Lot 11
Neznámý středoevropský Mistr HOSTINA BOHŮ

146,5 x 203,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
290 000 CZK
   |   11 600 EUR

Olej, plátno. Obraz s námětem Hostiny bohů je proveden na velkém formátu a působí jako dekorativní panneau. V nizozemské malbě počátku 17. století je námět velmi oblíbený, malovaný velmi virtuózně na malých formátech (např. Jan Brueghel st., Hendrick van Balen). Někdy bývá námět prostředkem pro zpodobnění umělcova patrona a jeho dvora; v tomto případě se autor pravděpodobně inspiroval několika různými předlohami, z nichž sestavil rozměrnou kompozici, která na ně vzdáleně navazuje. Námět bývá nazývaný též „Svatba Pélea a Thetidy“, Péleus, legendární hrdina starověkého Řecka a Thetis, mořská nymfa, byli rodiči Achilea, jejichž svatební hostiny se zúčastnili olympští bohové. Mezi nimi můžeme na Hostině bohů například vidět Merkura, jenž má na hlavě svůj okřídlený klobouk a v ruce drží caduceus, atribut obchodníků - hůl obtočenou dvěma hady, a dále Dionýsa, Neptuna, Ganyméda nebo Hébé s malými Kupidy v popředí obrazu.