originále oba signovámy a datovány 1899. Olej na plátně.
lot: 141 -

LETNÍ KRAJINA


OTAKAR LEBEDA (1877–1901)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 24.5cm; šířka: 34.5cm; období: Kolem 1900, Čechy

Díla Otakara Lebedy se na trhu s uměním nevyskytují příliš často, vzhledem k jeho časnému úmrtí. Každopádně se jedná o autora s velkým talentem, který navšítivil Francii a hlásil se k impresionismu. Rukopisem i barevným pojetím se krajina, zachycující letní louku, hlásí právě k tomuto proudu. Olej na kartonu, signováno vlevo dole Lebeda.
lot: 142 -

KARNEVALOVÉ VESELÍ V PAŘÍŽI MI-CAR ME


TAVÍK FRANTIŠEK ŠIMON (1877–1942)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 30cm; šířka: 30.5cm; období: 1909, Francie

Barevná akvatinta na papíře, signováno vpravo dole F. T. Šimon. V soupisu Novák A. pod č. 102.
lot: 143 -

PODVEČER U TŮNĚ


JOSEF ULLMANN (1870–1922)


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 074 EUR)
výška: 56cm; šířka: 47cm; období: Kolem 1900, Čechy

Autor se školil u Maxmiliána Pirnera a Julia Mařáka. Jeho umělecké vyjadřování se však ubíralo směrem k romantismu, secesi a impresionismu. Dílo, které je v aukci nabízeno je ukázkou právě secesní krajiny s impresionistickým rukopisem, je ukázkou autorovi výjimečné schopnosti zachytit atmosféru krajiny. Olej na plátně, signováno vpravo dole J.Ullmann.
lot: 144 -

PÁROVÉ KRAJINY


VÁCLAV JANSA (1859–1913)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 32.5cm; šířka: 42cm; období: Kolem 1890, Čechy

Olej na plátně, signováno jednou vlevo dole a podruhé vpravo dole Vács. Jansa.
lot: 145 -

HORSKÉ JEZERO V ZIMĚ


LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852–1919)


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 148 EUR)
výška: 25cm; šířka: 34.5cm; období: Kolem 1900, Slovensko

Olej na plátně, lepeno na kartonu, signováno vpravo dole Mednyánszky. Posudek Prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc.
lot: 146 -

ZIMNÍ KRAJINA


FRANTIŠEK KAVÁN (1866–1941)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
výška: 30cm; šířka: 39cm; období: Kolem 1910, Čechy

Olej na kartonu, signováno vpravo dole Kaván.
lot: 147 -

BEATRICE FIRENZE


ARISTIDE PETRILLI (1868–1907?)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 20.5cm; období: Počátek 20. století, Itálie, Benátky

Busta mladé dívky z alabastru se zlaceným florálním ornamentem. Značeno na rameni Prof. A. Petrilli - Firenze.
lot: 148 -

DVĚ KŘÍDLA DVÍŘEK S FIGURAMI ANDĚLŮ


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 65cm; šířka: 18cm; období: Počátek 20. století, střední Evropa

Bronzová křídla, zdobena figurami stojících andělů z profilu a spodní páskou s motivy vinné révy, nesou známky pozdějších úprav.
lot: 149 -

VELKÁ SFINGA V GÍZE


KARL WILHELM DIEFENBACH (1851–1913)


vyvolávací cena: 480 000 CZK (17 778 EUR)
výška: 240cm; šířka: 335cm; období: 1903, Itálie, Capri

Rozměrné plátno kontroverzího německého symbolistního malíře vzniklo v jeho posledním působišti, na Capri, kde žil od od roku 1900 až do své smrti. Inspirováno ale bylo umělcovým osobním poznáním egyptských pyramid a sochařství. V roce 1895 se vydal na studijní cestu do Itálie a odtud pak pokračoval dál do Egypta. Olej na plátně Signováno a datováno vpravo dole K.W.D. Capri 1903. Posudek - Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
lot: 150 -

NA PASTVĚ


JAN HONSA (1876–1937)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 40cm; šířka: 51cm; období: 1908, Čechy

Jan Honsa patří ke generaci Mařákových žáků, od realistického pojetí krajiny se však posouvá směrem k impresionismu, jak dokládá i nabízené dílo. Olej na plátně. Signováno a datováno vpravo dole J. Honsa 1908
lot: 151 -

POHLED NA HRADČANY A MALOU STRANU


JAN HONSA (1876–1937)


vyvolávací cena: 8 000 CZK (296 EUR)
výška: 21.5cm; šířka: 31cm; období: 1913, Čechy

Kvaš, tempera na kartonu, signováno a datováno vlevo dole J. Honsa 1913.
lot: 152 -

POHLED NA PRAHU


VIKTOR OLIVA (1861–1928)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 99.5cm; šířka: 120.5cm; období: Kolem 1910, Čechy

Olej na plátně. Signováno vpravo dole V. Oliva
lot: 153 -

VLASTNÍ PODOBIZNA


ANTONÍN PROCHÁZKA (1882–1945)


vyvolávací cena: 240 000 CZK (8 889 EUR)
výška: 47cm; šířka: 32.5cm; období: Kolem 1907, Čechy

Dílo se svým námětem hlásí k portrétní řadě mladých českých modernistů počátku 20. století, kteří převážně v autoportrétech hledali psychologickou reflexi sebe sama. Obraz byl dosud nepublikován. Olej na kartonu, signováno vpravo dole Ant. Procházka. Posudek PhDr. Jiří Hlušička.
lot: 154 -

ILUSTRACE KE KNIZE MSTIVÁ KANTILENA


FRANTIŠEK KOBLIHA (1877–1962)


vyvolávací cena: 29 000 CZK (1 074 EUR)
výška: 24cm; šířka: 17cm; období: 1910, Čechy

Cyklus 12 dřevorytů, ilustrací ke knize Karla Hlaváčka Mstivá kantilena. Dřevoryt na japonském papíře, signováno vpravo dole.
lot: 155 -

ŠTRAMBERSKÉ ÚLY


BOHUMÍR JARONĚK (1866–1933)


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 52cm; šířka: 60.5cm; období: 1908, Morava

Barevný dřevoryt na papíře, signováno tištěnou značkou vpravo dole Jaroněk. Vzadu razítko Z pozůstalosti B.Jaroňka.
lot: 156 -

ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA


BOHUMÍR JARONĚK (1866–1933)


vyvolávací cena: 9 000 CZK (333 EUR)
výška: 59cm; šířka: 60cm; období: Kolem 1910, Morava

Barevný dřevoryt na papíře, lepeno na kartonu. Signatura pravděpodobně oříznuta.
lot: 157 -

AUTO V KRAJINĚ


VILÉM KREIBICH (1884–1955)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
výška: 44cm; šířka: 59.5cm; období: 1913, Čechy

Pastel na papíře, signováno a datováno vpravo dole Kreibich 13.
lot: 158 -

AUTOPORTRÉT


OTAKAR KUBÍN (1883–1969)


vyvolávací cena: 1 800 000 CZK (66 667 EUR)
výška: 61cm; šířka: 50cm; období: 1913-14, Francie, Paříž

Obraz pochází z Kubínova pařížského období, kam odešeli se svou ženou v roce 1912, a kde oba prožívali nelehké časy. Dílo vzniklé v letech 1912-14 je výjimečné hned z několika důvodů. Prvním je fakt, že se figura, potažmo portrét v Kubínově tvorbě vyskytuje jen zřídka, a pokud se jimi už zabývá, má to vždy hlubší důvod než jen zachytit podobu. Jedná-li se v tomto případě o autoportrét, nabízí se nám pohled hluboko do autorovy duše. Silně expresívní malba je vytvářena nanášením barev v plochách, v typickém kolorytu. Formálně se kromě expresionismu hlásí i ke kubismu, a to geometrizací forem, ovšem k jejich rozkladu v duchu kubismu nedochází. Dalším důvodem proč považovat obraz za mimořádný, je malý počet olejomaleb z tohoto období. Autor procházel hlubokou existenční krizí, nedostávalo se mu prostředků na barvy a plátna, a tak se věnoval technikám méně finančně náročným, jako byla kresba a grafika. Olej na plátně, signováno vpravo nahoře Kubín. Posudek - Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
lot: 159 -

