lot: 1 -

POZDNĚ GOTICKÁ MADONA


vyvolávací cena: 380 000 CZK (14 074 EUR)
výška: 113cm; období: Kolem 1500, pravděpodobně západní Čechy

Madona stojící na půlměsíci s hlavou démona, s Ježíškem na pravé ruce. Panna Maria má na hlavě typickou korunku, je bez roušky, oděna je do bílých šatů s červeným živůtkem a zlatého pláště se zdobeným lemem. Ježíšek má v ruce jablko – odznak svrchované moci. Podle typiky tváří, podle způsobu řezby vlasů a hluboce řezané hybné draperie, se lze domnívat, že dílo vzniklo v oblasti západních Čech, někdy kolem roku 1500 v okruhu Ulricha Creutze. Plastika je ve velmi dobrém stavu, zachována je původní polychromie.
lot: 2 -

PÁROVÉ POZDNĚ GOTICKÉ ALIANČNÍ ZNAKY


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 259 EUR)
výška: 47cm; šířka: 35cm; období: 1. čtvrtina 16. století, Německo

Reliéfní párové alianční znaky, které byly součástí interiérové architektury nebo nábytku. Původně ve významné sbírce rakouského sběratele Reinholda Hofstättera, ze zámku Schwallenbach.
lot: 3 -

LANDSKNECHTSKÝ DVOURUČNÍ MEČ


vyvolávací cena: 280 000 CZK (10 370 EUR)
období: 1510-1520, Německo

Tento extrémně vzácný typ meče byl specifickou zbraní landsknechtského vojska počátku 16. století. Landsknechtští žoldnéři byli známí především svým pestrým oděním, které sestávalo z širokého, pštrosími pery ozdobeného klobouku, prostřihávaného krátkého kabátce a baňatých zdobných nohavic. K dvouručnímu meči se nosil do páru krátký pobočný meč tzv. katzbalger. Landsknechtský meč byl zbraní čistě vojenskou. Meč má širokou mohutnou dvousečnou čepel s tupějším hrotem. V horní části byla čepel nebroušená z důvodu uchopení meče během boje. Záštita byla tordovaná ze silného železného prutu, stočená do písmene S, zakončená železnými rolničkami. Na čepeli tausované říšské jablko. Meč můžeme vidět na dobových grafikách – viz. Urs Graf, Landsknecht, 1517. To, že se jedná o raritní meč dokazuje skutečnost, že se ve světových muzejních i soukromých sbírkách vyskytuje jen vzácně. V aukčním prodeji se naposledy objevil v devadesátých letech minulého století v Mnichově a jeho cena tehdy dosáhla v přepočtu 18 000 €. Celková délka 136 cm.
lot: 4 -

RENESANČNÍ TURNAJOVÁ ZBROJ


vyvolávací cena: 850 000 CZK (31 481 EUR)
výška: 167cm; období: 1550-1560, Německo, Augsburg

Přilba uzavřená, hledí dvoudílné odklápěcí. Na začátku boje při útoku kopím či dřevcem bylo hledí sklopeno, při dalším boji mečem rytíř horní část přilby odklopil a obličej kryla spodní část hledí. Hledí prosekáváno průduchy jež zajišťovaly dostatek vzduchu. V zadní části přilby tulej pro péřový chochol. Ramena kryje nákrčník s prodlouženým ramenním krytím k němuž jsou pomocí čepů upevněny plátové lamelové rukávce. Přední kyrys s průramky a ochranným lemem opatřen opěrkou pro založení dřevce. Levý rukáv v rameni rozšířen a zpevněn proti úderu dřevcem, loket zesílen, rukavice ve tvaru pěstnice. Zbrojní šosy odnímatelné, lamelově skládané, kryjí celou plochu stehen. Boty celokovové s uzavřeným lýtkem. Značeno na rameni vyraženou kontrolní značkou města Augsburg ve tvaru piniové šišky. Vystaveno: Chladná krása plátové zbroje – hrad Bítov, Rožmberkové a jejich cesta dějinami – Valdštejnská jízdárna v Praze 2011.
lot: 5 -

ATALANTA FUGIENS (PRCHAJÍCÍ ATALANTA)


MICHAEL MAIER (1568–1622)


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 778 EUR)
výška: 20cm; šířka: 17.5cm; hloubka: 1.4cm; období: 1687, Německo, Frankfurt nad Mohanem

Třetí vydání proslulé knihy Michaela Maiera Secretioris naturae secretorum scrutinium chymicum, per oculis et intellectui accurate accommodata...(=ATALANTA FUGIENS), jejíž autor, německý lékař, alchymista a stoupenec okultních nauk Michael Maier, působil v letech 1608 až 1610 v Praze na dvoře Rudolfa II. Maier se zabýval především lékařskými aspekty alchymie a snažil se objevit univerzální lék. Své nejvýznamnější dílo, Prchající Atalantu, zasvětil alchymistické interpretaci mytologie a rozčlenil je do 50 alchymistických alegorií. Prvně bylo publikováno 1617 a znovu 1618 v Oppenheimu. Serie 50 emblematických mědirytin, jejíchž autorem byl významný rytec Matthäus Merian d. Ä., činí z Atalanty jednu z nejkrásnějších renesančních knih o alchymii. Třetí vydání, zkrácené o doprovodné hudební fugy, vyšlo pod změněným názvem roku 1687 ve Frankfurtu n/M., ilustrují ho původní Merianovy rytiny. Nabízený exemplář je úplný a opatřený původní lepenkovou vazbou, mírně poškozenou – vodní skvrna, mezi str. 88 a 89 je do tisku vevázána soudobá kresba, která znázorňuje Salamandra, symbol ohně, o němž pojednává předchozí XXIX. kapitola. Všechna vydání díla Atalanta fugiens jsou vzácná a na antikvářském trhu se objevují velmi zřídka.
lot: 6 -

SVATÁ RODINA SE SV. ANNOU A DVĚMA ANDĚLY


HANS VON AACHEN (1552–1615) - DÍLNA


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 27cm; šířka: 21cm; období: Po 1600, Čechy, Praha

Obraz vznikl podle rytiny Aegidia Sadelera (viz Hollstein/Sadeler 79, Hollstein/Aachen 37). Aachenův originál není znám, existuje ale řada přerytí původní Sadelerovy rytiny (Crispijn de Passe, Cornelis Passe, Domenicus Custos a další), a také řada malovaných kopií různých velikostí. Původní grafická deska byla v inventáři Rudolfovy Kunstkomory. Typologie tváří, figur a inkarnátu nám dovoluje klást dílo do okruhu dílny Hanse von Aachena. Olej na mědi.
lot: 7 -

JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA


JOHANNES SPILBERG (1619–1690)


vyvolávací cena: 7 000 000 CZK (259 259 EUR)
výška: 192cm; šířka: 152cm; období: Kolem 1650, pravděpodobně Holandsko, Amsterdam

Nabízené rozměrné plátno představuje na českém trhu se starým uměním skutečnou sběratelskou raritu. Dílo se starozákonním námětem Judity s uťatou hlavou velitele Nabukadnezarova vojska, Holoferna, má zajímavou a doložitelnou historii. Obraz získal darem od generála z Amsterdamu anglický král Karel II. V anglických královských sbírkách se nacházel až do roku 1894. V tomto roce jej královna Viktorie darovala své vnučce, princezně Alici Hessenské jako svatební dar u příležitosti jejího sňatku s ruským carem Mikulášem II. Car obraz později věnoval za věrné služby knížeti a sběrateli Danielu Semjonoviči Argutinskému, který jej odkázal své dceři Eleně Danilovně Pavlovičové, rozené Argutinské. Rodina Eleny Danilovny umělecké dílo převezla do Vladivostoku a odtud pak její dcera v roce 1925 do Prahy. Při své emigraci rodina do Prahy přivezla podle svědectví i další velmi hodnotné obrazy. Autorství malíře Johannese Spilberga bylo doloženo archivním bádáním i uměleckohistorickou srovnávací analýzou jeho rukopisu. Spilberg pocházel z německého Düsseldorfu, kde začal studovat malbu u svého otce, který jej poslal roku 1640 do Antverp k Rubensovi. Ten ale zemřel a tak mladý Spilberg pokračoval do Amsterdamu. Zde se sedm let učil u jediného přímého žáka Rembrandta, Govaerta Flincka, a proto je považován za Rembrandtova žáka „druhé generace“. Po školení se vrátil do Düsseldorfu, kde působil jako malíř rodinných portrétů na dvoře falckého kurfiřta Filipa Viléma Falckého. Stěžejní díla vznikla ale asi právě za umělcova pobytu v Amsterdamu. Tematika velkých pláten byla výtvarně zajímavější, zobrazoval mytologické scény s bohatou figurální kompozicí, používal výraznou barevnost a soustředil se na detaily. Spilbergova díla jsou dnes zastoupena v předních světových galeriích. Nabízený obraz je doprovázen odbornými posudky Prof. Lubomíra Konečného, Dr. Martina Zlatohlávka a soudně ověřeným dobrozdáním o původu a historii. Olej na plátně.
lot: 8 -

ALEGORIE POMÍJIVOSTI


NEZNÁMÝ ITALSKÝ MISTR


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 72cm; šířka: 97cm; období: 1. polovina 17. století, Itálie

Malba je ukázkou barokního vnímání života a smrti, pomíjivosti a věčnosti. Zároveň je ale velmi dobře zvládnutým kabinetním zátiším. Autor se snaží upozadit připomínku smrti a do popředí staví loutnu, která je dominantní jak svou velikostí, tak barvou. Kolem ale mistrně, jakoby nahodile rozmístil dekorativní atributy poukazující na pomíjivost krás tohoto světa, hudby, lásek, šperků, ale i vědění. Do pozadí s odrazem v zrcadle naaranžoval lebku, hodiny i dohořívající knot svíce, symboly poukazující na dočasnost života. Olej na plátně, neznačeno.
lot: 9 -

MANÝRISTICKÁ TRUHLA


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 57cm; šířka: 104cm; hloubka: 58cm; období: 1632, Německo

Bohatě řezbovaná truhla je na čelní straně symetricky zdobena dvěma reliéfními panely, vlevo s výjevem Kristova narození a klaněním pastýřů a vpravo s motivem Kristovy obřízky v chrámě. Panely oddělují plastiky karyatid, doplněné motivy stylizovaných volutových kartuší. V horní liště vročení ANO 1632. Boční strany zdobeny florálními motivy a opatřeny úchyty z kovaného železa. Získáno ze sbírky Prof. Dobroslava Líbala. Dubové dřevo, kované železo.
lot: 10 -

