Připravujeme
vydání
monografie:

JIŘÍ SEIFERT
(1932 – 1999)
Sochař, kreslíř,
restaurátor


Váš tým,
ARTHOUSE HEJTMÁNEK

Nächste Ausstellung

V současné době připravujeme nový projekt spjatý s celoživotním dílem umělce Jiřího Seiferta. Autor patří mezi nejvýznamnější české sochaře 2. poloviny 20. století. Pro své politické názory však po roce 1968 zůstával na okraji aktivního uměleckého dění. Odkrýt, odhalit, objevit a dát do souvislostí dílo sochaře, kreslíře a restaurátora Jiřího Seiferta, vysoce oceňovaného nejen v České republice, ale i v zahraničí, si dává za cíl monografie, kterou vydá galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek.

Vydání monografie je načasováno do období, kdy práce Jiřího Seiferta budou prezentovány v retrospektivní výstavě v pražském Museu Kampa na jaře 2019. Zde bude možné vidět díla, v monografii zachycená na fotografiích Oty Palána, Bohdana Holomíčka, Oty Hájka, Martina Micky a dalších, v novém uspořádání a souvislostech.

Více o celém projektu či o možnosti partnerství si můžete přečíst zde.

×

Thank you for your interest in news and information from ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

Please complete the following items and submit them (items marked with * are required).

 
 
×

Unsubscribe from newsletter ARTHOUSE HEJTMÁNEK.