Lot 150
František Bohumil Doubek (1865 - 1945) A SAINT

First half of 20th century
Oil on canvas
65 x 47 cm (h x w)
Signed: Lower right "F. B. Doubek"

Starting price
2 000 CZK
   |   80 €

To bid in online auction, please register on auction server livebid.cz.

Catalogue of all auctioned items can be downloaded and printed from this link.

Price realized
6 500 CZK
   |   260 €
price without premium

František Bohumil Doubek byl český malíř a ilustrátor. Roku 1933 přesídlil do Prahy, kde vystavoval svá díla a rovněž vytvořil mnoho ilustrací. Portrétoval T. G. Masaryka.