RENESANČNÍ MOSAZNÁ TRUHLIČKA


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 7cm; šířka: 11cm; hloubka: 7cm; období: Kolem 1610, Německo, Norimberk

Miniaturní truhlička z dílny významného norimberské zlatníka Michaela Manna-Kästchenna, je opatřena tajným zámkem pod středovou lištou na víku. Po obvodu vnějšího pláště zdobena rozvilinovou mřížkou, spodní strana a lišty zdobeny rytým dekorem. Uvnitř přístupný zámkový systém. Polstrováno hedvábným atlasem. V ohni zlacená a stříbřená mosaz.
lot: 11 -

HABÁNSKÝ DŽBÁNEK


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 13.5cm; období: 1677, západní Slovensko

Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru. Na čelní straně kytice a letopočet 1677. Pochází z významné sbírky profesora Oldřicha Blažíčka.
lot: 12 -

HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVOU MONTÁŽÍ


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 17.5cm; období: 1681, západní Slovensko

Kobaltová glazura, cínová montáž s víkem, svislé žebrování. Klasický květinový dekor a letopočet 1681 na čelní straně provedeny zlatou linkou. Pochází ze sbírky profesora Oldřicha Blažíčka.
lot: 13 -

HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVÝM VÍKEM


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 21cm; období: 1696, západní Slovensko

Modrá glazura, cínové víko s rytým věnečkem a letopočtem AME 1696, svislé žebrování. Klasický květinový dekor a letopočet 1696 na čelní straně provedeny bílou linkou.
lot: 14 -

HABÁNSKÝ TALÍŘ


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
poloměr: 27cm; období: 1693, západní Slovensko

Fajáns, bílá glazura, malba v barvách vysokého žáru. Okraje zdobeny klasickým květinovým dekorem v souměrných osách, na dně ve věnci kytice s letopočtem 1693. Talíř pochází ze sbírky profesora Oldřicha Blažíčka.
lot: 15 -

HABÁNSKÝ TALÍŘ


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 852 EUR)
poloměr: 32cm; období: Kolem 1700, západní Slovensko

Fajáns, bílá glazura s bohatým florálním dekorem, malovaným kobaltovou modří. Pochází z významné sbírky profesora Oldřicha Blažíčka.
lot: 16 -

STOLNÍ HVĚZDNÝ GLOBUS


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 074 EUR)
výška: 35cm; šířka: 32cm; hloubka: 32cm; období: Počátek 18. století, Německo, Augsburg

Stolní hvězdný globus významného německého kartografa, rytce a vydavatele Mathäuse Seuttera (1678-1757) z Augsburgu, který byl považován za jednoho z nejdůležitějších a nejplodnějších kartografů a vydavatelů své doby. V roce 1732 mu byl za zásluhy udělen Kalem VI. titul "Císařský geograf". Kašírovaný papír na sádroklihovém korpusu. Dřevěná montáž - dub, mosazná osa. Značeno na nápisové kartuši.
lot: 17 -

ITALSKÉ BAROKNÍ ZRCADLO


vyvolávací cena: 140 000 CZK (5 185 EUR)
výška: 187cm; šířka: 120cm; období: Počátek 18. století, jižní Itálie

Zrcadlo s fazetovanými okraji, v bohatě řezbovaném rámu, v nástavci se zrcadlovým fazetovaným medailonem, pochází z Neapole a je provedeno v benátském barokním slohu. Zlacené řezbované motivy okřídlených draků, sirén, volutových listů a rozvilin zdobí rám zrcadla symetricky po jeho obvodu. Zlacené dřevo, sklo.
lot: 18 -

STOLNÍ HORIZONTÁLNÍ ŠESTIBOKÉ HODINY SEBASTIAN DRESLER


vyvolávací cena: 200 000 CZK (7 407 EUR)
výška: 8.5cm; šířka: 12cm; hloubka: 12cm; období: Kolem 1750, Čechy, Praha

Mosazné, v ohni zlacené pouzdro, zdobeno jemnou rytinou florálních motivů. Po obvodu vsazená fazetovaná skla, nohy šroubované. Stříbrný ciferník s římskými číslicemi a ocelovými ručičkami, ve spodním víku umístěn masivní zvon. Stroj má řetězový vyrovnávač hnací síly, špindlový krok, bití do zvonu. Signováno zespodu na stroji Sebastian Dresler in Prag.
lot: 19 -

RUSKÝ LOVECKÝ TESÁK


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
období: 2.polovina 18. století, Rusko, Tula

Čepel zakřivená, jednosečná, v horní části oboustranně s rytou výzdobou, na vnější straně značena „ТУЛА“, rukojeť z rohoviny, zlacená mosazná souprava, hlavice ve tvaru orlí hlavy, esovitě zahnutá záštita zakončena zvířecími hlavami, vnější záštitný list ve tvaru orla, pochva kožená s tlačeným lineárním ornamentem, zlacené mosazné kování, na vnější straně přihrádka s menším nožem, délka 569 mm.
lot: 20 -

LOVECKÝ TESÁK


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
období: 2. polovina 18. století, Německo

Čepel zakřivená, jednosečná, oboustranně zdobena rytou a zlacenou postavou pandura a nápisem „V: PANDUR“, rukojeť z rohoviny, kování stříbrné, vnější záštitná mušle, pochva kožená, kování stříbrné, na vnější straně přihrádka s loveckým příborem, délka 552 mm.
lot: 21 -

HERKULES ZÁPASÍCÍ S HYDROU


LAZAR WIDEMANN (1697–1769)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 556 EUR)
výška: 70.5cm; období: Kolem 1750, Čechy

Lazar Widemann je jedním z nejlepších sochařů vrcholného baroka, působících v Čechách. Valná většina jeho prací vznikla v západních a středních Čechách na objednávku hrabat z Vrtby. Na jejich náklady se dokonce mladý Widemann školil na Accademia del Disegno ve Florencii, kde se učil pracovat v mramoru a alabastru. Vedle monumentální plastiky pro výzdobu kostelů a fasád paláců, se sochař věnoval drobné žánrové tvorbě. Známé jsou mramorové plastiky zobrazující témata antických bájí, na nichž začal pracovat po svém návratu z Itálie. Představované dílo vykazuje nápadnou podobnost právě s drobnými mramorovými a alabastrovými pracemi, nejbližší je ale soše Saturna, odvlékajícího své děti, ze sbírky County Museum of Art v Los Angeles. Předlohou Widemannovi zcela jistě byla kresba Jana Mullera z doby kolem 1602- Herkules zabíjející Hydru, která vznikla podle sochy Adriana de Vriese z roku 1597. Herkules je zachycen v prudkém pohybu jak zápasí s mrštnou hydrou. Kompozice vykazuje silnou dynamiku a expresivitu a posouvá tak dílo do autorova vrcholného období kolem roku 1750. Zlacené a patinované dřevo.
lot: 22 -

KONVOLUT AKTŮ


MONOGRAMISTA FB


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 704 EUR)
výška: 56.5cm; šířka: 42cm; období: 1753, pravděpodobně Itálie

Konvolut pěti kreseb - čtyř ženských aktů a jednoho aktu jinocha - zobrazuje studie robustních figur. Kresba rudkou a bělobou na okrovém papíře. Značeno stylizovaným monogramem FB a datováno (mimo kresby jinocha) 1753. Uveden maximální rozměr.
lot: 23 -

KONVOLUT OSMI ŘÍMSKÝCH VEDUT


GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720–1778)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 40.5cm; šířka: 62cm; období: 1748-1774, Itálie, Řím

Giovanni Battista Piranesi byl významným grafikem, architektem a interiérovým dekoratérem. Pocházel z Benátek, záhy ale odešel do Říma, kde již od roku 1740 působil jako kreslíř benátského vyslance na papežském dvoře. I zde však pokračoval ve školení v perspektivě a grafických technikách, mimo jiné prošel i dílnou Giuseppe Vasariho. Později se v Římě usadil natrvalo a získal si zde věhlas jako grafik a vydavatel. V roce 1743 vydal první soubor grafických listů Prima Parte di Architetture e Prospettive. Díky přízni, které se mu dostalo ze strany papeže Klimenta XIII. a výjimečným zakázkám se proslavil také jako architekt a interiérový dekoratér. Konvolut osmi grafických listů, zachycujících pohledy na římskou antickou i moderní architekturu, pochází z cyklu Veduti di Roma, který byl několikrát dopracován a rozšířen o nové listy. Vydáván byl v letech 1748 až 1774. Veduty si získaly velkou popularitu nejen v samotné Itálii, ale i v zaalpských zemích a často se stávaly hodnotným suvenýrem z cest. Piranesiho grafické dílo je mimořádné hlubokou znalostí perspektivy, často zobrazuje složité perspektivní zkratky a neobvyklé architektonické pohledy. A nevynechává ani hru se světlem, raná díla ovlivněná benátským malířstvím (Tiepolo, Canaletto) bývají označována za "světlá". Všechny nabízené exempláře jsou uvedeny ve dvoudílném soupisu díla: Luigi Ficacci: Giovanni Battista Piranesi - The Complete Etchings, Taschen, 2011; II. díl, str. 702 - 709, kat. č. 911, 912, 915, 917, 918, 921, 922 a 926. Každý list je ve spodní části opatřen nápisovou lištou s podrobným popisem zobrazovaného místa a architektury. Lept na papíře, signováno. Uveden maximální rozměr ve výřezu.
lot: 24 -

PÁROVÉ BRONZOVÉ PLASTIKY KONÍ


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 38cm; období: Před 1800, Francie

Párové plastiky vzpínajících se koní jsou výjimečné svou výtvarnou úrovní, ale také vysoce kvalitním cizelérským provedením. V ohni zlacený a patinovaný bronz.
lot: 25 -

OLTÁŘ BOHYNĚ DÉMÉTÉR


vyvolávací cena: 320 000 CZK (11 852 EUR)
výška: 88cm; šířka: 65.5cm; hloubka: 46.5cm; období: Konec 18. století, Itálie, Sicílie

Neobvyklý objekt, pravděpodobně domácí oltářík k uctívání bohyně plodnosti Démétér, jejíž kult byl rozšířen obzvláště na Sicílii. Základnu tvoří tři odstupňované podesty, zdobené technikou podmalby na skle a vlysem obilných klasů. Uprostřed na nejvyšší podestě stojí figura bohyně Démétér s rohem hojnosti. Kolem jsou symetricky rozmístěny keramické nádoby, na nichž jsou vyobrazeny figury božstev a hrdinů, majících vztah k bohyni. Po levé a pravé straně z bílých váz vyrůstají větvičky s plody granátových jablek se semeny z drobných fialových polodrahokamů. Na nejnižší podestě uprostřed uzavírá kompozici busta mladé ženy. Polychromovaná a zlacená terakota, dřevo, sklo, zlacený kov, kámen.
lot: 26 -

KOMODA DEMI-LUNE VE STYLU LUDVÍKA XVI.


