O NFTs

Co je to „NFT“?

NFT neboli „nezaměnitelný token“ je kryptografické aktivum na blockchainu s jedinečnými identifikačními kódy a metadaty, které NFTs od sebe odlišují. Jsou nakupovány a prodávány online pomocí kryptoměny a jsou obecně kódovány stejným základním softwarem jako ostatní kryptoměny. Jinak řečeno, NFT představuje jedinečný digitální certifikát, který je uložen na blockchainu a poskytuje vlastnická práva k digitální položce. Je nutné pochopit, že NFT je technologie a nejedná se o samotné dílo, které vidíme. Jinými slovy, vizuální část je připojená k NFT. Velká část současného trhu s NFT se soustředí kolem sběratelských předmětů, jako jsou digitální umělecká díla, GIFs, videa, ale i hudební skladby.

Co je to „blockchain“?

Blockchain je distribuovaná a decentralizovaná digitální účetní kniha, do které se chronologicky uchovává neustále se rozšiřující řetězec dat, který je propojen na principu peer-to-peer. Tato technologie kryptograficky ověřuje a zaznamenává transakce. Data uložená na blockchainu jsou veřejně přístupná a neměnná. Celý řetězec transakcí je uložen na počítačích mnoha nezávislých uživatelů. I přesto že jeden nebo více počítačů selže, informace se neztratí. Každý blok v řetězci obsahuje určitý počet transakcí a pokaždé když na blockchainu dojde k nové transakci, je záznam o převodu přidán do databáze každého účastníka sítě. Každý blok obsahuje unikátní kód a každý následující blok obsahuje informace z předchozího bloku. Technologie blockchainu nám tedy umožňuje jasné a rychlé určení majitele. Nejedná se však pouze o databázi vlastníků, ale také o způsob šifrování a přenosu dat. 

Čím je NFT technologie tak revoluční ?

Používají se pro digitální aktiva, která je třeba od sebe odlišit, aby se prokázala jejich hodnota a vzácnost. Před vznikem NFT nebylo možné jednoduše prokázat, že vlastníte originál digitální položky nebo prodat například fotografii v digitální formě či digitální umělecké dílo. Je to právě NFT a Blockchain, které umožnily stanovení a prokázání vlastnictví v prostoru digitálního světa. Jinými slovy, NFT a blockchain poskytují umělcům a tvůrcům digitálního díla jedinečnou příležitost nabídnout svá díla na trhu s uměním.

Jaký je rozdíl mezi Bitcoinem a NFT?

NFT a Bitcoin jsou tokeny, ale rozdíl je v tom, že Bitcoin je označován jako „zaměnitelný“. Naopak NFT jako „nezaměnitelné“. Zaměnitelnost znamená, že když se například rozhodnete s někým vyměnit bankovku v hodnotě 1000 Kč za dvě bankovky o hodnotách 500 Kč, tak i přesto, že bankovky se od sebe liší, mají stejnou peněžní hodnotu. Nezaměnitelnost oproti tomu znamená, že položka je unikátní a nelze ji vyměnit za jinou položku. Důkaz o unikátnosti a o vlastnictví se nachází na blockchainu.

Proč lidé kupují digitální díla, která si mohou jednoduše stáhnout?

Protože NFT umožňuje vlastnit originální položku, která má veškerou hodnotu. Data potvrzující vlastnictví a originál díla jsou uložena na blockchainu. Velmi se to podobá fyzickému umění: kupříkladu výtvarná či tisková kopie obrazu slavné Mony Lisy z vás nedělá majitele originálního díla.

Co je to „minting“?

Minting neboli ražba je proces vytváření nezaměnitelných tokenů (NFT) na blockchain. Mintuje se prostřednictvím smart contractu neboli „chytré smlouvy“, což je počítačový kód uložený na blockchainu, na kterém je spravován. Smlouvy se naplňují automaticky, jakmile jsou splněny podmínky smlouvy mezi kupujícím a prodejcem, které byly předem zapsány do kódu na blockchainu. Jedno NFT tak může mít vždy pouze jednoho vlastníka.

Co obsahuje NFT?

NFT obsahuje několik různých dat, například adresu blockchainové peněženky aktuálního vlastníka, jedinečný soubor čísel a písmen označovaný jako TokenID a metadata, která jsou jádrem NFT. Metadata obsahují název NFT, popis a další informace, které jeho tvůrce považuje za důležité. V mnoha případech metadata NFT obsahují také odkazy na obrázky a další „primární“ digitální aktiva, která dávají NFT jeho hodnotu. Vzhledem k tomu, že blockchainové transakce jsou plně transparentní, každý si může prohlédnout veškeré pohyby daného NFT a jeho základní informace, včetně blockchainové adresy aktuálního vlastníka a blockchainové adresy každého vlastníka započaté od mintingu konkrétního NFT.

Kde se NFT uchovává?

Aby mohl člověk koupit NFT, musí mít kryptopeněženku. Ta mu bude dále sloužit ke koupi, prodeji, převodu a uložení NFT. Je nutné porozumět, že blockchainy nemusí být nutně vzájemně kompatibilní. To znamená, že NFT, které byly zakoupeny nebo mintovány na určitém blockchainu, nemusí být přenosné na jiný blockchain. Nejznámější a nejpoužívanější blockchain je „Ethereum“. Ve svých kryptopeněženkách si můžete zobrazit veškerá relevantní data o vašem NFT.

Jaké jsou výhody NFT?

Bezpečnost – Blockchain zajišťuje, že jsou NFT imunní vůči vymazání a ukradení (v případě dodržení základních bezpečnostních podmínek). Vzhledem k tomu, že NFT pracují na blockchainu, všechny transakce jsou zcela bezpečné a anonymní.

Transparentnost – Jsou snadno přenositelné a nepodléhají podvodu. Všechny NFT transakce jsou snadno dohledatelné v blockchainu. Každý člověk si může ověřit, kdo je současným vlastníkem daného NFT a kdo jím byl před ním; kdy a za kolik bylo prodáno. Historie transakcí nejde smazat ani změnit.

Anonymita – při jakékoli transakci se v blockchainu zobrazuje jen číslo peněženky, ze které byla akce provedena. Kryptopeněženka není veřejně propojena s pravou identitou člověka, který ji založil.

Unikátnost – každé NFT má odlišná data, to znamená, že je unikátní a nelze ho zaměnit za jiné, i přesto, že můžou být vizuálně stejné.

Přístupnost – Na rozdíl od fyzického umění máte zakoupené dílo vždy při sobě. Můžete si svou sbírku jednoduše zobrazit na svém smartphonu po instalaci krypto peněženky.