Jiří Černický (1966) OBRAZ, KTERÝ VYPADÁ JAKO MALBA

2010
Akryl, OSB deska
83 x 62 cm (v x š)
Zezadu "J. Černický"

Dostupnost
K prodeji   |   
98 000 CZK
Máte o dílo zájem? Rezervovat

O využité technice Jiří Černický píše: "Piet Mondrian šel celý život cestou radikální redukce skutečnosti na jakési matematické vztahy vyjadřující pravdu skrytou za světem iluzí. Jeden z důvodů této cesty bylo rozbití obrazu. Opřen o Hegelovskou dialektiku, ze které vyplývá, že každý prvek je určen svým protikladem, se pokoušel o redukci přírody na ortogonální podobu kubistické mřížky. Tato prorocká urputnost mě vždy dráždila a působila mi úzkost v protikladu k lidem, kteří v kompozicích plasticismu vidí jakousi „univerzální harmonii“. Proto jsem se rozhodl demonstrovat svůj vztah k Mondrianovi tím, že udělám opak toho, oč usiloval on."