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 88cm; šířka: 128cm; hloubka: 64cm; období: Konec 18. století, Francie

Komoda se třemi zásuvkami v čele, po stranách dvířka. Deska z šedého hrubozrnného mramoru. Původní v ohni zlacené mosazné kování. Mahagonové, ořechové a javorové dřevo, mramor.
lot: 27 -

MISTROVSKÉ HOUSLE FRANCISCUS GEISSENHOF


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 704 EUR)
období: 1800, Rakousko, Vídeň

Mistrovské housle opatřené vignetou "Fanciscus Geissenhof fecit Viennae Anno 1800" doprovází posudek houslaře Přemysla Špidlena, který dosvědčuje autenticitu a původnost všech částí hudebního nástroje. Slavný vídeňský houslař Franz Geissenhof (1753-1821) byl pokračovatelem Johanna Georga Thira, od roku 1790 však začal požívat Stradivariho houslový model. Jeho práce ovlivnily generaci houslařů 19. století. Délka těla nástroje 35,5 cm.
lot: 28 -

CÍSAŘ HADRIÁN JAKO HERKULES


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 704 EUR)
výška: 71cm; období: Počátek 19. století, Itálie

Busta zobrazuje římského císaře Hadriána jako hrdinu a udatného bojovníka. Císař má, stejně jako Herkules, přes ramena přehozenu kůži Nemejského lva, kterého řecký hrdina přemohl vlastní silou. Plastika je provedena starou italskou technikou "scagliola". V tomto případě technika velmi věrně imituje černý belgický mramor. Je použit jemný mramorový prach a kovový pigment, konečná povrchová úprava je provedena voskem. Sokl dřevěný s imitací kamene.
lot: 29 -

NEOKLASICISTNÍ STOLEK KRÁLE OBOJÍ SICÍLIE FERDINANDA III.


vyvolávací cena: 320 000 CZK (11 852 EUR)
výška: 109cm; šířka: 76cm; hloubka: 45.5cm; období: 1806, Itálie, Sicílie

Stolek je tvořen antickou mramorovou deskou z šedého hrubozrnného mramoru, která je zasazena do profilovaného onyxového rámu, v rozích zdobeného malachytem. Uprostřed desky provedena plastická mozaika královské orlice z barevných mramorů. Kamenná deska je nesena dvěma hranolovými malachytovými sloupky, které jsou v horní části opatřeny stylizovanou hlavicí z šedého mramoru a v dolní části pak ze stejného kamene kanelovanou patkou a bronzovými lvími tlapami. Základnu tvoří postupně profilovaný bílý řecký mramor na obdélníkové základně, na čelní straně nesoucí tesaný nápis, připomínající krále Obojí Sicílie Ferdinanda III. z bourbonské dynastie a rok 1806, kdy byl panovník donucen uprchnout před Napoleonovými vojsky na Sicilii. Mramor, onyx, malachyt, bronz.
lot: 30 -

CÍSAŘSKÁ ORLICE


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 55cm; období: Po 1808, Itálie, Neapol

Řezbovaná císařská orlice pochází z období, kdy se králem Neapole a Sicílie stal Napoleonův švagr Joachim Murat, který proslul zálibou v okázalých slavnostech a nákladných zdobných oděvech. Orlice byla určena pro slavnostní příležitosti jako dekorace přidržující textilní draperie. Zlacené dřevo, bronz.
lot: 31 -

EMPÍROVÉ ZRCADLO


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 778 EUR)
výška: 140cm; šířka: 72cm; období: Kolem 1810, Rakousko, Vídeň

Fazetované zrcadlo zasazeno do zlaceného profilovaného rámu, který je zdoben perlovcem a v rozích typickými, rám přesahujícími panely s plastickou rozetou. V horní partii k obvodu rámu přiléhá girlanda, v ose tvořící věnec a na něm vyřezávaná orlice. Menší girlanda zdobí i spodní okraj rámu. Zlacené dřevo, sklo.
lot: 32 -

PÁROVÉ EMPÍROVÉ KANDELÁBRY - JOSEPH DANHAUSER DÍLNA


vyvolávací cena: 650 000 CZK (24 074 EUR)
výška: 178cm; období: Kolem 1810, Rakousko, Vídeň

Vzácné osmiramenné interiérové kandelábry jsou ojedinělé svou bohatou plastickou a reliéfní výzdobou egyptskými motivy, provedenou technikou "verde antico". Již v době svého vzniku představovaly vrchol reprezentativního vybavení evropských šlechtických sídel. Návrh a provedení Joseph Danhauser. Polychromované a zlacené dřevo, zlacený kov.
lot: 33 -

EMPÍROVÉ PÁROVÉ SVÍCNY


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 259 EUR)
výška: 68cm; období: Kolem 1810, Francie

Čtyřramenné figurální párové svícny. V ohni zlacený a patinovaný bronz.
lot: 34 -

KRUHOVÝ EMPÍROVÝ STOLEK


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 111cm; poloměr: 81cm; období: 1820-30, Itálie

Vysoký dekorativní stolek je nesen trnoží s trojicí vyřezávaných a zlacených labutí. Deska je provedena z hnědočerveného mramoru. Ořechové a zlacené dřevo, černěná hruška, mramor.
lot: 35 -

VÍDEŇSKÉ STOLNÍ EMPÍROVÉ HODINY - CARL WURM


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 27cm; období: Kolem 1820, Rakousko, Vídeň

Hodinová skříňka je nesena na křídlech dvou proti sobě symetricky postavených gryfů, osazených na obdélné, v rozích konkávně probrané základně. Na skříňce osazena figura - snad alegorie pomíjivosti, která ve zdvižené ruce drží velkou bílou perlu (průměr cca 1 cm). Bronzová, v ohni zlacená skříňka, ciferník smaltovaný s arabskými číslicemi, ručičky ocelové, středokruží gilošovaná mosaz, značeno Wurm Wien. Zadní plášť tvořen mřížkou s florálními motivy. Čtvrťové bití.
lot: 36 -

BIBLICKÝ NOVOZÁKONNÍ VÝJEV


FRANTIŠEK TKADLÍK (1786–1840)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 26cm; šířka: 36.5cm; období: Kolem 1830, Itálie, Řím

Biblická scéna, pro autora velmi typická, ikonograficky vychází z evanglelia sv. Marka, 10; 13 - 16, kde Ježíš říká svým učedníkům: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží". Výjev zasazený do krajiny s architekturou se zjevným odkazem k italské malbě, se soustředí na figurální skupinu. Právě studiu velkých figurálních kompozic se Tkadlík věnoval při svém pobytu (1824-1832) v Římě. Patrný je vliv nazarenismu také v použité barevnosti a světelné modelaci. Podle Dr. Blažíčkové-Horové je toto rozměrově drobné dílo ukázkou autorova pozdního římského období, které svědčí o jeho malířském mistrovství. Odborný posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová. Olej na dřevě, nesignováno.
lot: 37 -

HORSKÁ BYSTŘINA


JOSEF NAVRÁTIL (1798–1865)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 259 EUR)
výška: 25cm; šířka: 34cm; období: Kolem 1850, Čechy

Nabízená krajina svým charakterem náleží do 50. let, kdy je Navrátil na vrcholu svých tvůrčích sil. Olejomalba komorních rozměrů, které jsou pro autora typické, v sobě spojuje dramatičnost rozbouřené horské bystřiny s idylou měkkého slunečního světla a v bezpečí ukrytého pasáčka s ovcemi. Podle názoru PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové se jedná o jeden z nejlepších příkladů autorovy osobité, suverénní a podmanivé malby. Olej na dřevě, signováno vpravo dole Jos. Navrátil. Posudek - PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová.
lot: 38 -

ŠEST ŽIDLÍ Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 94cm; šířka: 48cm; hloubka: 48cm; období: Kolem 1830, Čechy

Soubor šesti židlí s vějířovým opěradlem a kruhovým sedákem. Jasanová kořenice, javor, černěná hruška, malba tuší. Restaurováno, nově čalouněno.
lot: 39 -

TŘI ŽIDLE Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU - JOSEPH DANHAUSER


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 93cm; šířka: 47cm; hloubka: 44.5cm; období: Kolem 1830, Rakousko, Vídeň

Soubor tří židlí s typickým biedermeierským opěradlem. Ze slavné dílny Josepha Danhausera. Ořech, javor, restaurováno, nově čalouněno.
lot: 40 -

LATERNOVÉ STOJACÍ HODINY - MARTIN ZARTL


vyvolávací cena: 700 000 CZK (25 926 EUR)
výška: 198cm; šířka: 42cm; hloubka: 29cm; období: Kolem 1830, Rakousko, Vídeň

Laternové hodiny z dílny hodináře Martina Zartla, který působil ve Vídni v letech 1819-1841 jako člen cechu vídeňských hodinářů. Osmiměsíční stroj, samokompenzační kyvadlo na hrotovém závěsu. Ciferník smaltovaný s mosazným v ohni zlaceným a gilošovaným prstencem, ocelové ručičky, značeno Martin Zartl in Wien. Mahagonové dřevo a javorové linky, mosaz, sklo.
lot: 41 -

PÁROVÉ PISTOLE S PERKUSNÍM ZÁMKEM - ANTONÍN CH. KEHLNER


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
období: Kolem 1835, Čechy, Praha

Hlaveň oktagonální, seshora zlatem signována „KEHLNER in PRAG“, v zadní části zdobeny rytými a zlacenými rostlinnými ornamenty, monogramem „MC“ a číslicemi „1“ a “2“, perkusní zámek s rytou výzdobou značen „A. KEHLNER IN PRAG“, polopažbená, pažba ze dřeva opatřena rybinou, železné kování s rytými rostlinnými ornamenty a vojenskými trofejemi, v původní kazetě s prachovničkou, kleštěmi k lití kulí a kladívkem, délka 218 mm, ráže 10 mm.
lot: 42 -

