Digitální umění a NFT

Digitální umění a NFT

V minulosti to bylo často umění, jež inspirovalo svět technologií rozvíjet pole myslitelného. Virtuální svět ruku v ruce s technologiemi svou rychlostí došel až do současného bodu, kdy umělcům nových médií umožňuje vstoupit na trh s uměním, kde si pole působnosti doposud nárokoval primárně závěsný obraz. Termín klasické umění získává vedle umění digitálního zcela nový rozměr. Přičemž se nejedná o přerušení tradice, ale spíše o navázání na odlišnou uměleckou tvorbu s bohatou minulostí. Digitální umění dokáže oslovit klasické i zcela nové pole sběratelů.

Klíčem k uchopení NFT přitom není být za každou cenu jeho součástí, je to spíše komplexní chápání systému tak, jak je pro nás srozumitelný, pro digitální umění nenahraditelný a do budoucna udržitelný.

NFT jakožto technologie by neměla být primárním prostředkem k produkci digitálních děl, ale spíše patřičnou příležitostí digitálního umění (figurující již od 70. let) kupříkladu vlastnit a tím umožnit jeho působnost na trhu s uměním, určit autorství či provenienci. A je zajímavé, že v mezích těchto kategorií nelze hovořit vůči klasickému umění o radikálně odlišném posuzování digitálního uměleckého díla. Naše východiska z pozice galerie mají v tomto ohledu kompetenci různé digitální směry uskupovat a utvořit jim prostředí pro jejich prezentaci. V našem pojetí jde převážně o novomediální kinetické umění, videoart a elektronické umění.