Lot 139
Jan Zrzavý (1890 - 1977) KRÁLOVNA MOŘÍ

1948 - 1950
Tempera, překližka
69 x 109 cm (v x š)
Signováno: Vlevo dole "Jan Zrzavý 48", zezadu přípis "Královna moří Tempera 1948 Loď domalována 1950 J.Z."

Vyvolávací cena
9 500 000 CZK
   |   380 000 EUR
Dosažená cena
22 000 000 CZK
   |   880 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Zlatá kráska či Královna moří - vrcholné dílo série přístavů a bárek Jana Zrzavého. Jan Zrzavý našel vlastní způsob vyjádření, který viditelnou skutečnost zrcadlí nepřímo, v promyšlených znameních a symbolech. Smyslové krajiny Jana Zrzavého jsou přímým odrazem skutečnosti a dojmů, které v něm jeho cesty zanechaly. Pod hávem zdánlivě věcné formy se odehrává niterné napětí, zjevné i pod klenbou rovnováhy a naplnění, klidu a trvání. Jan Zrzavý komponuje vlastní spirituální krajinu, krajinu "klidu ve věčném pohybu" a hledání smyslu existence, kde přišel ke kladné odpovědi - pochopení, přijetí a přitakání. Barevné skořepiny mlčenlivých bárek se v Zrzavého představivosti staly zvláštními bytostmi - posly lidských snů, jež zabydlují krajinu posetou velkými, těžkými balvany. Královna moří, stejně jako bájná Argo, je symbolem završení cesty. Symbolem nalezení smyslu života. Suverénní a dobře promyšlená malba je krajinou zcela jasných až hmatatelných kontur. Viditelného prožitku. Obraz se původně měl jmenovat Zlatá kráska a loď měla být potažena plátkovým zlatem. Namísto toho Jan Zrzavý zvolil zářící a vzrušující oranžovou, barvu která svou podstatou upoutá lidské oko na první pohled. V poklidné krajině při odlivu mezi balvany kotví Královna moří - v milované Bretani, kde Jan Zrzavý dle vlastních slov našel zemi neporušenou, žijící mezi živly a samu živel. Zaslíbenou zemi svého malování, nevyčerpatelnou pokladnici krásy a zdroj malířského vzrušení. Obraz pochází z majetku malíře Viléma Kafky (1887-1972), Zrzavého blízkého přítele, o čemž mimo jiné svědčí i dochovaná vzájemná korespondence, z níž se část nedávno dostala i na aukční trh. Pravost díla potvrzena Dr. Františkem Dvořákem na dvojím přípisu zezadu, opatřeno poznámkami J. Zrzavého. K dílu je vypracován znalecký posudek PhDr. Rey Michalové Ph.D., PhDr. Jaromíra Zeminy, PhDr. J. Orlíkové, Zory Grohmanové, rentgenografie a podrobný materiálový průzkum ak. mal. rest. Martina Martana, který se ztotožňuje s vypracovanými posudky. Na zadní straně štítek pro účely nerealizované výstavy: "Obr. č. 7, Jan Zrzavý, Vrátit!!", adresa a přípis autora: "Provedeny drobné retuše v malbě po vodních skvrnách. Vyčištění malby a zarámování obrazu pod sklo po úpravě rámu. Vodňany, 6. X. 54, Jan Zrzavý."

Další položky aukce

Žádné položky nebyly nalezeny.