DVOJKA LEFAUCHEUX - MATYÁŠ MACH


vyvolávací cena: 240 000 CZK (8 889 EUR)
období: Kolem 1870, Čechy, Praha

Hlavně damaškové, válcové, zámkové desky zdobeny rytými a zlacenými loveckými scénami a signovány „M. MACH“ a „IN PRAG“, polopažbená, pažba zdobena řezbou rostlinného ornamentu, železné kování s rytou a zlacenou výzdobou rostlinných a zvířecích motivů, seshora na pažbě připevněn štítek s rytým textem „BARON ARTHUR DE ROTSCHILD a A. FRÉCOT 15 OCTOBRE 1873“, délka 1144 mm, ráže 17 mm.
lot: 43 -

LESNÍ ZÁTIŠÍ


IVAN IVANOVIČ ŠIŠKIN (1832–1898)


vyvolávací cena: 200 000 CZK (7 407 EUR)
výška: 33.5cm; šířka: 50.5cm; období: Kolem 1880, Rusko

Šiškin je považován za jednoho z hlavním představitelů ruské krajinomalby druhé poloviny 19. století. Nejdříve studoval na moskevské Škole malby, sochařství a architektury a poté přešel na Akademii do Sant Petersburgu, kterou absolvoval se zlatou medailí a s ní získal i stipendium pro studium v Evropě. Studoval ve Švýcarsku a Německu. Od roku 1873 se stal řádným profesorem Sant Petersburské Akademie, kde působil až do své smrti. Olej na papíře, lepeno na kartonu, signováno vpravo dole iniciálami v azbuce И Ш. Vzadu výstavní štítek v azbuce.
lot: 44 -

ZIMNÍ KRAJINA V BROLLES


VÁCLAV RADIMSKÝ (1867–1946)


vyvolávací cena: 700 000 CZK (25 926 EUR)
výška: 46cm; šířka: 55cm; období: 1891, Francie, Brolles

Nabízený obraz náleží do umělcova raného období, kdy se poprvé dostává do osobního styku s umělci z okruhu barbizonské školy. Typický je výběr zobrazovaného motivu - melancholická nálada ještě zimní krajiny s lehce pochmurným světlem, pojata realisticky a detailně. V soukromé sbírce se dochoval obraz Studie zimy v Brollesu, který je signován a datován rokem 1891. Studie je publikována v: Naděžda Blažíčková-Horová: Václav Radimský 1867-1946, Praha, Arbor vitae, 2011, str. 210, č. kat. 17. Styl malby i zmiňovaná studie dovoluje bez pochybností klást předkládanou Zimní krajinu právě do tohoto roku. Podle odborného posudku PhDr. Blažíčkové-Horové nese obraz "všechny atributy české malířské tradice, jakou razil A. Chittussi, který se seznámil s tvorbou malířů barbizonské školy o generaci dříve a snažil se vystihnout světelnou atmosféru konkrétní chvíle v přírodě. Právě na tuto Chittussiho snahu navázal Radimský, postupně ji ale rozvedl". Olej na plátně, signováno vpravo dole Radimský Brolles.
lot: 45 -

CESTA VE HVĚZDĚ


ANTONÍN SLAVÍČEK (1870–1910)


vyvolávací cena: 2 000 000 CZK (74 074 EUR)
výška: 56.5cm; šířka: 75.5cm; období: Kolem 1895, Čechy, Praha

Téma cesty a březového háje, které autor o něco málo později opakuje v dílech Břízová nálada, Na podzim v mlze nebo Ve hvězdě, náleží do rané tvorby, která se ještě z větší části hlásí ke klasické realistické krajinomalbě. Profesor Wittlich však ve svém posudku upozorňuje na náznak rozkladu barvy do plošných skvrn, jimiž je vytvářena zem se spadaným listím. Krom samotného stylu malby je časná i samotná signatura, v níž malíř ještě používá zkratku Ant. namísto pouhého A. Obdobný podpis můžeme vidět na obraze Cesta v dešti, který je datován rokem 1895. Mimořádné je i samotné objevení obrazu, který pochází z významné pražské rodiny, která jej před odchodem z Prahy ukryla ve dvojité zadní stěně skříně. K nálezu došlo v nedávné době, kdy měla být zmiňovaná skříň restaurována. Jedná se o skutečnou sběratelskou raritu, neboť raná autorova díla se na uměleckém trhu téměř nevyskytují. Olej na plátně, signováno vlevo dole Ant. Slavíček. Rozbor barev Ing. Michal Pech, odborný posudek Prof. Petr Wittlich.
lot: 46 -

ZÁTIŠÍ S OVOCEM A KONVICÍ


VÁCLAV BROŽÍK (1851–1901)


vyvolávací cena: 800 000 CZK (29 630 EUR)
výška: 61cm; šířka: 81.5cm; období: 1896, Francie, Paříž

Nabízený obraz, původně ze sbírky historika umění PhDr. Eduarda Šafaříka, je skutečně výjimečný svým žánrem. Samostatné zátiší se totiž v autorově tvorbě vyskytuje jen vzácně, většinou tvoří jakýsi doplněk zachycovaného interiéru, dotváří salonní atmosféru, je součástí většího celku. Zde však je hlavním motivem, svým provedením se hlásí k precizní holandské malbě, kterou Brožík v roce 1879 studoval přímo v Nizozemí. Doktorka Blažíčková-Horová řadí dílo mezi nejlepší Brožíkovy práce, a to jak pro bravurnost malby, tak pro ojedinělost tématu. Motiv zátiší s ovocem a konvicí ve stylu nizozemské drobnomalby autor použil v komorním provedení a jisté obměně na obrazech Na návštěvě z roku 1896 a Ludvík XIII. u kardinála Richelieua z roku 1898. Publikováno: Naděžda Blažíčková-Horová: Václav Brožík (1851-1901); Katalog Národní galerie v Praze, Praha 2003, str. 272, č. kat. 266. Odborný posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová. Olej na plátně, signováno vpravo dole V. Brožík, Paris.
lot: 47 -

HRA S DELFÍNY


BENEŠ KNÜPFER (1844–1910)


vyvolávací cena: 240 000 CZK (8 889 EUR)
výška: 76cm; šířka: 134cm; období: 90. léta 19. století, Itálie

Beneš Knüpfer zahájil svou uměleckou dráhu nejdříve na Akademii výtvarných umění v Praze, od roku 1870 pokračoval na Akademii v Mnichově u Karla von Pilotyho, u něhož studoval historickou malbu. O devět let později odjel na studijní cestu do Říma, odkud se již do vlasti natrvalo nevrátil. Je zvláštní, že to, co tvorbu Knüpfera v Itálii nejviditelněji ovlivnilo, nebylo klasické umění antické či renesanční umění, které sem přijížděly studovat zástupy mladých umělců cizinců. To, co se v Knüpferově tvorbě odráží nejvíce, je živel moře, který je v umělcově pojetí do značné míry romantizován zobrazováním figur najád, sirén, delfínů, tritonů a jiných bájných stvoření. Tato tématika, stejně jako rozměrný horizontální formát se pro malíře staly typickými. Oblíbenost jeho tvorby pak dokazuje skutečnost, že v roce 1892 zakoupil obraz zachycující souboj mořských tritonů dokonce i císař František Josef I. Paradoxem je, že v Čechách nebyla za umělcova života, na rozdíl od ciziny, jeho tvorba dostatečně oceňována. Mnohými byla nahlížena spíše jako určitý nepochopený exotismus. Téma moře zůstalo spojeno s Knüpferovým životem, ale i smrtí. V listopadu roku 1910 se rozhodl pro dobrovolný odchod z tohoto světa skokem z parníku do moře. V aukci nabízené dílo je typickou ukázkou autorovy tvorby. Téměř identický motiv, jen zrcadlově obrácen, je publikován v posmrtně vydané monograafii - Karel B. Mádl: Beneš Knüpfer, jeho pětapadesát obrazů, obr. 46. Olej na plátně, signováno vpravo dole B. Knüpfer.
lot: 48 -

PORTRÉT DÍVKY Z PROFILU (ČERNÁ MÁRY)


VOJTĚCH HYNAIS (1854–1925)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 259 EUR)
výška: 47.5cm; šířka: 38cm; období: Kolem 1896, Čechy, Praha

Dr. Blažíčková ve svém posudku nastínila myšlenku, že by se mohlo jednat o studii k větší figurální kompozici. Hynaisův rukopis je nesporný, stále ještě reflektující realistickou popisnost malby konce 19. století, ale již s předzvěstí secesního chápání barvy a světla. Odborný posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová. Olej na plátně, lepeno na kartonu. Signováno vpravo nad ramenem portrétované V Hynais.
lot: 49 -

RUSKÉ ZLATÉ MINCE Z DOBY CARA MIKULÁŠE II.


vyvolávací cena: 350 000 CZK (12 963 EUR)
hmotnost: 503.1g; období: 1897, 1898, 1899 a 1900, Rusko

Soubor zlatých mincí nabízí 36 desetirublových mincí (váha 309,6 g) a 45 pětirublových mincí váha 193,5 g). Mince obou nominálních hodnot mají na reversu profilovou podobiznu cara Mikuláše II. a na reversu orel. Celková váha 503,1 g
lot: 50 -

STŘÍBRNÝ TALÍŘ - FABERGÉ


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
poloměr: 37.5cm; hmotnost: 1000g; období: 1915, Rusko

Významná zlatnická dílna Carla Fabergéra působila v Petrohradě až do říjnové revoluce. Převážnou část zakázek tvořily práce pro carskou rodinu a carský dvůr. Nabízený výroční stříbrný talíř je prací dílny Fabergé. Profilovaný okraj, zdobeno rytým stylizovaným florálním motivem, vročením, iniciálami AG a textem v azbuce. Věnování 16. března od pracovníků II. mistrovské dílny. Značeno puncovními značkami a mistrovskou značkou VA - Johan Victor Aarne (1863 - 1934).
lot: 51 -

STUDIE DÍVKY V MODRÝCH ŠATECH


MILOŠ JIRÁNEK (1875–1911)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 47cm; šířka: 33.5cm; období: Kolem 1910, Čechy, Praha

Miloš Jiránek má ve vývojovém proudu českého moderního malířství důležité a nezastupitelné místo. I přesto že zemřel ve velmi mladém věku, stihl se podílet na založení SVU Mánes, na vedení Volných směrů, spoluorganizoval zásadní výstavy Rodina (1902) a Muncha (1905). Sám studoval na Akademii u Maximiliána Pirnera a Vojtěcha Hynaise, a důležitou součástí jeho poznání byly četné cesty do zahraničí, obzvláště do Francie. Profesor Jiří Kotalík, který v roce 1997 připravil Jiránkovu výstavu, považuje malířovo dílo za jeden z nejkultivovanějších uměleckých projevů v malbě počátku 20. století u nás. Nabízená malba je příbuzná sérii Bílých studií, které jsou datovány rokem 1910 a patří k vrcholům Jiránkovy tvorby. Olej na kartonu.
lot: 52 -