ORIENTÁLKA


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 29.5cm; období: Kolem 1900, Rakousko, Vídeň

Polychromovaný bronz na mramorovém podstavci. Značeno vzadu na bronzovém podstavci značkou vídeňské manufaktury Bergmann.
lot: 160 -

TANEČNICE


THEODOR STUNDL (1875–1934)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 43cm; šířka: 26.5cm; hloubka: 10cm; období: 1908, Rakousko

Plastika Tanečnice existuje i v jiných materiálech, než zde předkládaný bronzový exemplář. Bronz, signováno a datováno na plintu vpravo dole T. Stundl, 1908.
lot: 161 -

OFÉLIE


LEOPOLD SAVINE (1861–1934)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 51cm; šířka: 36cm; hloubka: 23cm; období: Kolem 1900, Francie

Secesní busta mladé dívky -Ofélie- zdobená tulipány a lekníny, odkazující na její smrt. Patinovaný bronz. Značeno vlevo na rameni L.Savine.
lot: 162 -

PÍSEŇ HOR


JAN ŠTURSA (1880–1925)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 50.5cm; období: 1905, Čechy

Plastika Píseň hor byla původně vytvořena v pískovci pro výzdobu kašny ve Štursově rodišti v Novém Městě na Moravě. Nabízená verze je provedena dle třetího autorova návrhu v bronzu, odlita Frantou Anýžem. Bronz, značeno vpravo na podstavci Štursa, Franta Anýž.
lot: 163 -

BUSTA DÍVKY


VILÉM AMORT (1864–1913)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 34.5cm; období: Po 1900, Čechy

Cararský mramor, signováno vzadu V. Amort, podstavec maďarský mramor.
lot: 164 -

DANTE (ZAMYŠLENÍ)


LADISLAV ŠALOUN (1870–1946)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 852 EUR)
výška: 39cm; období: 1922-23, Čechy

Dvoubarevný bronz, značeno vpravo dole Šaloun. Dílo v sádrové verzi vystaveno roku 2000 v NM v Praze.
lot: 165 -

ZUZANA V LÁZNI


LADISLAV ŠALOUN (1870–1946)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 26cm; období: Kolem 1910, Čechy

Dvoubarevný bronz, značeno na plintu z boku vpravo dole monogramem LŠ a vpředu dole Franta Anýž.
lot: 166 -

TOALETA


JOSEF MAŘATKA (1874–1937)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 15.5cm; období: Kolem 1910, Čechy

Drobná bronzová studie vykazuje jasné expresivní rysy, vycházející z poznání moderního francouzského sochařství. Signováno dole na plintu J. Mařatka.
lot: 167 -

LEŽÍCÍ ŽENSKÝ AKT


JOSEF MAŘATKA (1874–1937)


vyvolávací cena: 6 000 CZK (222 EUR)
výška: 19cm; šířka: 27.5cm; období: 1936, Čechy

Akvarel, kresba tužkou. Signováno vpravo dole Jos. Mařatka 1936.
lot: 168 -

ETAŽÉR SE SOVOU


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 145cm; šířka: 38cm; hloubka: 35cm; období: Kolem 1910, Čechy

Etažér se sovou, která je jednak dekorací se svítícíma očima, ale zároveň důmyslnou schránkou na lahev, byl pravděpodobně určen pro pánský budoár. Kované železo, sklo, elektrifikováno.
lot: 169 -

PUTTI SVÍCEN


MICHAEL POWOLNY (1871–1954)


vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
výška: 18.5cm; období: 1907, Rakousko, Vídeň

Stojící figura putii, držící květinový feston, do kterého je zasazen svícen. Glazovaná keramika, značeno zespodu tlačenými značkami Wiener Keramik. Publikováno in: Elizabeth Frottier: Michael Povolny-Keramik und Glas aus Wien 1900 bis 1950, katalog WV 40
lot: 170 -

PUTTI NA MEDVĚDU


MICHAEL POWOLNY (1871–1954)


vyvolávací cena: 8 000 CZK (296 EUR)
výška: 11.5cm; období: 1911/12, Rakousko, Vídeň

Glazovaná keramika, značeno zespodu tlačenými značkami Wiener Keramik. Publikováno in: Elizabeth Frottier: Michael Povolny-Keramik und Glas aus Wien 1900 bis 1950, katalog WV 133.
lot: 171 -

DÓZA VE TVARU SRDCE S PUTTI NA VÍKU


MICHAEL POWOLNY (1871–1954)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 14.5cm; šířka: 11cm; období: 1907, Rakousko, Vídeň

Glazovaná keramika, značeno zespodu tlačenými značkami Wiener Keramik. Publikováno in: Elizabeth Frottier: Michael Povolny-Keramik und Glas aus Wien 1900 bis 1950, katalog WV 48.
lot: 172 -

VLČNOVANKA


HUBERT KOVAŘÍK (1888–1958)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 29cm; období: Kolem 1920, Morava, Kunštát

Plastika náleží do skupiny figurální plastiky s lidovými motivy, které byly vystaveny na vánoční výstavě v dnešním Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně v roce 1920. Publikováno in: Hubert Kovařík - sochař, keramik a malíř, Muzeum Boskovicka, nakladatelství Albert 2008, str. 23, model KK 707. Galzovaná keramika, značeno na plintu tlačenou značkou HKO.
lot: 173 -

KLEOPATRA


HUBERT KOVAŘÍK (1888–1958)


vyvolávací cena: 8 000 CZK (296 EUR)
výška: 32cm; období: Po 1922, Morava, Svitávka

Plastika Kleoptra se vyskytuje v různých barevně odlišných variantách. Glazovaná keramika, značeno zespodu Svitávka č. 24. Publikováno in: Hubert Kovařík - sochař, keramik a malíř, Muzeum Boskovicka, nakladatelství Albert 2008, str. 33.
lot: 174 -

SECESNÍ ŽARDINIÉRA


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 105cm; poloměr: 36cm; období: Kolem 1910, Čechy, Dubí

Keramická secesní žardiniéra s plastickými motivy nymf. Sestává z nohy a mísy - oba díly značeny tlačenou podglazurní značkou Eichwald, model 5823. Intaktní.
lot: 175 -

NÁVRAT OD KAŠNY - GOLDSCHEIDER


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 100cm; období: 1901/02, Rakousko, Vídeň

Plastika dívky vracející se od kašny je raritní svou výškou. Polychromovaná pálená hlína, značeno tlačenými manufaturními a modelovými značkami. Publikováno in: Robert E. Dechant, Filipp Goldscheider: Goldscheider, Arnoldsche, 2007, str. 361, model 2447.
lot: 176 -

LAMPA - GOLDSCHEIDER


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 80cm; šířka: 38cm; hloubka: 48cm; období: 1904/05, Rakousko, Vídeň

Lampa je sběratelsky výjimečná, neboť číslo tohoto modelu 3020 není zahrnuto v soupisu manufaktury Goldscheider. Polychromovaná pálená hlína, značeno tlačenými manufaturními a modelovými značkami.
lot: 177 -

PÁROVÉ FIGURY MOUŘENÍNA A MOUŘENÍNKY


vyvolávací cena: 7 000 CZK (259 EUR)
výška: 43.5cm; období: Konec 19. století, Čechy, Ústí nad Labem

Párové figury mouřenínky se džbánem a mouřenína s košíkem pocházejí z keramické manufaktury Johanna Maresche. Pálená a polychromovaná hlína, značeno tlačenou značkou JM.
lot: 178 -

PEJSCI


JOSEF ŠEJNOST (1878–1941)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 17cm; šířka: 11cm; hloubka: 11cm; období: 1914, Čechy

Dvě drobné bronzové plastiky, pocházející z rodinné autorovy sbírky, byly navrženy pro Františka Slavíka z Hrochova Týnce. Publikováno in: J.Boháč a V.Kudrna: Medailéři Josef a Zdeněk Šejnostové, Hradec Králové, 2013, str. 66 a 169.
lot: 179 -

LE CASTEL BÉRANGER


HECTOR GUIMARD (1867–1942)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 43cm; šířka: 32cm; období: 1894-1898, Francie, Paříž

Dílo významného francouzského architekta, který je, mimo jiné, tvůrcem secesních vstupů do pařížského metra, obsahuje 65 nevázaných kresebných listů. Jedná se o návrhové studie pro Le Catel Béranger.
lot: 180 -

