Lot 153
Václav Březina (1862 - 1906) POPLARS BY THE RIVER

Second half of 19th century
Oil on cardboard
29,5 x 23 cm (h x w)
Signed: Lower left "V. Březina"

Starting price
3 000 CZK
   |   120 €

To bid in online auction, please register on auction server livebid.cz.

Catalogue of all auctioned items can be downloaded and printed from this link.

Price realized
13 000 CZK
   |   520 €
price without premium

Václav Březina je jedním z nejvýznamnějších žáků Julia Mařáka, se kterým se seznámil již při studiu ve Vídni u profesora Kautského. V roce 1887, kdy Mařák začal vyučovat krajinomalbu na pražské Akademii, se k němu zapsal i Březina a studoval zde až do roku 1892. Silné ovlivnění profesorovým vzorem je patrné jak ve výběru témat, tak v rukopise. Častá jsou romantická lesní zátiší, pohledy na říčky, vřesoviště a louky, které se proměňují v závislosti na ročním období a dopadajícím světle.