NÁBOŽENSTVÍ


KAREL PEŠAN


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 481 EUR)
výška: 33cm; šířka: 20.5cm; období: Kolem 1904, Čechy

Tepaný reliéf vznikl podle návrhu Františka Kupky pro titulní stanu francouzského ilustrovaného satirického časopisu L'Assiette au Beurre. Autorem plastiky je umělecký pasíř Karel Pešan, bratr sochaře a řezbáře Damiana Pešana. Oba se významnou měrou podíleli na výzdobě Plečnikova kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Mořené dřevo, patinovaná a leštěná měď, značeno vlevo dole K. Pešan.
lot: 53 -

Z RODU FARAONŮ


ANTONÍN MÁRA (1877–1946)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 556 EUR)
výška: 78cm; období: Kolem 1903, Čechy

Antonín Mára studoval na pražské Umělecko průmyslové škole u profesorů Kloučka, Suchardy a Jeneweina. V roce 1903 odešel do Vídně, kde působil 6 let a spolupracoval s architektem Friedrichem Ohmannem, s nímž se znal již ze studií v Praze. V roce 1909 se vrátil zpět co Čech a spolupracoval na výzdobě četných architektur jak v Praze - výzdoba fasády hotelu Palace, Obecní dům, budova tehdejšího nádraží Františka Josefa, tak i momo ní- refektář augustiniánské kláštěra v Brně nebo mariánský kostel na Svaté Hoře u Příbrami. Kararský mramor, značeno na soklu Mára.
lot: 54 -

MOUŘENÍNSKÝ CHLAPEC


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 119.5cm; šířka: 40.5cm; hloubka: 64cm; období: Kolem 1900, Čechy, Ústí nad Labem

Figura mouřenínského chlapce, sedícího na dřevěné židli, pochází z keramické manufaktury Johanna Maresche, která často používala obdobné dobové náměty jako slavné vídeňské bronzařské dílny. Nabízená plastika je výjimečná svou velikostí. Pálená polychromovaná hlína, dřevo.
lot: 55 -

VÍDEŇSKÝ BRONZ - LAMPA


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 43.5cm; období: Kolem 1900, Rakousko, Vídeň

Typické orientální téma arabského prodavače koberců a starožitností je zde poněkud netypicky pojato jako stolní lampička. Polychromovaný bronz, značeno Bergmann Austria.
lot: 56 -

ŽENICH Z TÝNCE


ALOIS KALVODA (1875–1934)


vyvolávací cena: 450 000 CZK (16 667 EUR)
výška: 100cm; šířka: 55cm; období: Kolem 1908, Čechy, Praha

Alois Kalvoda je znám především jako krajinář, který nenásledoval svého učitele Mařáka, ale odklonil se od klasické realistické a hladké malby směrem k secesnímu dekorativismu a impresionismu. Figurální motivy jsou v Kalvodově tvorbě spíše výjimkou. Obraz "Ženich z Týnce" má k sobě protějšek "Nevěsta z Týnce" a oba obrazy byly vydány nakladatelstvím Minerva jako pohlednice. Olej na plátně, signováno vlevo dole Al. Kalvoda.
lot: 57 -

NA VYJÍŽĎCE VE STROMOVCE


JAN PREISLER (1872–1918)


vyvolávací cena: 1 800 000 CZK (66 667 EUR)
výška: 49cm; šířka: 69.5cm; období: Kolem 1908, Čechy, Praha

Dosud neznámé dílo je nově objevenou prací zakladatele české moderní malby, Jana Preislera. Scéna se odehrává jakoby ve dvou plánech: první plán zachycuje kočár se dvěma dámami a s kočím, taženým bílým grošákem. Druhý plán pak tvoří parková krajina, která je svým stylem malby příbuzná obrazům Žlutá krajina a Zelená krajina, oba z roku 1908. Profesor Wittlich řadí nabízený obraz mezi studie, které Preisler maloval po roce 1905, kdy po dokončení rozsáhlé série děl s tématem Černé jezero hledal nový směr. Důležitým impulsem v tomto hledání byly obrazy Paula Gauguina, které měl Preisler možnost vidět v roce 1906 v Paříži a z nichž čerpal poučení ve smyslu modelace barvou a barevnými plochami. Dílo pochází z významné sbírky MUDr. Ladislava Součka. Olej na plátně, nesignováno, původní rám Jindřich Eck. Odborný posudek Prof. Petr Wittlich, rozbor barev Ing. Michal Pech.
lot: 58 -

MEZI SLUNEČNICEMI


OTAKAR KUBÍN (1883–1969)


vyvolávací cena: 750 000 CZK (27 778 EUR)
výška: 70.5cm; šířka: 56cm; období: Kolem 1907, Čechy

Portrét neznámého staršího muže v klobouku je mimořádnou ukázkou rané Kubínovy tvorby, kdy je patrné ovlivnění impresionismem a zároveň směřování k expresionimu. Rozklad barvy a modelace v impresionistickém duchu je zřetelný ve světlejších partiích saka a klobouku. Expresionistické tendence jsou pak zjevné ve tmavých plochách šatu, v utváření pozadí, ale i v samotném hutném, pastózním pojetí malby. Jistou podobnost můžeme spatřovat v obraze Podobizna dr. Snětiny z roku 1908, případně v Podobizně Bohumila Kubišty z roku 1910. Typické je pro autora i samotné pojednání tématu. Kubínovy figury či portrétované osoby jsou v prostoru vždy samy, v nekomplikovaných postojích, bez exaltovaných výrazů. To podstatné jakoby vycházelo zevnitř modelů. Malíř si vždy vybíral k portrétování lidi "poznamenané" životem, vnitřně bohaté nebo osudem zkoušené. Dílo samo není datováno, ale dle formální a srovnávací analýzy jej lze bezpochyby klást do období kolem roku 1907, tedy do doby, kdy navštívil Francii, a kdy byl velmi silně zasažen tvorbou Cézanna a van Gogha. Důraz s jakým na pozadí umístil slunečnice by pak připouštěl myšlenku, že obraz mohl vzniknout před ateliérem "Bouda", který si mladý Kubín postavil na zahradě svých rodičů v Boskovicích. Soudní znalkyně Grohmanová ve svém posudku zmiňuje málo známý katalog z boskovické výstavy Kubínovy tvorby z let 1905 - 1907, kdy je pod číslem 25, které je rovněž uvedeno na zadní straně nabízeného obrazu, uvedeno dílo s názvem "Zamyšlený muž". Dílo pochází z rodiny významného pražského stavitele Antonína Dvořáka, který se podílel na stavbě tržnice na Královských Vinohradech jako i na stavebním rozvoji Vinohrad. Olej na lepence, vzadu přípis Kubín a skica stromu. Odborný posudek Prof. Tomáš Vlček, soudně znalecký posudek obsahující chemicko technologický rozbor Ak. mal. Zora Grohmanová, rozbor barev Ing. Michal Pech.
lot: 59 -

KUBISTICKÁ ŽIDLE


LADISLAV MACHOŇ (1888–1973)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 85cm; šířka: 49cm; hloubka: 47cm; období: Kolem 1913, Čechy, Praha

Čalouněná židle, zadní strana opěradla dřevěná, respektující kubistické formy. Pochází z interiéru z roku 1913, navrženého architektem Ladislavem Machoněm. Získáno ze soukromé sbírky českého sběratele, žijícího v Německu. Dubové mořené dřevo, textil.
lot: 60 -

KUBISTICKÉ SOFA


JOSEF GOČÁR (1880–1945)


vyvolávací cena: 600 000 CZK (22 222 EUR)
výška: 100cm; šířka: 210cm; hloubka: 73.5cm; období: 1913, Čechy, Praha

Sofa pochází z vybavení vily významného českého historika, profesora Julia Glücklicha, kterou pro něj navrhl Josef Gočár. Funkcionalistická vila v kolonii Baba (Na Babě 2, Jarní ul. č.p.1798/3 ) byla postavena v roce 1934, dá se ale předpokládat, že vilu si profesor Glücklich vybavil Gočárovým nábytkem, který vlastnil již dříve. Existují fotografie, dokumentující právě nábytek navržený kolem roku 1913 Josefem Gočárem, jež byl součástí vybavení předchozího profesorova bytu. Nabízené sofa je tvarově i čalouněním obdobné jako sofa, které bylo v roce 1914 součástí expozice Pražských uměleckých dílen na výstavě Werkbundu v Kolíně nad Rýnem. Rovněž koresponduje s nábytkem, který architekt navrhl pro herce Otto Bolešku. Látka čalounění je původní, s florálním motivem dle návrhu Františka Kysely. Publikováno v katalogu: Český kubismus - architektura a design 1910-1925, str. 188, 198, 199. 201. Dřevo, dubová dýha, textil.
lot: 61 -

KUBISTICKÉ BUFÉ


JOSEF GOČÁR (1880–1945)


vyvolávací cena: 600 000 CZK (22 222 EUR)
výška: 131.5cm; šířka: 109.5cm; hloubka: 61cm; období: Kolem 1914, Čechy, Praha

Rovněž bufé pochází z vybavení vily profesora Julia Glücklicha, kterou pro něj navrhl Josef Gočár. Funkcionalistická vila v kolonii Baba (Na Babě 2, Jarní ul. č.p.1798/3 ). Bufé nese charakteristické prvky Gočárovy práce s kubizující formou. V tomto případě jsou tvary poněkud mělčí, což by umožňovalo časově klást nábytek do roku 1914. Snese srovnání s psacím stolem pro V.V. Štecha z roku 1914, který má i totožné kování jako nabízené bufé - viz. katalog Český kubismus - architektura a design 1910-1925, str. 204. Nábytek pochází z rozsáhlé sbírky českého sběratele žijícího v Německu. Ořechová dýha, původní mosazné kování, deska z černého mramoru.
lot: 62 -

VÁZA


JOSEF HOFFMANN (1870–1956)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 852 EUR)
výška: 20.5cm; období: 1912, Čechy, Klášterský Mlýn, Lötz Witwe

Sklo čiré, podjímané sklem bílým, s vnějším odleptávaným hnědofialovým rostlinným a geometrickým dekorem. Výrobní vada při dolním okraji.
lot: 63 -