SECESNÍ SEKRETÁŘ


LOUIS MAJORELLE (1859–1926)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 519 EUR)
výška: 152cm; šířka: 75cm; hloubka: 45cm; období: 1898-99, Francie, Nancy

Členitý secesní sekretář s florální intarsií náleží do tvorby a produkce rodinné nábytkářské firmy L. Majorella v Nancy konce 90. let 19. století. Téměř identický model se nachází ve sbírkách Musée d'Orsay.
lot: 181 -

SECESNÍ SEDACÍ SOUPRAVA SE STOLKEM


JOSEF MARIA OLBRICH (1867–1908)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
období: 1898-99, Rakousko, Vídeň

J.M. Olbrich patřil k zakládajícím členům spolku Vídeňská secese, byl spolupracovníkem Wiener Werkstätte, pro které navrhoval především nábytek. Představovaná souprava byla nabízena v různých variantách čalounění a s různými stolky. Stejný nábytek byl navržen pro dům herečky Marie Wölzl, výrobcem byl Josef Niedermoser. Soupravu tvoří tři křesla, sofa a stolek. Mahagonové dřevo, mosaz,čalounění nepůvodní. Rozměry: křeslo 80,5 cm, sofa 20,5 x 128 cm, stolek v. 74cm, průměr 82 cm.
lot: 182 -

ODKLÁDACÍ STOLEK


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 102cm; šířka: 35cm; hloubka: 42cm; období: 1905-10, Francie

Secesní odkládací stolek s plastikou bájného tygra. Ohýbané bambusové dřevo, litá a ohýbaná mosaz.
lot: 183 -

SECESNÍ ODKLÁDACÍ STOLEK


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 66cm; šířka: 40cm; hloubka: 25cm; období: Kolem 1910, Rakousko, Vídeň

Stolek na vyšší obdélníkové základně se čtyřmi stylizovanými dórskými sloupky, nesoucími po obvodu intarsovanou desku. Javorové, mahagonové a černěné hruškové dřevo, perleť.
lot: 184 -

SECESNÍ PRACOVNÍ STŮL


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 78cm; šířka: 151cm; hloubka: 80.5cm; období: Kolem 1920, Německo

Pracovní stůl se třemi zásuvkami pod pracovní deskou a dvěma skříňkami po stranách, mosazné kování s geometrizujícími motivy. Makasarová dýha, černěné hruškové dřevo, kování původní. Značeno na zámku La porte Barmen.
lot: 185 -

SECESNÍ STŘÍBRNÁ KONVIČKA ALPHONSE DEBAIN


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 16cm; období: Kolem 1900, Francie

Stříbrná konvička - s vyjímatelnou vázičkou - s maskou lesního muže a nymfou. Značeno monogramem AP a puncovní značkou významného francouzského stříbrníka Alphonse Debaina - svou mistrovskou značku měl registrovánu v letech 1883-1911.
lot: 186 -

SECESNÍ NÁSTOLEC S NYMFAMI


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 28.5cm; poloměr: 32.5cm; období: Kolem 1925, Čechy

Stříbrný nástolec s florálními motivy a s figurami nymf, s oválnými kabošony zelených kamenů; původní skleněná mísa. Značeno puncovní značkou.
lot: 187 -

HRACÍ SKŘÍŇKA S AUTOMATEM A PTÁČKEM


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 4.5cm; šířka: 11cm; hloubka: 7cm; období: Kolem 1900, Švýcarsko, Ženeva

Stříbrná smaltovaná skříňka s hracím strojkem. Původní kožená schránka a klíček. Značeno zespodu.
lot: 188 -

SECESNÍ STOLNÍ HODINY


JAN KOTĚRA (1871–1923) - PŘIPSÁNO


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 42.5cm; šířka: 19cm; hloubka: 12.5cm; období: Kolem 1905, Čechy/Rakousko

Dle formální analýzy se lze domnívat, že byly hodiny navrženy Janem Kotěrou pro konkrétní interiér. Mosaz, keramika, sklo. Zespodu na keramické destičce značeno Austria.
lot: 189 -

VÁZA TIFFANY


vyvolávací cena: 48 000 CZK (1 778 EUR)
výška: 10cm; období: Kolem 1907, USA, New York

Vázička s úzkým hrdlem, zlatě irizující sklo s dekorem "mille fiori" a "leaf and vine". Značeno zespodu L.C. Tiffany-Favrile, 4618.
lot: 190 -

VÁZA TIFFANY


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 20cm; období: Kolem 1910, USA, New York

Váza, zlatě a fialově irizující sklo s dekorem "mille fiori". Značeno zespodu L.C.T. 010136
lot: 191 -

VÁZA LÖTZ


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 20cm; období: Po 1900, Čechy, Klášterský Mlýn

Soudková váza s natavenými oušky, jantarové irizující sklo. Značeno zespodu.
lot: 192 -

NÁSTOLEC LÖTZ


vyvolávací cena: 22 000 CZK (815 EUR)
výška: 16.5cm; poloměr: 29.5cm; období: Po 1900, Čechy, Klášterský Mlýn

Nástolec na krátké noze z transparentního opalizujícího skla, s motivy jahod z rubínového skla a s mísou ze skla uranového.
lot: 193 -

VÁZA


JOSEF HOFFMANN (1870–1956)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 11.3cm; období: 1912, Čechy, Klášterský Mlýn, Lötz Witwe

Sklo čiré, podjímané sklem bílým, s vnějším odleptávaným hnědofialovým rostlinným a geometrickým dekorem.
lot: 194 -

OBAL NA ZÁPALKY WIENER WERKSTÄTTE


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 6cm; šířka: 4cm; hloubka: 2.3cm; období: 20. léta 20. století, Rakousko, Vídeň

Kovový obal na krabičku zápálek, na přední straně smaltová výzdoba, na zadní staně značka Wiener Werkstätte a Made in Austria.
lot: 195 -

RED AND BLUE CHAIR - REPLIKA


GERRIT THOMAS RIETVELD (1888–1964)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 92.6cm; šířka: 66cm; hloubka: 96cm; období: 50.-60. léta 20 století, střední Evropa

Známá židle RED AND BLUE CHAIR z roku 1918 je barevnější variantou židle z roku 1917, je reakcí na setkání s dílem Pieta Mondriana. Zde nabízená replika byla dle sdělení majitele zakoupena v 70. letech minulého století v Dánsku od jednoho z Rietveldových žáků. Dřevo barvené a lakované. Mírně poškozeno.
lot: 196 -

HLAVA ŽENY


OTTO GUTFREUND (1889–1927)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 28cm; období: 1919, Čechy

Kubistická hlava náleží, dle posudku docenta Jiřího Šetlíka, do Gutfreundova vrcholného období, v němž se vyrovnává a zároveň "loučí" s kubismem. Sádrová verze se nachází ve sbírkách Národní galerie (inv.č. P 4908), která v roce 1964 nechala v ÚUŘ odlít plastiku do bronzu. Obdobně byla převedena i do pálené hlíny.Kdy přesně byl pořízen cínový odlitek není známo, Doc. Šetlík se domnívá, že se tak mohlo stát v roce 1948 u příležitosti autorovy souborné výstavy. Cín, nesignováno. Posudek Doc.PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
lot: 197 -

KUBISTICKÁ DÓZA S VÍKEM


PAVEL JANÁK (1882–1956)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 12cm; poloměr: 13.5cm; období: 1911, Čechy

Bíle glazovaná kamenina se zlatým geometrickým dekorem. Mírné otěry, intaktní. Číslo modelu 846, značeno zespodu. Pro výrobní družstvo Artěl zhotovil Graniton, Svijany-Podolí.
lot: 198 -

STOLNÍ KUBISTICKÉ HODINY


OTAKAR NOVOTNÝ (1880–1959)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 16cm; šířka: 19cm; hloubka: 8cm; období: Kolem 1920, Čechy

