Lot 123
Josef Váchal (1884 - 1969) PROSTŘEDNÍCI

1933
Autorský tisk, dřevoryt, ruční papír
54 x 45 cm (v x š)
Signováno: V tiráži "J. Váchal"

Vyvolávací cena
220 000 CZK
   |   8 462 EUR
Dosažená cena
260 000 CZK
   |   10 000 EUR
cena bez aukční přirážky

"A odtud, prostřed krve dějinami jdou dále kněží a dlí mezi námi, vždy s mocnými se plíží lstivě, by nevymizel z světa strach." Druhá sloka ze strany č.14 vystihuje záměr a poselství Josefa Váchala v jeho vlastnoručně tištěném, vázaném a ilustovaném opusu Prostředníci. Mystické dílo s mimořádně ponurým nábojem mapuje vznik víry a jejích poslů v dějinách lidstva přostřednictvím úderných básnických slok. Josef Váchal se vydává od primordiálních zárodků víry z dob barbarských, přes dobu christianizace až po moderní svět. Pozastavuje se nad úmyslem prostředníků, kteří dle jeho slov více touží po zisku, než po doteku bohů. V divokých a uhrančivých barevných formacích ilustrací exponuje a ironizuje kapitoly dějin náboženství a na závěr čtenáři přeje: "Myšlenko volná ducha bez kuplířů, tam kraluj navždy!" Váchal proslul hlavně jako tvůrce unikátních knih a tisků. Jeho originální obrazotvornost vyrostla z jeho úzkostných stavů, strachu z neznáma a deníkových záznamů nočních vizuálních a sluchových halucinací. Po celý život kolísal mezi vírou a herezí, do své tvorby promítal zaujetí pro spiritismus, okultní vědy a teosofii.