KATALOG K VÝSTAVĚ JOSEF KOTRBA

Výstava 15.9. - 30.10.2023

Arthouse Hejtmánek, Goetheho 17/2, Prague 6

JOSEF KOTRBA (1896-1984)

Nález obrazů, které po sobě zanechal architekt a malíř Josef Kotrba (1896–1984), byl velkým překvapením i inspirativním podnětem. Téměř nikdo jej nezná a téměř nikdo o něm nic neví. Jeho dílo přesto o něm leccos vypovídá. Zajímal se o místo, kde žil: Králův Dvůr u Berouna, o tamní továrny, architekturu, krajinu. Život lidí zaznamenával v četných žánrových kompozicích a svou osobitou imaginaci zaměřil na svět pohádek, oper a umění. Námětový rejstřík jeho obrazů překvapuje svou šíří. Charakteristický je jeho kolorit založený na mnoha lokálních tónech vytvářejících působivý akord. Množství obrazů, které jsou dnes k dispozici, svědčí o tom, že malování pro něj bylo důležitou součástí života, ale zůstávalo privátní záležitostí. Tvorba Josefa Kotrby v převážné většině vykazuje rysy naivní malby, třebaže zcela neškoleným malířem nebyl. Studium architektury na Akademii výtvarných umění v Praze mu nepochybně vedle hlavního studijního oboru poskytlo i základní výtvarné vzdělání. Arthouse Hejtmánek doufá, že touto výstavou obohatí všeobecné povědomí o nový fenomén našich kulturních dějin.

Autor -
Tomáš Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek ml., Anna Janištinová, Antonín JIráček
Vydavatel -
Arthouse Hejtmánek
Rok vydání -
2023
Počet stran -
184