Jednoduché kubizující formy - profilovaný trojúhelníkový vlys a postranní sloupky nás odkazují k dílu architekta Otakara Novotného. Prvky sloupků - vitrín - použil Novotný již v roce 1914 v expozici Svazu českého díla na výstavě Werkbundu v Kolíně nad Rýnem. Trjúhelníkovou nástavbu, obdobně plasticky profilovanou, pak architekt uplatnil na nábytku z roku 1922, který navrhl pro dr. Ledeče. Architektura hodin odráží snahu o odlehčení, o oproštění se od dekorativnosti, a z tohoto důvodu by bylo možné předmět klást spíše do autorova pozdního kubistického období 20. let. Bíle glazovaná keramika. Mírně poškozeno.
lot: 199 -

KUBISTICKÉ TRUMEAU


JOSEF CHOCHOL (1880–1956)


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
výška: 78cm; šířka: 98cm; hloubka: 50cm; období: 1912-13, Čechy

Unikátní, na trhu vzácně se vyskytující kus čistě kubistické nábytkářské produkce, nesoucí znaky rukopisu architekta Josefa Chochola. Chocholova výjimečná kubistická architektura je "poskládána" ze samostatných segmentů. Obdobně pojímá i nábytek, s tím rozdílem, že každý jeden kus je chápán jako samostatný segment. Výrazný je cit pro prostor a jeho hloubku a pokud se týká konstrukce nábytku, i ta respektuje kubistickou tektoniku, kubistickou stavbu. Lze se domnívat, že skříňka, původně s nástavbou, mohla pocházet z vybavení některého z kubistických domů, které autor navrhoval v letech 1911-14. Měkké dřevo, dýhováno, tmavě mořený dub, uvnitř červeně mořený mahagon, původní mosazné kování, originální stav.
lot: 200 -

DÍVKA V KROJI


JOŽA UPRKA (1861–1940)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 75.5cm; šířka: 44.5cm; období: 1918, Morava

Joža Úprka, ač je často považován za ryze moravského malíře, měl silné vazby na Prahu, Mnichov i Paříž. Žil a studoval v těchto uměleckých metropolích a své zkušenosti po návratu na Moravu bohatě zúročil. Jeho obrazy s lidovou a folklorní tematikou vzbudily pozornost i v Paříži, když zde roku 1894 vystavoval v rámci Salonu francouských umělců. Obraz Dívka v kroji, nabízený do aukčního prodeje v sobě snoubí realismus s prvky moderních směrů, které vidíme hlavně v malbě tváře a šátku. Jde o jakousi zvláštní symbiosu, která ale nepostrádá autorův rukopis, ba právě naopak. Olej na plátně, signováno vlevo dole JU 18.Posudek - Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Rozměry s rámem: 112 x 81,5 cm
lot: 201 -

ZÁTIŠÍ S KROJEM


PETR MATÝSEK (1885–?)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
výška: 82cm; šířka: 100cm; období: Kolem 1910, Čechy

Olej na plátně, signováno vlevo dole Petr Matýsek.
lot: 202 -

NA TRHU


OTTO MOLITOR (1889–1965)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
výška: 70cm; šířka: 125.5cm; období: Kolem 1920, Morava

Olej na plátně, signováno v pravo dole Otto Molitor.
lot: 203 -

KOUPÁNÍ


JOSEF TOMÁŠ BLAŽEK (1884–1962)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 125cm; šířka: 100cm; období: 1923, Čechy

Olej na plátně, signováno vpravo dole J.T. Blažek 1923.
lot: 204 -

HONBA ZA MOTÝLEM


HUGO BOETTINGER (1880–1934)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 55cm; šířka: 46cm; období: 1932, Čechy

Olej na plátně, signováno vpravo dole H. Boettinger 1932
lot: 205 -

ATLET


JAN VÍTĚZSLAV DUŠEK (1891–1966)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 108cm; období: 1924, Čechy

Bronzová plastika mužské atletické figury ve výrazném pohybu, na kubizujícím podstavci. Signováno v horní části podstavce J.V. Dušek, Tábor 1924; v dolní části podstavce přípis Lil Franta Anýž. Autor byl mimo jiné žákem Antoina Bourdella.
lot: 206 -

VÍTĚZ


JAKUB OBROVSKÝ (1882–1949)


vyvolávací cena: 38 000 CZK (1 407 EUR)
výška: 50cm; období: 1923, Čechy

Bronzová plastika atleta, která byla darována autorem jako Cena M.Z. S.K. Slavia za běh na 400 metrů. Signováno na plintu J. OBROVSKÝ 1923. Na podstavci kovová tabulka s autorovým věnováním.
lot: 207 -

STOJÍCÍ DÍVČÍ AKT


BŘETISLAV BENDA (1897–1983) - PŘIPSÁNO


vyvolávací cena: 8 000 CZK (296 EUR)
výška: 32.5cm; období: 20. léta 20. století, Čechy

Bronz, neznačeno.
lot: 208 -

MUŽSKÁ FIGURA


VÁCLAV MARKUP (1904–1995) - PŘIPSÁNO


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 51cm; období: 1928, Čechy

Plastika mužské figury v nezvyklé esovité pozici, dřevo, signováno zespodu VM 28.
lot: 209 -

ZÁTIŠÍ S OVOCEM A VĚJÍŘEM


ALEXANDR VLADIMÍR HRSKA (1890–1954)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 90cm; šířka: 74.5cm; období: 1923, Čechy

Olej na plátně, signováno vlevo dole Hrska 23
lot: 210 -

ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI A CITRUSY


JIŘÍ KARS (1880–1945)


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
výška: 57cm; šířka: 65cm; období: Přelom 20. a 30. let 20. století, Čechy

Olej na plátně, nesignováno. Obraz kombinuje dekorativní prvky doby Art Deco s motivy moderní malby Pařížské školy vycházející z odkazu díla Paula Cézanna a Paula Gaugina, tak jak tyto prvky ve svém díle uplatňoval pražský malíř působící ve Francii Georges (Karpeles ) Kars. Odborný posudek vypracoval Prof.Dr. Tomáš Vlček, CSc.
lot: 211 -

Z KORSIKY


JOSEF HUBÁČEK (1899–1931)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 46cm; šířka: 54cm; období: 1926, Francie, Korsika

Olej na plátně, signováno vpravo dole Hubáček 1926 XII.
lot: 212 -

AMSTERDAM - PAPOUŠČÍ ALEJ


JOSEF MULTRUS (1898–1957)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 16cm; šířka: 21cm; období: Kolem 1923, Holandsko, Amsterdam

Formátem nevelký obrázek je jedním z amsterdamským motivů, které autor namaloval a k nimž čerpal inspiraci při svých cestách, které uskutečnil i díky stipendiu Hlávkovy nadace v letech 1922 a 23. Olej na plátně, lepeno na kartonu, signováno vpravo dole Multrus.
lot: 213 -

CHLAPEC S KONĚM


ANTONÍN PROCHÁZKA (1882–1945)


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
výška: 50cm; šířka: 60cm; období: 1929, Čechy

Dílo spadá do doby, kdy autor experimentuje s enkaustikou, která byla některými historiky umění považována za exotismus a východisko z krize. Stylově již předjímá rukopis pozdní tvorby. Enkaustika na desce, signováno vlevo dole Ant. Procházka 29.
lot: 214 -

ŽENSKÝ AKT


JAROSLAV VERIS (1900–1983)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 78cm; šířka: 62cm; období: 1930, Francie, Paříž

Dílo pochází ze slavné a známé sbírky Hugo Vavrečky. Olej na překližce, signováno vpravo dole Veris, Paris 30.
lot: 215 -

METUA - DOMORODÁ TAHIŤANKA


MAXIM KOPF (1892–1958)


vyvolávací cena: 220 000 CZK (8 148 EUR)
výška: 66cm; šířka: 49cm; období: 1934, Tahiti

Signovaná díla Maxima Kopfa jsou na českém trhu skutečně vzácná. Nabízené plátno je datováno rokem 1934, a náleží tedy do druhého autorova pobytu na Tahiti. Maxim Kopf byl Němec, který žil v Praze od svých šesti let, a který po první světové válce získal československé občanství, patřil k výrazným osobnostem pražské výtvarné scény. Studoval na Akademii mimo jiné u profesorů Vlaho Bukovace a Karla Krattnera. Roku 1927 patřil k zakládajícím členům uměleckého spolku Prager Secession. Po okupaci Československa se rozhodl odejít do Francie, kde byl ale spolu s dalšími českými umělci obviněn ze špionáže a uvězněn. Později se mu podařilo dostat do Spojených států, kde již zůstal až do konce svého života. Posudek - Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Olej na plátně, signováno vlevo nahoře M.Kopf Tahiti.
lot: 216 -

