Lot 167
Ota Janeček (1919 - 1996) KRAJINA SE ZÁRODKY ŽIVOTA

1977
olej, plátno
75 x 180 cm (v x š)
sign. vlevo dole: Ota Janeček 1977

Vyvolávací cena
380 000 CZK
   |   16 522 EUR
Dosažená cena
600 000 CZK
   |   26 087 EUR
cena bez aukční přirážky

Krajina se zárodky života ruší relativní vzdálenosti mezi malým a velkým a nechává krajinné prvky hovořit souběžně s prvky drobnými a zárodečnými. Harmonického účinku zde dosahuje skladbou prostorových plánů s nízkým a členitým horizontem a zemitým koloritem a nechává k nám vizuálně promlouvat jen živou a neživou přírodu. Pro rané, poeticky pojaté cykly nacházel inspiraci v přírodě (Ptáci, Stromy, Motýli, Trávy). Od 60. let užíval v antropomorfních motivech nové rukopisné strukturální prvky (Organismy, Buňky). Celá Janečkova volná i užitá tvorba poetizujícího výrazu s významnou rolí barvy je tematicky zaměřena na přírodu a její detail.  Ota Janeček byl významný český malíř, grafik a ilustrátor. Díla Oty Janečka nalezneme v NG v Praze, Tate Gallery a dalších sbírkách po celém světě.