Lot 30
J.J. Schmuzer (1795 - 1810) ATLAS OF INSECTS AND BUTTERFLIES

Around 1810
Colored copperplate engravings, half bound in leather
18 x 11,5 x 2 cm (h x w x d)

Starting price
16 000 CZK
   |   640 €
Price realized
16 000 CZK
   |   640 €
price without premium

Soubor dekorativních, dobově, velmi erudovaně kolorovaných mědirytinových tabulí zachycujících brouky, housenky, kobylky, vážky, šídla, mravence, ploštice aj. druhy v 1. části svazku (46 tabulí) a motýly, můry a jejich housenky ve 2. části svazku (52 tabulí). Hmyz je často zobrazen ve svém přírodním prostředí, na větvích a listech. Na začátku je zařazena dvoulistová nekolorovaná metodická tabule. Tabule provedl J.J.Schmuzer, německý rytec činný v letech 1795-1810, specialista na přírodovědná témata, znalec zvířecí a rostlinné morfologie. 

More works from auction