VOSKOVEC A WERICH


OTAKAR ŠVEC (1892–1955)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 556 EUR)
výška: 27.5cm; poloměr: 14.5cm; období: 1932, Čechy

Polychromovaná sádra, značeno zespodu tužkou O.Švec. Dle informací majitele pochází dílo z pozůstalosti Jana Wericha a posléze Miroslava Horníčka.
lot: 217 -

ČESKÉ ŘEKY


KAREL DVOŘÁK (1893–1950)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 48cm; období: 1938-40, Čechy

Plastika Karla Dvořáka - významného figuralisty, který prošel školením u Drahoňovského, Myslbeka a Štursy, nese známky pozdní tvorby, hlásící se k expresionismu. Patinovaná sádra, signováno dole na plintu K. Dvořák. Publikováno in: Edice Prameny, Jaromír Pečírka: Karel Dvořák, Praha 1948, obr. 27 a 1.
lot: 218 -

TOALETA


BŘETISLAV BENDA (1897–1983)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 27.5cm; šířka: 51cm; hloubka: 17.5cm; období: 1949, Čechy

Cararský mramor, signováno vpředu B. Benda, datováno vzadu 1949.
lot: 219 -

BUSTA RUDOLFA KREMLIČKY


KAREL DVOŘÁK (1893–1950)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 34cm; období: 1927, Čechy

Portrétní busta malíře R. Kremličky. Bronz, signováno vpravo dole Karel Dvořák 1927. Publikováno in: Edice Prameny, Jaromír Pečírka: Karel Dvořák, Praha 1948, obr. 5.
lot: 220 -

KRÁČEJÍCÍ DVOJICE


ZDENĚK DVOŘÁK (1897–1943)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 23cm; období: Přelom 20. a 30. let 20. století, Čechy

Drobná plastika náleží do autorovy civilistní linie. Pálená hlína, signováno vzadu monogramem ZD.
lot: 221 -

LOKOMOTIVY NA WILSONOVĚ NÁDRAŽÍ


JAROSLAV RONEK (1892–1962)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 80cm; šířka: 110cm; období: 30.-40. léta 20. století, Čechy

Obraz je typickým námětem, který se prolíná celou autorovou tvorbou. Dílo pochází z majetku ředitele Českých drah. Olej na plátně, signováno vpravo dole Ronek.
lot: 222 -

STOJÍCÍ DÍVKA


JAN LAUDA (1898–1959)


vyvolávací cena: 7 500 CZK (278 EUR)
výška: 22.5cm; období: 30. léta 20. století, Čechy, Praha

Pravděpodobně se jedná o drobnou studii k větší soše Eva. Patinovaná sádra, signováno vzadu Lauda.
lot: 223 -

ART DECO VÁZA


vyvolávací cena: 22 000 CZK (815 EUR)
výška: 32.5cm; poloměr: 22cm; období: 1928, Čechy, Březová

Porcelánová váza zdobená naglazurní malbou ženských figur a ornamentů ve stylu art deco. Značeno zespodu podglazurní značkou Pirkenhammer Kunst-Abteilung. Naglazurní signatura Prof. A. Hegenbarth 1928.
lot: 224 -

DÓZA NA TABÁK


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 24cm; poloměr: 20cm; období: 1927, patrně Francie

Dóza na kruhové mramorové základně z mosazi s tepanými figurálními a zvířecími motivy po obvodu, osazena destičkami ze slonoviny s řezanými figurami putti. Na víku nádoba ze skořápky kokosového ořechu v mosazné montáži s ležící mužskou figurkou. Značeno a datováno na mosazné části D 1927
lot: 225 -

ART DECO VÁZA


vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
výška: 26cm; poloměr: 10.5cm; období: 1925-30, Čechy

Váza z čirého skla na krátké noze, s malovanou figurou loutnisty ve stylizované krajině v modré a červené barvě.
lot: 226 -

SKLENĚNÝ FLAKON PRO INTERIÉROVOU VŮNI


RENÉ JULES LALIQUE (1860–1945)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 19cm; období: Kolem 1910, Francie

Jantarové sklo s šedomodrou patinou. Značeno zezpodu R.LALIQUE.
lot: 227 -

PAMĚTNÍ POHÁR


JOSEF DRAHOŇOVSKÝ (1877–1938)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 852 EUR)
výška: 51cm; období: 20.-30. léta 20. století, Čechy, Praha

Velký skleněný pohár se svým tvaroslovím hlásí ke stylu art deco a zároveň odkazuje k autorovým pohárům s pražskými motivy a slavnému poháru svatováclavskému, který byl darován papeži Piu XI. Pohár je po obvodu horizontálně zdoben erbem Československé republiky a heraldickými znaky Rumunského království a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (hlavou Království SHS byl král Alexandr I. a jeho ženou byla princezna Marie Rumunská z rodu Hohenzollern). Spolu s erby jsou zachyceny významné církevní stavby, Čechy reprezentuje svatovítská katedrála a Hradčany. Dá se předpokládat, že tento velký reprezentativní pohár mohl být zamýšlen jako diplomatický dar. V původní dárkové kazetě. Signováno zespodu iniciálami JD. Publikováno in: Art & Antik 2014/12+1, Barbara Svojanovská: Josef Drahoňovský, str.86-88.
lot: 228 -

VÁZA VITA IN ARTE


JOSEF DRAHOŇOVSKÝ (1877–1938)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 25.5cm; poloměr: 17.5cm; období: 1935, Čechy

Robustní skleněná váza s reliéfními motivy ženských torz, listů, tabulek a nápisu VITA IN ARTE, které jsou do hmoty skla ryty. Na jedné z nápisových tabulek věnování a signatura: Mirečkovi na památku 12.XI. 1935 J. Drahoňovský. Autorovo věnování je určeno jeho jedinému synovi.
lot: 229 -

KONVOLUT TŘÍ POHÁRŮ


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
období: 30. léta 20. století, Čechy

Konvolut tří pohárů, které byly určeny jako ceny motocyklových závodů a jeden závodu automobolivého. Broušené a leptané sklo.
lot: 230 -

ART DECO BUFET


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 146cm; šířka: 160cm; hloubka: 56.5cm; období: Kolem 1920, Francie, Paříž

Mahagonová a javorová dýha, kování ze stříbřené mosazi, klíčky původní. Uvnitř štítek výrobce: Ameublements Guérin Fres. Paris
lot: 231 -

PÁROVÁ KŘESLA - VLNA


JINDŘICH HALABALA (1903–1978)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 78cm; šířka: 70cm; hloubka: 85cm; období: 30.-50. léta 20. století, Čechy, Brno

Ohýbaný, mořený buk, návrh Jindřich Halabala z roku 1929, model H.269 UP Brno. Restaurováno a nově čalouněno.
lot: 232 -

HNÍZDOVÉ STOLKY


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
období: 30. léta 20. století, Čechy

Tři do sebe zapadající stolky, dubové dřevo, černofialové opaxitové sklo nepůvodní, kolečka. Rozměry: 69 x 59,5 x 41,5 cm, 65,5 x 52,5 x 40 cm a 62 x 4 x 37 cm
lot: 233 -

FIGURÁLNÍ SCÉNA


VÁCLAV HEJNA (1914–1985)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 111 EUR)
výška: 51cm; šířka: 82.5cm; období: Konec 30.let 20. století, Čechy

Olej na plátně, signováno dole uprostřed V. Hejna. Na blint rámu rezidua přípisového štítku. Autor patřil k výrazným mladým figuralistům druhé poloviny 30. let minulého století, výrazně ovlivněn francouzským moderním uměním - zejména Horé Daumiérem a jeho pojetím hmoty a objemu. Byl rovněž zakládajícím členem skupiny Sedm v říjnu.
lot: 234 -

LUŽNICE


EMANUEL FAMÍRA (1900–1970)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
výška: 91cm; šířka: 34cm; období: 1942, Čechy

Olej na plátně, signováno vpravo dole Famíra.
lot: 235 -

UPRCHLÍCI


CYPRIÁN MAJERNÍK (1909–1945)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 18cm; šířka: 40cm; období: 1944, Slovensko

