Lot 16
PUTTI AND SNAKE

Second half of 18th century
Linden wood
30 cm (h)

Starting price
25 000 CZK
   |   1 000 €
Price realized
80 000 CZK
   |   3 200 €
price without premium

Mistrná řezbářská práce neznámého mistra z jižního Německa představuje na divanu sedícího puttiho s drapérií bojujícího s hadem. V jižním Německu motiv užívaný pro alegorii třicetileté války, přičemž had z perspektivy bavorských katolíků představoval švédskou armádu a na obecné symbolice hříšné jednání.

More works from auction