STOLNÍ KUBISTICKÉ HODINY


OTAKAR NOVOTNÝ (1880–1959) - PŘIPSÁNO


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 593 EUR)
výška: 16cm; šířka: 19cm; hloubka: 8cm; období: Kolem 1920, Čechy

Jednoduché kubizující formy - profilovaný trojúhelníkový vlys a postranní sloupky nás odkazují k dílu architekta Otakara Novotného. Prvky sloupků - vitrín - použil Novotný již v roce 1914 v expozici Svazu českého díla na výstavě Werkbundu v Kolíně nad Rýnem. Trojúhelníkovou nástavbu, obdobně plasticky profilovanou, pak architekt uplatnil na nábytku z roku 1922, který navrhl pro dr. Ledeče. Architektura hodin je sama o sobě jednoduchá, ale její kubizující formy jsou zdůrazněny dekorací barevnými linkami. Předmět lze časově klást spíše do autorova pozdního kubistického období 20. let. Značeno zespodu výrobním číslem 5314 firmy Graniton. Barevně a zlatě glazovaná keramika, mosaz.
lot: 64 -

POHLED NA CORNŠTEJN OD SEVERU


ROMAN HAVELKA (1877–1950)


vyvolávací cena: 600 000 CZK (22 222 EUR)
výška: 166cm; šířka: 220cm; období: 1912, Morava

Autor náleží ke krajinářům, kteří prošli klasickým školením. Začínal na pražské Uměleckoprůmyslové škole u Stanislava Suchardy a Felixe Jeneweina a posléze přešel na Akademii k Juliu Mařákovi a Antonínu Slavíčkovi. V roce 1901 získal Hlávkovo stipendium, které využil k cestě po Dalmácii a Itálii. Tato cesta Havelkovu tvorbu, která sice vychází z realismu, ovlivnila v pojímání světla. Krajinu zobrazuje moderním lyrickým způsobem, moderním rukopisem za použití principů sfumata. Proslul jako malíř Podyjí i jako ilustrátor publikace slavného spisu Augusta Sedláčka o českých hradech a zámcích. Dílo publikováno pod názvem Ze starých dob v: Dílo - umělecký měsíčník Jednoty umělců výtvarných, ročník XI., 1913, str. 116. Olej na plátně, signováno a datováno vpravo dole Rom. Havelka 1912.
lot: 65 -

MADONA - MATKA S DÍTĚTEM


FRANZ METZNER (1870–1919)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 259 EUR)
výška: 53.5cm; období: Kolem 1912, Německo

Práce českého Němce jsou ponejvíce spojovány s architekturou. Metzner se podílel na výzdobě řady významných staveb v Rakousku, Německu i v Čechách, mezi nejznámější ale patří nejspíše výzdoba Stocletova paláce v Bruselu. Nabízená plastika náleží do autorova pozdního díla, pro něž jsou typické hladké esovité linie. Za povšimnutí zcela jistě stojí preciznost, s jakou jsou vypracovány detaily, které na terakotové variantě nejsou tolik patrné. Terakotová verze publikována v: Franz Metzner Ein Bildhauer der Jahrhundertwende in Berlin-Wien-Prag-Leipzig. Mnichov, 1977, str. 98, obr. 55. Větší kamenná verze, nazvaná Matka a datovaná 1912, byla publikována v časopise: Die Kunst, 1912, str. 515. Kararský mramor, neznačeno.
lot: 66 -

SALOME


JINDŘICH HLAVÍN (1877–1958)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 66cm; šířka: 52cm; období: 1918, Čechy, Praha

Jindřich Hlavín byl všestranným umělcem, studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Emila Dítěte a Jakuba Schikanedera a později pak ještě na Akademii ve Vídni. Jeho tvorba měla široký záběr, od malby, přes grafiku, architektonickou spolupráci až po restaurátorskou činnost. K nejznámějším patří Hlavínova spolupráce na výzdobě secesního kostela sv. Václava v areálu pražské léčebny v Bohnicích, slavného architekta Václava Roštlapila. Pro kostel navrhl figurální výzdobu oken a pro vnější fasádu keramickou mozaiku s figurami českých světců - sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Anežky a premonstrátského světce, jehož ostatky spočívají na Strahově - sv. Norberta. Obraz Salome s uťatou hlavou sv. Jana Křtitele v pozadí je neobvyklý svou kompozicí a důrazem na silnou expresivitu, která je vyjádřena sytou barevností, robustním, až sošným pojetím figur a zmiňovanou kompozicí, jež nesoustředí hlavní pozornost na akt stětí, ale na figuru Salome. Olej na plátně, signováno a datováno vpravo dole. Na zadní straně malba lesní cesty.
lot: 67 -

STUDENTKY V ATELIÉRU


VLAHO BUKOVAC (1855–1922)


vyvolávací cena: 1 800 000 CZK (66 667 EUR)
výška: 73cm; šířka: 110cm; období: 1918, Čechy, Praha

Vlaho Bukovac patří mezi výrazné osobnosti chorvatského ale i českého moderního umění konce 19. a počátku 20. století. Díky svému mecenáši, knížeti Medo Pucićovi, mohl mladý umělec odcestovat roku 1877 do Paříže, kde chtěl původně studovat u Jaroslava Čermáka, který však byl v té době již velmi vážně nemocný. Vstoupil tedy do ateliéru Alexandra Cabanela na École des Beaux Arts. Už během prvního roku studia byl na Cabanelovo doporučení jeden Bukovacův obraz přijat na výstavu Salónu. V Paříži pobýval dlouhých patnáct let, během nichž také ale působil v Anglii, především jako portrétista. V roce 1893 se na naléhání domácí umělecké a intelektuální scény vrátil zpět a postavil se do čela nově vzniklé Akademie výtvarných umění v Záhřebu. V roce 1903 dostal nabídku vyučovat na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou přijal. V Praze pak působil od listopadu téhož roku, až do své smrti. Jeho ateliérem zde prošli mimo jiné Emil Filla, Bohumil Kubišta, Bedřich Feigl, Václav Špála, Antonín Procházka nebo Josef Šíma. Nabízené dílo patří do umělcova poměrně dlouhého pražského období a nese rysy pro Bukovace typického mísení vlivu impresionismu a pointilismu. Obraz zachycující dvojici mladých dívek v ateliéru je velmi blízký dílu Opuštěná z roku 1916, které bylo vysoce draženo již v roce 2005 v aukční síni Dorotheum. Obraz je uveden v soupisu díla pod názvem Kolegice a číslem 1013 v rámci monografie - Vera Kružyć Uchytil: Vlaho Bukovac - život a dílo, Záhřeb, 2005. Dílo bylo rovněž publikováno v: Zlatá Praha, ročník XXXVII., rok 1920, č. 27-28., a to s názvem Dvojportrét. Olej na plátně, signováno a datováno vpravo dole Vlaho Bukovac. Původní rám Jindřicha Ecka.
lot: 68 -

MALÁ SMUTNÁ


DEMETRE HARALAMB CHIPARUS (1886–1947)


vyvolávací cena: 240 000 CZK (8 889 EUR)
výška: 30cm; období: 20. léta 20. století, Francie, Paříž

Chiparus je významným představitelem stylu Art deco. Z rodného Rumunska odešel do Itálie, kde prošel školením u Raffaella Romanelliho. V roce 1912 natrvalo přesídlil do Paříže a studoval na École des Beaux-Arts, mimo jiné u Jeana Bouchera. O dva roky později již vystavuje na pařížském Salonu. Pro autorovu stěžejní tvorbu z prvních dvou dekád 20. století jsou typické štíhlé éterické tanečnice, inspirované ruskými balerínami a tanečnicemi z Orientu. Věhlas Chiparusovy tvorby vedl i ke spolupráci se slavnou manufakturou Friedricha Goldscheidera. Charakteristická je pro autora rovněž kombinace slonové kosti se zlaceným nebo polychromovaným bronzem. Signováno D H Chiparus. Slonová kost, zlacený bronz, mramorový podstavec.
lot: 69 -

DUBROVNÍK


MARIE ČERMÍNOVÁ - TOYEN (1902–1980)


vyvolávací cena: 1 100 000 CZK (40 741 EUR)
výška: 70.5cm; šířka: 60.5cm; období: 1923, Dalmácie

Časné práce Marie Čermínové - Toyen se na aukčním trhu vyskytují jen zřídka. Nabízené dílo, které zachycuje písčitou cestu lemovanou kamennou zídkou a vzrostlými stromy, a pohled na klidné moře, je typickou ukázkou rané autorčiny tvorby. Stejně jako na obraze "Krajina z Dalmácie", datovaném kolem roku 1922, vidíme i zde tvarovou zjednodušenost, která za krátko v autorčině tvorbě přejde až k puristické a kubizující formě. Typická je rovněž omezená, až strohá škála barev, avšak umocněná stupňováním jejich valérů. Dílo je zajímavé i z hlediska samotného vročení, neboť právě rok 1923 byl v malířčině uměleckém životě dost zásadní; na jaře byla přijata do Devětsilu - v seznamu členů byla uvedena jako Toyen M., zdá se tedy pravděpodobné, že od tohoto roku začala používat pseudonym, na výstavě Bazar - II.výstavě Devětsilu představila své práce z let 1922-23 a v prvním čísle časopisu Disk byla publikována jedna z jejích kreseb. Získáno ze sbírky Prof. Dobroslava Líbala. Olej na plátně, lepeno na kartonu, signováno a datováno vlevo dole: Dubrovník 23 Čermínová.
lot: 70 -

BOUSSOLE (KOMPAS)


JOSEF ŠÍMA (1891–1971)


vyvolávací cena: 1 600 000 CZK (59 259 EUR)
výška: 98.5cm; šířka: 67cm; období: 1928, Francie, Paříž