Autor je významnou osobností slovenského moderního malířství. Studoval na pražské Akademii u profesorů Josefa Loukoty a Jakuba Obrovského. Byl členem skupiny "Generace 1909", jejíž umělci se zaměřovali na sociální a národní aspekty. Na počátku 30. let krátce pobýval v Paříži. Po absolvování Akademie zůstal natvalo v Praze. Zásadní ovlivnění Majerníkovy tvorby přinesl nástup nacismu a jeho onemocnění roztroušenou sklerózou. Tempera a kvaš na papíře, signováno vpravo dole Majerník. Vzadu přípisy a výstavní štítek.
lot: 236 -

HLAVA KONĚ


EMIL KOTRBA (1912–1983)


vyvolávací cena: 7 000 CZK (259 EUR)
výška: 34cm; šířka: 44cm; období: 1942, Čechy

Téma koní je pro autora typické, svůj zájem o figury zvířat dokonce podpořil studiem anatomie na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Malbu studoval u Petra Dillingra a Tavíka Fr. Šimona. Olej na plátně, signováno a datováno vpravo dole Emil Kotrba 1942.
lot: 237 -

MADONA


KAREL POKORNÝ (1891–1962)


vyvolávací cena: 22 000 CZK (815 EUR)
výška: 60cm; šířka: 19cm; období: 40. léta 20. století, Čechy

Autor byl žákem J. Drahoňovského a J.V. Myslbeka a později dokonce jeho asistentem na pražské AVU, po válce pak zde zastával dva roky funkci rektora. Pálená hlína, signováno vpravo dole P.
lot: 238 -

HLAVA CHLAPCE


KAREL LIDICKÝ (1900–1976)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
výška: 32.5cm; období: Kolem 1945, Čechy

Plastika pochází ze sbírky Oty Janečka. Sádra, signováno vzadu Lidický.
lot: 239 -

KERAMICKÁ ŽÁBA


JAN LAUDA (1898–1959)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 15cm; šířka: 22cm; hloubka: 23cm; období: 1942, Čechy, Praha

Polychromovaná pálená hlína. Značeno zespodu Lauda 1942.
lot: 240 -

JELÍNEK


ANTONÍN KALVODA (1907–1974)


vyvolávací cena: 22 000 CZK (815 EUR)
výška: 38.5cm; šířka: 29cm; hloubka: 8.5cm; období: 1955, Čechy

Bronzová plastika jelínka, signováno na plintu A. Kalvoda.
lot: 241 -

HLAVA NĚMCE


FRANTIŠEK TICHÝ (1896–1961)


vyvolávací cena: 8 000 CZK (296 EUR)
výška: 17.5cm; šířka: 9.5cm; období: 1945, Čechy

Grafický list, suchá jehla, papír, signováno a datováno vlevo dole Tichý 45.
lot: 242 -

VYSOKÁ ŠKOLA III


FRANTIŠEK TICHÝ (1896–1961)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 41.5cm; šířka: 32.5cm; období: 1947, Čechy

Grafický list, suchá jehla, papír, signováno a datováno dole uprostřed Tichý 47, číslováno 213/370
lot: 243 -

PAŘÍŽ


JOSEF ŠÍMA (1891–1971)


vyvolávací cena: 19 000 CZK (704 EUR)
výška: 39cm; šířka: 30cm; období: 1947, Francie, Paříž

Grafický list, suchá jehla, papír. Signováno a datováno vpravo dole J. Šíma 1947. Číslováno 130/300.
lot: 244 -

KRÁSKA A ZVÍŘE


LUDMILA JIŘINCOVÁ (1912–1994)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 31.5cm; šířka: 22cm; období: 40. léta 20 století, Čechy, Praha

Tempera na papíře, signováno vpravo i vlevo dole L. Jiřincová.
lot: 245 -

LOUTKA


JIŘÍ TRNKA (1912–1969)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 31cm; poloměr: 12.5cm; období: 50. léta 20. století, Čechy, Praha

Loutka typická rukopisem Jiřího Trnky, byla vytvořena nejspíše pro film Špalíček, vycházející z předlohy Františka Hrubína. Textil, papír, kůže.
lot: 246 -

OBRYS TŘÍ RETORTŮ – EGYPTSKÉ HIEROGLYFY


VLADIMÍR BOUDNÍK (1924–1968)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 22.5cm; šířka: 32cm; období: 1965, Čechy, Praha

Magnetická grafika, signováno a datováno dole uprostřed Vladimír Boudník 1965.
lot: 247 -

BEZ NÁZVU


VLADIMÍR BOUDNÍK (1924–1968)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 17.5cm; šířka: 23cm; období: 1960, Čechy, Praha

Strukturální grafika, signováno a datováno dole uprostřed Vladimír Boudník 60.
lot: 248 -

BEZ NÁZVU


ANTONÍN MÁLEK (*1937)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 40cm; šířka: 44cm; období: 1961, Čechy

Autor studoval v padesátých letech minulého století na pražské Akademii u profesorů Vladimíra Rady a Karla Součka. V roce 1968 emigroval do Švédska a dnes žije a tvoří v Kolíně nad Rýnem. Nabízené dilo patří k Málkovu ranému informelnímu období, kterým prošel ještě v Čechách. Kombinovaná technika na kartonu. Vzadu Málek jaro 61.
lot: 249 -

ABSTRAKTNÍ MOTIV


JOSEF ISTLER (1919–2000)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 57cm; šířka: 41cm; období: 1967, Čechy

Kombinovaná technika. Signováno vpravo dole Istler 67.
lot: 250 -

ULICE


JIŘÍ BALCAR (1929–1968)


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
výška: 51.5cm; šířka: 40.5cm; období: 1959, Čechy

Civilistní námět měst a ulic je pro Balcarovu tvorbu druhé poloviny 50. let typický. Představovaná práce by mohla být reflexí na první návštěvu Paříže, kterou uskutečnil právě v roce 1959. Akvarel, tuš na papíře, signováno a datováno vlevo dole Balcar 59.
lot: 251 -

DŮM


JIŘÍ BALCAR (1929–1968)


vyvolávací cena: 4 000 CZK (148 EUR)
výška: 22cm; šířka: 31cm; období: 1960, Čechy

Balcar studoval u Františka Tichého a později u Františka Muziky, kteří rozvíjeli jeho smysl pro grafické pojetí kresby a malby. Právě grafika a typografie jsou výraznou linií autorovy tvorby, jež charakterizuje i zde nabízené dílo. Akvarel, tuš na papíře, signováno a datováno dole uprostřed Balcar 60.
lot: 252 -

ZÁNIK DOMU USHERŮ


ALÉN DIVIŠ (1900–1956)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 63cm; šířka: 45cm; období: 50. léta 20. století, Čechy

Dílo pochází z 50. let, kdy autor pro své zdravotní obtíže už jenom kreslil. Inspirací mu byla povídka Edgara Allana Poea z roku 1839 Zánik domu Usherů.Uhel na papíře, nesignováno. posudek PhDr. Jaromír Zemina.
lot: 253 -

NA PROCHÁZCE


KAREL VALTER (1909–2006)


vyvolávací cena: 6 000 CZK (222 EUR)
výška: 32.5cm; šířka: 24cm; období: 1954, Čechy

Svým námětem se práce řadí do skupiny figurálních námětů, kterými se autor zabýval jen zřídka. Pastel na šedém papíře, signováno a datováno vpravo dole Valter 54.
lot: 254 -

POLE S KOPCEM


KAREL VALTER (1909–2006)


vyvolávací cena: 5 000 CZK (185 EUR)
výška: 33cm; šířka: 37cm; období: 1962, Čechy

Voskový pastel na papíře, signováno a datováno vpravo dole Valter K. 62, zrubu název Pole s kopcem 1962.
lot: 255 -

POLE


KAREL VALTER (1909–2006)


vyvolávací cena: 5 000 CZK (185 EUR)
výška: 33cm; šířka: 44.5cm; období: 1964, Čechy

Typickým námětem Valtrovy tvorby jsou právě krajiny. V předkládaném díle jsou patrné jisté konstruktivistické rysy, které rozvíjel ve své předválečné tvorbě, na něž ale už nikdy plně nenavázal. Voskový pastel na papíře, signováno a datováno vpravo dole Valter K. 64, zrubu název Pole.
lot: 256 -

