Aukční dům

Aukce osobně v sále (chci přidělit dražební číslo)

Standardně můžete nakupovat osobně na našich aukcích. Pro osobní nákup na aukci je potřebná registrace v předaukčním období.

Nehodí se vám dražit osobně? máme pro vás více možností

Telefonicky

Aukce Dražených předmětů s vyvolávací cenou přesahující 15.000,- Kč se Dražitel může za podmínek stanovených tímto odstavcem zúčastnit také po telefonu. Řádná registrace k Aukci po telefonu vyžaduje zejména zaškrtnutí kolonky Aukce po telefonu v registračním formuláři, kterou Účastník aukce zmocní ARTHOUSE HEJTMÁNEK jako zmocněnce k tomu, aby se za něj osobně zúčastnil Aukce a činil příhozy do dražby v nabídce k Draženým předmětům specifikovaným v registračním formuláři, a to až do výše dle pokynů Dražitele učiněných prostřednictvím telefonního hovoru z telefonního čísla za tímto účelem uvedeným v registračním formuláři. V případě, že maximální částka sdělená Dražitelem po telefonu dle tohoto článku bude vyšší nebo rovna okamžité aukční ceně a nebude-li učiněn vyšší příhoz, bude udělením příklepu Licitátora dle tohoto aukčního řádu uzavřena smlouva s takovýmto Dražitelem, přičemž příklepová cena Draženého předmětu bude odpovídat okamžité aukční ceně.

Registrace

Limitem

Aukce Dražených předmětů s vyvolávací cenou přesahující 15.000,- Kč se Účastník aukce může za podmínek stanovených tímto odstavcem zúčastnit také prostřednictvím nabídky s písemným limitem. Řádná registrace k Aukci s písemným limitem vyžaduje zejména zaškrtnutí kolonky Aukce s písemným limitem v registračním formuláři a uvedení písemného limitu. V případě, že maximální částka uvedená v písemném limitu dle tohoto článku bude vyšší nebo rovna okamžité aukční ceně a nebude–li učiněn vyšší příhoz, bude udělením příklepu Licitátora dle tohoto aukčního řádu uzavřena smlouva s takovýmto Dražitelem, přičemž příklepová cena Draženého předmětu bude odpovídat okamžité aukční ceně.

Registrace

V zastoupení

Účastník aukce jakožto zmocnitel je oprávněn se na Aukci nechat právně zastoupit. Osoba, kterou zmocní k jeho zastupování (dále jen „Zmocněnec“) je povinna prokázat se písemným zmocněním a platným průkazem totožnosti, jinak jí nebude umožněna účast na Aukci. V případě, že dražitel zmocní osobu právnickou, je osoba za ní jednající rovněž povinna předložit písemnou plnou moc a prokázat své oprávnění za právnickou osobu jednat, zejména výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec musí splňovat podmínky stanovené tímto aukčním řádem, jinak nebude oprávněn se Aukce účastnit.

Registrace

Jak probíhá nákup na aukci?

1 | Předaukční výstava

Dražené předměty si můžete prohlédnout na předaukční výstavě. Ta probíhá obvykle cca 14 dní před samotnou aukcí. K dispozici je samozřejmě také tištěný i online katalog.

2 | Registrace k účasti na aukci

Pokud se rozhodnete zúčastnit se naší aukce, je třeba se zaregistrovat. To můžete udělat přímo z těchto stránek, viz detail aukce či sekce "aukční dům".

3 | Přihazování

Aukce začíná stanovením tzv. vyvolávací ceny. Na tu účastníci reagují jejím zvýšením. Dražitelé dávají nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší.

4 | Vydražení předmětu

Pokud Vaše nabídka byla nejvyšší, stáváte se po příklepu majitelem draženého předmětu. Do zaplacaní zůstává položka v držení Arthouse Hejtmánek.

5 | Uhrazení dosažené ceny

Jako nový majitel jste povinen uhradit dosaženou cenu a aukční poplatek (viz. aukční řád). Poté si můžete dílo převezmout.

6 | Předání či odeslání díla

Nejjednodušší je vyzvednout si vydražené dílo přímo v Arthouse Hejtmánek, není ale problém po předchozí dohodě předmět zaslat na vaši adresu. Vyzvednout vydražené položky je možné až po zaplacení dosažené ceny.