Tajemné ženské torzo je jedním ze tří témat, která autor ve své tvorbě akcentuje od poloviny 20. let. Poprvé tento motiv Šíma používá počátkem roku 1927 v ilustracích k Jouvově povídce "Beau regard" a slavné sbírce "Ztracený ráj" nebo k Durychově sbírce "Panenky". Přibližně v polovině téhož roku se autor ženským torzem zabývá už jako hlavním tématem. V různých, avšak příbuzných variantách, samostatně nebo v kombinaci s dalšími typickými motivy, jej můžeme sledovat v celé Šímově tvorbě - Neskutečná těla 1927; Evropa 1927; Building 1928; Vzpomínka na Iliadu 1934 a další. Je nutné poznamenat, že v moderním malířství bylo zobrazovaní torza jako samostatného svébytného objektu, dosti nezvyklé. V Šímově tvorbě mají ženská torza silný erotický náboj a vyjadřují novodobý kult erotiky, stejně jako pravěké torzální sošky Venuší vyjadřovaly kult plodnosti. Torzo zobrazené na draženém díle není ještě zcela odhnotněné, nelevituje, jak je tomu v pozdějších letech. Varianta stejného námětu i názvu, datována 1927, byla publikována v časopise Musaion 1929-1930, str. 169. Nabízené dílo bylo v roce 1968 vystaveno v pařížském Musée National d'Art Moderne a v soupisu vystavených děl bylo uvedeno pod číslem 138 jako "Boussole" ze sbírky Jaroslavy Vondráčkové. Aukční síň obraz získala ze sbírky významného českého sběratele, žijícího v Německu. Akvarel, uhel, tempera na papíře, signováno a datováno vlevo dole Šíma 1928.
lot: 71 -

HUDBA


JOSEF DRAHOŇOVSKÝ (1877–1938)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 66cm; šířka: 37cm; hloubka: 30cm; období: Konec 20. let 20. století, Čechy, Praha

Josef Drahoňovský náleží k předním českým sochařům počátku 20. století a je považován za nejlepšího českého glyptika. Po studiu na Státní odborné škole pro broušení, rytí a zasazování drahokamů v Turnově, pracoval jako rytec ve vídeňské firmě Dörflinger. V roce 1896 nastoupil, po předchozích obtížích se získáním stipendia, na pražskou Uměleckou průmyslovou školu, kde studoval u profesorů Celdy Kloučka a Stanislava Suchardy. V roce 1904 se stal dokonce Suchardovým asistentem, o šest let později pak byl jmenován řádným profesorem Uměleckoprůmyslové školy. V poslední době se na trhu s uměním vyskytovaly řezby do kamene a do skla, nabídka bronzové plastiky je vcelku ojedinělou záležitostí. Drahoňovského plastiky jsou často spojovány s architekturou. Mezi nejznámější patří výzdoba interiéru pražské kavárny Café Imperial. Nabízená plastika byla vystavena na retrospektivní výstavě díla J. Drahoňovského, kterou na počátku roku 1939 pořádalo sdružení Myslbek. V nedávné minulosti pak bylo dílo vystaveno v roce 2008 v Turnově na výstavě Josef Drahoňovský a jeho žáci. Publikováno v: J. Čadík: Josef Drahoňovský Meisterwerke Böhmischer Glaskunst, 1933, obr. 4 a 5.; Seznam děl výstavy životního díla profesora Josefa Drahoňovského - sochaře a glyptika českého, 1939, str. 13, č. 31 Bronz, signováno vpravo dole na plintu J. Drahoňovský.
lot: 72 -

INTERIÉR KOSTELA NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. MIKULÁŠE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU


OLDŘICH BLAŽÍČEK (1887–1953)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (6 667 EUR)
výška: 90cm; šířka: 79.5cm; období: 1927, Čechy

Malba bravůrně vystihuje světelnou atmosféru barokního interiéru, ostré světlo dopadající do chóru a osvětlující hlavní oltář s bohatou figurální výzdobou a malbami Michaela Willmanna, kontrastuje s intimitou varhanní kruchty, chórových lavic a modlící se postavy, které jsou zahaleny do teplého stínu. Blažíček byl mistrem mnoha žánrů, interiéry kostelů však patřily k jeho oblíbeným. Chrámové prostory zachycoval v Čechách, na Moravě, na Slovensku, ale i v Podkarpatské Rusi nebo Benátkách či v Římě. K mnohým kostelům se vracel, jak dosvědčují malby interiéru savatovítské katedrály. I kostel ve Žďáru maloval autor vícekrát. Malířova vnučka, historička umění PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, považuje nabízené dílo za stěžejní a bude zařazeno do autorovy monografie, kterou připravuje, a která bude vydána v příštím roce u příležitosti stotřicátého výročí autorova narození. Původně ze sbírky Jana Masaryka. Odborný posudek PhDr. Blažíčková-Horová. Olej na dřevě, signováno a datováno dole uprostřed O. Blažíček 1927.
lot: 73 -

MONTGENÉVRE V ZIMĚ


OTAKAR KUBÍN - COUBINE (1883–1969)


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
výška: 54cm; šířka: 65cm; období: 1927, Francie

Námět zimní horské krajiny není v Kubínově tvorbě příliš častý. Jako obvykle i zde zachycuje krajinu z dálky a člení ji jasně definovanými horizontáními liniemi. Co zde ale postrádáme je detailní prvek v popředí, většinou to bývají stromy nebo kamenná zídka či detail cesty. Zde je nejbližším "detailem" vesnice s dominantní věží kostelíka. Detailnost malby pak odpovídá vzdálenosti. Zajímavá je i práce se světlem. Kubín se od počátku dvacátých let snažil zachytit jižní měkké světlo Provence, které se stalo charakteristickým prvkem jeho krajin. Hlavní nebyly barvy, ale právě světlo. Představované dílo, ač zachycující tolik odlišnou krajinu Alp se studeným vysokým světlem, v sobě snoubí konstrukční zásadu- světlo, linie, barva. Sběratelsky je obraz zajímavou komoditou jednak pro samotný námět, ale také jako doklad Kubínova systematického a promyšleného utváření krajiny. Olej na plátně, signováno vpravo dole Coubine. Na zadní straně identifikační štítek s nápisem Mont Genévr - L`hiver 1927.
lot: 74 -

CESTA PRI STREČNĚ


MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899–1968)


vyvolávací cena: 350 000 CZK (12 963 EUR)
výška: 35cm; šířka: 50cm; období: 1929, Slovensko

Dílo pochází nejspíše z roku 1929, tedy roku, který je pro Bazovského přelomovým. V tomto roce navštívil Francii a seznámil se s moderní francouzskou malbou, obzvláště na něj zapůsobilo dílo Paula Gauguina. Po svém návratu na Slovensko se začal intenzivně věnovat právě slovenské tematice, barevnost jeho obrazů nabrala zemitých tónů v kombinaci se zelenou a modrou. Dílo pochází z rodiny Josefa Gregora Tajovského, významného slovenského spisovatele, dramatika a básníka, který dlouhá léta působil v Martině, kde tvořila řada slovenských moderních malířů, včetně Bazovského. Obraz byl autorovým osobním darem J. G. Tajovskému. Olej na plátně, signováno vpravo dole Bazovský, vzadu na blind rámu přípis s datací.
lot: 75 -

HORSKÁ KRAJINA S CHALUPOU


JAN HÁLA (1890–1959)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 37cm; šířka: 43cm; období: Přelom 30. a 40. let 20. století, Slovensko, Važec

Hála studoval v letech 1910-1915 na pražské Akademii u profesorů Vlaha Bukovace a Maxmiliána Pirnera. V roce 1923 se natvalo usadil v podtatranské vísce Važec, která mu byla nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Mimo to se Hála, ač původem Čech, připojil k proudu tehdejší Slovenské moderny, kterou reprezentoval Benka, Bazovský, Fulla a další. Zpočátku v jeho dílech převažovaly figurální motivy, často pojímané jako národopisná studie. Když maloval krajiny, téměř vždy v nich našly své místo i postavy. Nabízená krajina zachycující Tatry za soumraku a střechy chaloupek je jednou z mála krajinomaleb, z nichž se figury téměř vytrácí. I z tohoto důvodu lze dílo klást do doby zralé Hálovy tvorby. Olej na plátně, signováno vpravo dole J. Hála
lot: 76 -

ART DECO SKLENÍK


JAROSLAV MAŠEK (1893–1956)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 444 EUR)
výška: 180cm; šířka: 89.5cm; hloubka: 50cm; období: Konec 20. let 20. století, Čechy

Architekt Jaroslav Mašek byl profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Bubenči a Fakulty architektury a pozemního stavitelství v Praze. Mimo projektování rodinných domů a vil se věnoval navrhování interiérů. Nabízený skleník, který je mimořádný svou subtilní formou na půdoryse oválu i svým kvalitním provedením, byl navržen pro slovinskou vilu Jadran. Publikováno ve fotografickém příspěvku o slovinské bytové kultuře v časopise Ilustracja, Lublaň, 1931. Ořechové dřevo, sklo.
lot: 77 -

NOČNÍ BOULEVARD V PAŘÍŽI


KONSTANTIN KOROVIN (1861–1939)


vyvolávací cena: 380 000 CZK (14 074 EUR)
výška: 31.5cm; šířka: 39cm; období: 1933, Francie, Paříž

Konstantin Korovin je považován za prvního ruského impresionistu. Poprvé se s tímto novým moderním stylem setkal prostřednictvím svého profesora na Akademii v St. Petěrburgu, Vasilije Polenova. Později sám mnohokrát navštívil Paříž, jejíž noční obraz plný světel a zvláštních kontrastů jej inspiroval k tvorbě řady pláten právě s námětem nočních pařížských boulevardů. Nabízený drobný obrázek pochází z autorova období, když žil v Paříži již trvale. Olej na dřevě, podélná prasklina, signováno a datováno vlevo Konstant Korovin Paris a vpravo v azbuce Konstantin Korovin 1933.
lot: 78 -

PORTRÉT MLADÉ DÁMY


JAN BAUCH (1898–1995)


vyvolávací cena: 160 000 CZK (5 926 EUR)
výška: 62cm; šířka: 51.5cm; období: 1939, Čechy, Praha

Přestože Jan Bauch prošel veskrze klasickým školením u Emila Dítěte, Vratislava Brunnera a Maxe Švabinského, je jeho dílo všechno, jen ne odraz klasického náhledu na zobrazování viděného. Bauchova tvorba má v průběhu času mnoho odlišných poloh, avšak tematický okruh je v zásadě stejný. Jedním z častých námětů je právě žena. Nabízený portrét mladé dámy je výmluvným dokladem autorovy snahy o silně expresivní vyjádření, která se v jeho tvorbě prosazuje od druhé poloviny 30. let. Charakteristická je sytá kontrastní barevnost, dramatická hra světla a stínu, energické tahy štětce, zkratkovitost. Obdobnou barevnost i dynamickou malířskou techniku použil například v díle Belveder z roku 1942. Obraz pochází ze soukromé sbírky, jejíž majitel plátno získal přímo od autora. Olej na plátně, signováno a datováno vlevo nahoře. Na zadní straně autorovo věnování.
lot: 79 -