MAJÁKOVÁ LOĎ II


JITKA KOLÍNSKÁ (1930–1992)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 667 EUR)
výška: 80cm; šířka: 101cm; období: 1962, Čechy

Olej na plátně, signováno a datováno vzadu Jitka Kolínská 1962.
lot: 257 -

MODRÁ ABSTRAKCE


PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 40.5cm; šířka: 17.5cm; období: 1968, Čechy

Kombinovaná technika, olej, signováno vpravo dole P. Kotík, vzadu signatura a datace 68.
lot: 258 -

ŽENY


KAREL SOUČEK (1915–1982)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
výška: 56cm; šířka: 73cm; období: 1960, Čechy

Akvarel na papíře, signováno a datováno vlevo dole K. Souček 60.
lot: 259 -

KRAJINA


KAREL SOUČEK (1915–1982)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 50.5cm; šířka: 69.5cm; období: 1981, Čechy

Olej na plátně, signováno a datováno vpravo dole K.Souček 81.
lot: 260 -

RELIÉF "BLÁTO"


KAREL HLADÍK (1912–1967)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 407 EUR)
výška: 100cm; šířka: 50cm; období: 1964, Čechy

Reliéf, červená pryskyřice. Publikováno in: Věra Hladíková: Sochař Karel Hladík, život, dílo, dokumenty, vzpomínky: Gallery 2002, str. 121.
lot: 261 -

MATEŘSTVÍ (SCHOULENÁ)


KAREL HLADÍK (1912–1967)


vyvolávací cena: 38 000 CZK (1 407 EUR)
výška: 21cm; šířka: 18cm; období: 1963, Čechy, Praha

Mramor, nesignováno. Publikováno in: Věra Hladíková: Sochař Karel Hladík, život, dílo, dokumenty, vzpomínky: Gallery 2002, str. 97
lot: 262 -

MADONA


KAREL HLADÍK (1912–1967)


vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
výška: 33cm; období: 1955-58, Čechy, Praha

Bronz, nesignováno. Publikováno in: Věra Hladíková: Sochař Karel Hladík, život, dílo, dokumenty, vzpomínky: Gallery 2002, str. 90.
lot: 263 -

TVÁŘ


OTA JANEČEK (1919–1996)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 39.5cm; šířka: 33cm; období: 1971, Čechy

Tvář malovaná na mlynářské lopatě. Olej na dřevě, na zadní straně kresba stejně stylizované tváře a signatura Janeček.
lot: 264 -

TORZO


OTA JANEČEK (1919–1996)


vyvolávací cena: 350 000 CZK (12 963 EUR)
výška: 155cm; období: 1970, Čechy

Bronzová plastika na mramorovém podstavci. Nesignováno. Výška s podstavcem 180 cm. Dřevěná verze z roku 1966 publikována in: Petr Hartmann: Ota Janeček, Praha, 1973, obr. 73.
lot: 265 -

PRAHA K SECESI BARBARSKÁ


MILAN BERÁNEK (*1936)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 104cm; šířka: 51.5cm; období: 1971, Čechy

Autor nepatří k příliš známým a prodávaným autorům, jeho tvorba v kontextu doby však zcela jistě stojí za pozornost. V době normalizace se neprosazoval, nevystavoval, ale tvořil. V roce 2014 o něm při zahajování výstavy Zapomenutá generace, Jiří Tichý řekl, že svoje sochy-objekty tvoří a skládá z toho, co nalézá..."jen" sestavuje. Lakovaný plech, patinovaný bronz.
lot: 266 -

MÁLO NEBEZPEČNÝ RYTÍŘ


MILAN BERÁNEK (*1936)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 186cm; šířka: 70cm; období: 1971, Čechy

Laminát, kov, textil.
lot: 267 -

GAZ DE FRANCE


KAMIL LHOTÁK (1912–1990)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
výška: 48cm; šířka: 32.5cm; období: 1965, Čechy

Litografie, 50 kusů. Signováno vpravo dole Kamil Lhoták 65. Publikováno in: Libor Šteffek: Kamil Lhoták-grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha 2015, str. 267.
lot: 268 -

ROQUÉS CYCLES


KAMIL LHOTÁK (1912–1990)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 14.7cm; šířka: 13cm; období: 1967, Francie, Paříž

Olej a tempera na kartonu, signováno vlevo dole Kamil Lhoták 1967.
lot: 269 -

MĚSÍC NAD NÁDRŽÍ


KAMIL LHOTÁK (1912–1990)


vyvolávací cena: 7 000 CZK (259 EUR)
výška: 27.2cm; šířka: 18.1cm; období: 1979, Čechy

Litografie, 110 kusů. Signováno vpravo dole Kamil Lhoták 79. Publikováno in: Libor Šteffek: Kamil Lhoták-grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha 2015, str. 362.
lot: 271 -

KRISTUS


KAREL VALTER (1909–2006)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
výška: 23cm; šířka: 27cm; období: 1987, Čechy

Tempera na překližce. Signováno vpravo dole Petřikovice 87 Valter.
lot: 272 -

PERFOROVANÝ KÁMEN


JIŘÍ SEIFERT (1932–1999)


vyvolávací cena: 130 000 CZK (4 815 EUR)
výška: 43cm; šířka: 50cm; hloubka: 15cm; období: 1988, Čechy

Přestože autorovo jméno není příliš známé, svou tvorbou náleží mezi nejvýznamnější české sochaře 2. poloviny 20.století. V letech 1952-58 studoval na VŠUP v ateliéru profesora Bedřicha Stefana. Po studiích odešel do Liberce, kde působil až do roku 1970 a kde vytvořil i základní kámen pro věž na Ještědu. V roce 1965 se účastní Bienále mladých v Paříži, kde získává cenu a v roce 1968 je zařazen na přehlídku současného čsl. sochařství v Musée Rodin v Paříži. Po roce 1968 mu však pro jeho politické postoje bylo znemožňováno vystavovat i účastnit se zahraničních sochařských sympózií, na která byl opakovaně zván. Typickým materiálem je pro Seiferta kámen a dřevo, výjimečně kov. Bílý mramor. Vystaveno na výstavě Jiří Seifert SOCHY, České muzeum výtvarných umění Dům u Černé Matky Boží 2001, publikováno v katalogu k této výstavě. Dílo pochází z autorovy rodinné pozůstalosti.
lot: 273 -

STŮL S BALÍČKEM


JIŘÍ SEIFERT (1932–1999)


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 074 EUR)
výška: 45cm; šířka: 78cm; hloubka: 50cm; období: 70. léta 20. století, Čechy

Plastika je tvořena dvěma artefakty - stolem z patinovaného dřeva a balíčkem dopisů provedeném v bronzu. Balíček dopisů 5 x 19 x 13,5 cm. Vystaveno na výstavě Jiří Seifert SOCHY, České muzeum výtvarných umění Dům u Černé Matky Boží 2001, publikováno v katalogu k této výstavě. Dílo bylo získáno z autorovy rodinné pozůstalosti.
lot: 274 -

DVOJICE


VÍTĚZSLAV STOKLASA (*1958)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 519 EUR)
výška: 270cm; šířka: 41cm; hloubka: 15cm; období: 1990, Čechy

Plastika provedena z ocelových úhelníků kovářskou technikou, ošetřena proti korozi, nalakována metalickou barvou. Značeno raženou značkou Stoklasa.
lot: 275 -

ŘÍMANKA


ZDENA FIBICHOVÁ (1933–1991)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 852 EUR)
výška: 100cm; období: 1961, Čechy, Praha

Stylizovaná figurální plastika pochází z autorčiny rodinné pozůstalosti. Kombinovaná technika, patinovaná sádra, kov. Uvedeno v soupisu díla z roku 1985.
lot: 276 -

BRÁNA SNŮ


ZDENA FIBICHOVÁ (1933–1991)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
výška: 27.5cm; šířka: 28cm; období: 1969, Čechy, Praha

Autorka náleží k nevelké skupině žen sochařek, které ovlivnily českou poválečnou výtvarnou scénu. Studovala sochačství u prof. Josefa Wagnera na pražské VŠ Umělockoprůmyslové, byla členkou umělecké skupiny Trasa. Bílá pálená, na zadní straně glazovaná hlína. Publikováno ve výstavním katalogu: Zdena Fibichová, Středořeské muzeum, Roztoky u Prahy, 1983,
lot: 277 -

