Ferdinand Maximilián Brokoff (1688 - 1731) (připsáno) KŘEST KRISTA

1. čtvrtina 18. století
Polychromované dřevo
94 cm (v)

Dostupnost
K prodeji   |   
350 000 CZK
Máte o dílo zájem? Rezervovat

Dynamická pyramidální kompozice je tvořena dvojící postav Krista a Jan Křtitele, které se přimykají ke skalám za zády, nad nimi se vznáší Bůh Otec, opírající se o sféroid. Vynikající provázání postav a přírodních útvarů orientovaných především pro čelní pohled a vydlabání skupiny z rubové strany napovídají, že v tomto případě nejde o skupinu Křtu umisťovanou obligátně v sakrálních interiérech. Detailní propracovaní vede k domněnce, že se nejspíše jedná o ukázkové modelletto, které však nebylo realizováno. Malebná drobnopisná řezba hlav Boha Otce a Krista vykazuje některé kvality srovnatelné s tvorbou Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa – např. hlava Krista ležícího v hrobě v kostele sv. Haštala v Praze, kol. 1716. Dílo pochází ze sbírky významného českého sochaře Josefa Drahoňovkého. Odborný posudek Mgr. Petr Bašta, ředitel pražské Lorety a odborník na barokní plastiku.