VOSKOVEC A WERICH


OTAKAR ŠVEC (1892–1955)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 556 EUR)
výška: 52cm; poloměr: 25cm; období: 1932, Čechy, Praha

Nabízený dvojportrét je rozměrově větší variantou, která se na českém trhu doposud nenabízela. Pochází z majetku sochaře Valeriána Karouška. Sádrová plastika nese stopy původní polychromie, barevně odpovídající známým exemplářům. Sádra, zbytky polychromie.
lot: 80 -

RUSALKA


JOSEF WAGNER (1901–1957)


vyvolávací cena: 350 000 CZK (12 963 EUR)
výška: 180cm; období: 1942, Čechy

Josef Wagner začal své školení u Quida Kociána v Hořovicích, pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesorů Jana Štursy a po jeho smrti u Otakara Španiela. Na utváření Wagnerova uměleckého cítění mělo zcela určitě vliv blízké setkání s barokními plastikami Matyáše Brauna v Kuksu i pozdější restaurování Braunových soch mariánského sloupu v Jaroměři. Pochopitelně bez vlivu nezůstaly ani zahraniční proudy moderního sochařství. V roce 1923 byla v Mánesu pořádána výstava francouzského moderního umění, na níž se mladý Wagner setkal mimo jiné s tvorbou Antoina Bourdella. Cesty do Itálie a Francie pak nadanému umělci otevřely další horizonty. V roce 1926, po návratu z Paříže, se zapsal na Uměleckoprůmyslové škole do ateliéru architektonické plastiky u Otto Gutfreunda. V Praze se dnes můžeme setkat s několika Wagnerovými díly - pomník Jaroslava Vrchlického na Petříně, u Rudolfina pomník Antonína Dvořáka a před rektorátem Karlovy univerzity socha Karla IV. Nabízená dřevěná plastika náleží do umělcova pozdního období, pro které jsou typická spíše komorní témata, často zachycovaná i v kresbách. Dílo pochází z významné sbírky architekta a malíře Josefa Wagnera. Publikováno v: Jan M. Tomeš: Sochař Josef Wagner, Odeon, Praha 1985, str. 104, obr. 69. Černý dub, železná trnož.
lot: 81 -

JELENÍ PŘÍKOP


JOSEF SUDEK (1896–1976)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 40cm; šířka: 29.5cm; období: 1942-1946, Čechy, Praha

Josef Sudek se ve své tvorbě věnuje několika tématickým okruhům. Nabízená fotografie reprezentuje autorovo zaujetí pro krajinu a její světelnou náladu, zároveň ale naznačuje přechod od romantického zobrazení k realistickému. Dílo pochází z významné sbírky architekta a malíře Josefa Wagnera. Publikováno v: Josef Sudek - fotografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha, 1956, obr. č. 142.
lot: 82 -

JITRO TVARŮ


FRANTIŠEK HUDEČEK (1909–1990)


vyvolávací cena: 350 000 CZK (12 963 EUR)
výška: 48.5cm; šířka: 63.5cm; období: 1945, Čechy, Praha

František Hudeček sice nedokončil svá studia na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesora Kysely, setkal se zde ale s lidmi - Gross, Toyen, Štýrský, E.F. Burian, Rykr, Kolář, Janoušek a samozřejmě Chalupecký - kteří jej výrazně ovlivnili. Jeho tvorba zaznamenává mnoho podob od ovlivnění surrealismem, poetickým symbolismem, kubismem i konstruktistickými tendencemi, až k op-artu. Představované dílo, z něhož je silně patrné trauma z války, ale i zároveň naděje, náleží do období, kdy byl autor aktivním členem Skupiny 42. Dílo pochází ze sbírky sochaře Vladimíra Preclíka. Olej na plátně. Signováno a datováno vlevo dole Fr. Hudeček, zezadu na plátně Fr. Hudeček "Jitro tvarů" 1945.
lot: 83 -

NÁVRH PLAKÁTU A PLAKÁT


JOSEF LADA (1887–1957)


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 704 EUR)
období: 1946, Čechy

Konvolut návrhu plakátu a tisku na výkup králičích kožek, který je navíc opatřen autorovým osobním věnováním "milému starodávnému příteli P. Křičkovi" a datací 9. září 1947 a podpisem. Získano z pražské soukromé sbírky. Návrh: akvarel, kvaš na kartonu, signováno a datováno vlevo nahoře, 46 x 32 cm; Plakát: tisk na papíře, 42 x 29 cm
lot: 84 -

ČERNÁ PLASTIKA


KAREL MALICH (*1924)


vyvolávací cena: 450 000 CZK (16 667 EUR)
výška: 80cm; šířka: 100cm; období: 1968-69, Čechy

Karel Malich patří k umělcům, kteří se aktivně podíleli na formování české poválečné výtvarné scény. Hned ve školním roce 1945 začal studovat v Praze na Pedagogické fakultě výtvarnou výchovu a estetiku, jeho profesory byli mimo jiné Cyril Bouda, Karel Lidický nebo František Kovárna. V letech 1950 - 53 pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Vladimíra Silovského. Podílel se na založení výtvarných skupin Proměna a Křižovatka. Nabízené dílo patří do autorova tvůrčího období, pro které je typické experimentování s plexisklem a drátem. Poprvé si práci s tímto novým materiálem vyzkoušel v roce 1968 na sympoziu Artchema v Pardubicích. Plastika reprezentovala československé moderní umění na výstavě v Galleria Nazionale d'Arte Moderna v Římě v roce 1969. Dílo pochází z významné sbírky architekta a malíře Josefa Wagnera. Černé netransparentní plexisklo. Vzadu výstavní štítek.
lot: 85 -

OBJEKT


JIŘÍ KOLÁŘ (1914–2002)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 222 EUR)
výška: 21cm; šířka: 40cm; hloubka: 30cm; období: 70. léta 20. století, Čechy

Objekt malé stoličky na čištění bot je příkladem tzv. věci. Podle Koláře lze "věc vytrhnout z jejího osudu nebo její čas zpomalit. Vytrhnuta z osudu je věc vždy, když neslouží tomu, k čemu byla určena, když její estetická hodnota byla nadřazena funkci nebo tehdy, když jí připíšeme určitý symbolický smysl". Objekt je zpracován technikou obrazové chiasmáže. Pochází ze sbírky sochaře Vladimíra Preclíka. Papír, dřevo.
lot: 86 -

HVĚZDNÉ JABLKO


JIŘÍ KOLÁŘ (1914–2002)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 963 EUR)
výška: 36cm; poloměr: 29cm; období: 1973, Čechy, Praha

Tvorba Jiřího Koláře je na umělecké scéně mimořádným zjevem. Z básníka se transformoval ve výtvarníka, slovu dal trojrozměrnou podobu, všední předměty proměnil v báseň. Jablko se v Kolářově tvorbě objevuje častěji, zřejmě jako artefakt, který symbolizuje počátek i konec, jakousi bipolárnost. Objekt je zpracován technikou obrazové chiasmáže, jejímž tvůrcem je Jiří Kolář. Pochází ze sbírky Vladimíra Preclíka. Publikováno v: Jiří Kolář, Odeon, 1993, str. 111, obr. 151. Papír.
lot: 87 -

MOJE OKNO


ZDENA FIBICHOVÁ (1933–1991)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 108cm; šířka: 76cm; období: 1982, Čechy, Praha

Autorka náleží k nevelké skupině žen sochařek, které ovlivnily českou poválečnou výtvarnou scénu. Studovala sochařství u prof. Josefa Wagnera na pražské Vysoké uměleckoprůmyslové škole, byla členkou umělecké skupiny Trasa. Jako sochařka se vyjadřovala v různých materiálech, hlína je jen jednou z materiálových epizod. Ve všech materiálech ale hledala strukturu. Nabízená plastika - otisky spadaného listí je výstižnou ukázkou strukturální studie, uzavřené v pevném tvaru, v plechovém rámu, který je zamýšlenou součástí výtvarného vyjádření. Dílo pochází přímo z autorčiny pozůstalosti a je uvedeno v katalogu Zdena Fibichová, Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy, 1983, č. 38. Pálená hlína, překližka, lakovaný plech.
lot: 88 -

OKO I


ADRIENA ŠIMOTOVÁ (1926–2014)


vyvolávací cena: 320 000 CZK (11 852 EUR)
výška: 99cm; šířka: 99cm; období: 1998, Čechy

Adriena Šimotová patří k nejvýraznějším uměleckým osobnostem generace 60. let. Působila ve výtvarných skupinách UB 12 a G7. Z profesorů její tvorbu, jak sama přiznává, asi nejvíce ovlivnil Josef Kaplický, u něhož osm let studovala na pražské VŠUP. Jedním z témat, kterým Šimotová soustavně věnovala svou pozornost, a které rozvíjela, byl člověk ve své fyzické podobě. Často témata zpracovávala v cyklech: cyklus Co tělo vyzařuje; Oči; Poznamenaná hlava; Rozhovorem a řada dalších. Neoddělitelnou součástí autorčina specifického vyjádření je od 80. let i ruční papír, zpracovávaný nejrůznějšími technikami. Nabízené dílo je z cyklu Oko I-III. Uvedeno v soupisu díla v rámci katalogu: Adriena Šimotová, Národní galerie, Galerie Pecka, 2001, str. 291, č. 779. Získáno ze sbírky spisovatelky a cestovatelky Nelly Rasmussenové. Pigment, barevný ruční papír, signováno a datováno dole uprostřed.
lot: 89 -

MALÉR - COW PARADE


JAN SAUDEK (*1935)


vyvolávací cena: 300 000 CZK (11 111 EUR)
výška: 145cm; šířka: 240cm; hloubka: 60cm; období: 2004, Čechy, Praha

Dílo významného českého fotografa a výtvarníka Jana Saudka, bylo součástí mezinárodního kulturního projektu Cow Parade, který se uskutečnil v roce 2004 pod záštitou hlavního města Prahy. V ulicích Prahy byly od června do září uvedeného roku rozmístěny laminátové plastiky různě výtvarně pojatých krav. Nabízené dílo bylo umístěno na Jungmannově náměstí a v katalogu Cow Parade bylo vedeno pod číslem 185 (z 217), na žebříčku oblíbenosti pak získalo 39. místo. Jeho sponzorem byla firma Renault Trucks ČR. Po skončení výstavy byly plastiky vydraženy a finanční výtěžek byl věnován na dětské charitativní projekty. Laminát, akrylové barvy. Signováno.