KARNEVAL


VLADIMÍR PRECLÍK (1929–2008)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 95.5cm; šířka: 62cm; období: 1999, Čechy

Dílo pochází přímo z autorovy pozůstalosti. Olej na plátně.
lot: 278 -

PAN PROFESOR PŘÍRODNÍCH VĚD


VLADIMÍR PRECLÍK (1929–2008)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 72cm; šířka: 30cm; hloubka: 38cm; období: 2000, Čechy

Malované dřevo, velur. Publikováno in: Jan Baleka: Vladimír Preclík, Academia, Praha, 2004, str. 277.
lot: 279 -

ASRAEL


ZDENĚK JOSEF PRECLÍK (*1949)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 68cm; období: 1985, Čechy

Asrael-anděl smrti, hliník, signováno vzadu dole Zdeněk Josef Preclík. Lil Aleš Svojtka, Stará Huť u Dobříše. Publikováno v autorově monografii: Adam Hnojil: Zdeněk J. Preclík, Útržky života, Arbor Vitae, Praha, 2012, str. 69, kat.č. 44.
lot: 281 -

MRÁZ


MARIE PRECLÍKOVÁ (*1949)


vyvolávací cena: 27 000 CZK (1 000 EUR)
výška: 50cm; šířka: 70cm; období: 2010, Čechy, Praha

Kombinovaná technika na papíře. Signováno vpravo dole Preclíková. Publikováno in: Adam Hnojil: Marie Preclíková-tajemné bytosti, Arbor vitae, Praha 2013, str. 74.
lot: 282 -

STRÁŽCE NOCI


MARIE PRECLÍKOVÁ (*1949)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
výška: 49cm; šířka: 35.5cm; období: 2013, Čechy, Praha

Kombinovaná technika na kartonu, signováno dole uprostřed Marie Preclíková.
lot: 283 -

ZPRÁVA I A II


IVAN KALVODA (*1941)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 037 EUR)
výška: 74cm; šířka: 56cm; období: 1995 A 2015, Čechy

Papírmaš litý do formy, perokresba. Signováno vpravo dole Ivan Kalvoda.
lot: 284 -

CRAZY HORSE


JOSEF JÍRA (1929–2005)


vyvolávací cena: 38 000 CZK (1 407 EUR)
výška: 38cm; šířka: 48cm; období: 1983, Francie, Paříž

Kombinovaná technika, signováno vpravo dole Josef Jíra, Crazy Horse Paris. Vzadu datace 1983.
lot: 285 -

BISKUP


MARTIN ŠVESTKA (*1963)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 67cm; šířka: 51.5cm; hloubka: 7cm; období: 2016, Čechy

Autor své dílo charakterizuje jako otevřenou reakci na aktuální dění v církvi. Asambláž, textil, papír, korále, dřevo. Signováno vzadu.
lot: 286 -

PÁROVÝ RELIKVIÁŘ -NEBE - PEKLO


MAREK MUDRA (*1973)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 21.5cm; šířka: 16.5cm; hloubka: 5cm; období: 2015/16, Čechy

Zlacené dřevo, kosti, pomerančová kůra. Značeno na zadní straně M. Mudra 2015 a 2015/16.
lot: 287 -

HLAVA


ADRIENA ŠIMOTOVÁ (1926–2014)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 57cm; šířka: 45cm; období: 1994, Čechy, Praha

Akvarel na ručním papíře, signováno a datováno dole uprostřed Adriena Šimotová 94
lot: 291 -

MÍSA ISOTTA


BOŘEK ŠÍPEK (1949–2016)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
výška: 22cm; poloměr: 18cm; období: 1999-2000, Čechy

Transparentní hutní sklo s nálepy ze skla transparentního barevného.
lot: 292 -

KOALA


MICHAL CIHLÁŘ (*1960)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 296 EUR)
výška: 172cm; období: 1989, Čechy

Papírmaš, větěv, drát, email. Signováno a datováno vzadu M. Cihlář 89.
lot: 293 -

Z NOVIN (PAPUCHALK)


MICHAL CIHLÁŘ (*1960)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 037 EUR)
výška: 77.5cm; šířka: 66cm; období: 2009, Čechy, Praha

Kolorovaný linoryt,
lot: 294 -

HOLUBINKY I a II


VERONIKA RICHTEROVÁ (*1964)


vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
období: 2008, Čechy, Praha

Dva objekty. Petlahve, kůra z korkovníku. Rozměry: 57x55x35 cm a 55x59x20 cm
lot: 295 -

PATNÁCT KAKTUSŮ


VERONIKA RICHTEROVÁ (*1964)


vyvolávací cena: 39 000 CZK (1 444 EUR)
období: 2014-15, Čechy, Praha

Kolekce různě velkých plastový kaktusů, Signováno dole RCHTR. Rozměry 13 - 30 cm.
lot: 298 -

ZRCADLENÍ


ANNA NEBOROVÁ (*1968)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 85cm; šířka: 110cm; období: 2015, Čechy, Praha

Dílo náleží do série Sbírka, v níž se autorka věnuje zachycení reálných objektů z hutního skla, které sama sbírá. Olej na plátně, signováno ANNE 2015.
lot: 300 -

ŠEST PLUS JEDNA


ANTONÍN STŘÍŽEK (*1959)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 100cm; šířka: 111cm; období: 2010, Čechy

Olej na plátně, signováno a datováno vpravo dole Antonín STŘÍŽEK 2010.
lot: 302 -

POD BŘEHEM


FRANTIŠEK HODONSKÝ (*1945)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 52cm; šířka: 91cm; hloubka: 2cm; období: 2012, Čechy

Akryl na dřevěné desce, matrice, signováno a datováno zezadu F. HODONSKÝ červen 2012, štítky z výstav. Podobně jako Vladimír Boudník či Alena Kučerová považuje Hodonský své tiskové matrice za svébytná umělecká díla, která výtvarně obstojí sama o sobě. Matrice jsou haptickými reliéfními objekty.
lot: 303 -

ZATMĚNÍ SLUNCE


FRANTIŠEK HODONSKÝ (*1945)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 107cm; šířka: 34cm; období: 1999, Čechy

Matrice k dřevořezu, prkno, akryl, signováno a datováno zezadu HODONSKÝ 1999 TISK 5x. Poprvé byly Hodonského matrice představeny veřejnosti v roce 1998 na autorské výstavě s názvem Dřevořezy a reliefní desky. V roce 2008 byl výběr z Hodonského matric prezentován na Mezinárodním trienále současného umění v pražské Národní galerii. Národní galerie v Praze vlastní ve svých sbírkách osm děl.
lot: 308 -

RYBA


JAROMÍR RYBÁK (*1952)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 519 EUR)
výška: 25cm; šířka: 41cm; hloubka: 10cm; období: 2016, Čechy

Kompozitní stavované, ryté a leptané sklo. Signováno a datováno Jaromír Rybák 2016. Autor patří k předním českým sklářským výtvarníkům, jeho dílo je zastoupeno v soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí, působí jako pedagog, byl žákem prof. S. Libenského.
lot: 309 -

HROCH


JAKUB BERDYCH ST. (*1953)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
výška: 21cm; šířka: 47cm; hloubka: 6cm; období: 2015, Čechy

Plastika pochází ze série čtyř hrochů různých velikostí, nabízený exemplář je z nich největší. Uranové sklo. Signováno vzadu Jakub Berdych. Publikováno v katalogu Jabub i Ja.
lot: 310 -

ZRCADLO S MOZAIKOU - UNIVERSE


PAVLÍNA PECKO (*1978)


vyvolávací cena: 21 000 CZK (778 EUR)
poloměr: 90cm; období: 2015, Čechy

Fazetované zrcadlo s bohatou skleněnou mozaikou. Mozaika je vytvořena ze skleněného rokaje a kabošonů různého stáří - od 50. let minulého století po současnost. Průměr zrcadla je 50 cm.
lot: 311 -

VÁZA S MOZAIKOU-ANIMA FEMINA


PAVLÍNA PECKO (*1978)


vyvolávací cena: 9 000 CZK (333 EUR)
výška: 20.5cm; poloměr: 33cm; období: 2016, Čechy

Keramická váza zdobená mozaikou ze skleněného rokaje a kabošonů.