Lot 127
Vasilij Dimitrijevič Polenov (1844 - 1927) AUTUMN LANDSCAPE

62 x 90 cm (h x w)

Starting price
3 000 000 CZK
   |   111 111 €
Price realized
3 500 000 CZK
   |   129 630 €
price without premium
Vasilij Polenov náleží k významným malířům Ruska druhé poloviny 19. století a počátku století následujícího. Studoval v Moskvě i St. Petěrburgu, zkušenosti však také získával z četných zahraničních cest a pobytů ve Franci, Itálii, Rakousku, Německu a na Blízkém východě. Jeho díla sledovala především dva tématické okruhy: historickobiblické výjevy a krajinu. Obliba přírody přivedla umělce v roce 1890 do Tulské gubernie, kde si na břehu řeky Oky postavil podle vlastního návrhu malou usedlost. Z tohoto období a místa pak pochází řada krajinomaleb, zachycujících okolní lesy a řeku v různých ročních obdobích. Lze se domnívat, že nabízený obraz patří k dílům vzniklým právě během autorova pobytu na usedlosti Borok. Dílo pochází z významné středoevropské sbírky. Olej na plátně. Signováno vpravo dole.