Lot 142
Václav Špála (1885 - 1946) KYTICE NA OTAVĚ

1935
Olej, plátno
100 x 65 cm (v x š)
Signováno: Vlevo dole "V Špála 35"

Vyvolávací cena
900 000 CZK
   |   34 615 EUR
Dosažená cena
1 300 000 CZK
   |   50 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Dílo „Kytice na Otavě“ je neobyčejně smyslově lahodivým dílem Václava Špály, jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy, který patří mezi naše nejpopulárnější klasiky. Zážitek z díla umocňuje dobová adjustace. Již v jeho raném skicáři tak nacházíme slova, která jasně předznamenávají jedno z jeho budoucích dominantních témat: „Krásné květy země! Kytka je má radost – radost očí, usmíření srdce. Ve vší kráse, v plném vypětí vzhlíží k slunci, k modré obloze. Se zelení i s modrou oblohou hraje její smavá nádhera barev, pel, plný květ. Kytka je kráska mlčenlivá, tyčí se jako sfinx odrážející vaši duši.“ Jak dále uvádí v odborném posudku PhDr. Rea Michalová, Ph.D.: "Právě rozkvetlé tulipány, kopretiny a kosatce zlákaly malířovy zjitřené smysly. Porcelánový džbán s lidovým dekorem ze Štěchovic, nesoucí úchvatnou korunu plně rozvinutých květů, je umístěn na stole s karpatskou dekou. Autorovo typické aranžmá tu originálně dotváří výtvarně zajímavý prvek dvou barevně   protikladných polštářů. Krásný kontrast představuje abstraktně nasazený žlutý tón v pozadí, nacházející „vizuální rým” ve vlastní kytici. Vytvořil si nezaměnitelný malířský styl, živený kubistickou, fauvistickou i expresivní tradicí, vyznačující se úderným rukopisem a živou, velmi specifickou barevností, omezenou na několik úderných tónů. Temná modř se stala natolik charakteristickým rysem jeho malby, že zpětně získala adjektivum „špálovská“. V hledání úderného a okamžitě účinného výrazu neváhal Špála uplatňovat principy post-kubistické tvarové deformace a redukovat barevnost na dva, tři kontrastní tóny, aniž by popřel svůj základní vztah k přírodní skutečnosti. V letech 1923–1926 procházel tzv. zeleným obdobím. Do let 1927–1930 se datuje jeho modré období, malba v odstínech ultramarínu a pruské modři, i když tato barva zůstala heraldickým znamením jeho tvorby až do konce života.  „Kytice na Otavě“ je vrcholným Špálovým dílem, v němž naplno zaznívá „ono tajemné klíčení života“, jež autora malířsky fascinovalo natolik, že ztvárnění „vonného světa kytek“ dovedl k absolutní dokonalosti."

Vystaveno:  Národní umělec Václav Špála, Posmrtná výstava, SVU Mánes, září - listopad 1947, č. k. 153

Uvedeno v soupisu díla V. Špály: „6. 5. 1935, olej, 821, Kytice dlouhá, žluté kopretiny, tulipány žluté, žlutočervené a bíločervené, kosatce, 2 polštáře, dole a vzadu 2 obrazy Otavy, 100 x 65”