výška: 19cm

Rubínové sklo.

KAREL VALTER (1909–2006)


výška: 18cm; šířka: 24cm; období: 80. léta 20. století

Akvarel, kresba tuší a barevnými tužkami na papíře. Signováno vpravo dole: Valter.

KAREL VALTER (1909–2006)


výška: 29cm; šířka: 39.5cm; období: 80. léta 20. století

Akvarel na papíře. Signováno vpravo dole: Valter.
výška: 31cm; šířka: 24cm; období: Kolem poloviny 19. století; Rakousko, Vídeň

Přílohy z časopisů WIENER ALLGEMEINE ZEITUNG, WIENER THEATER ZEITUNG.

KAREL VALTER (1909–2006)


výška: 22cm; šířka: 33cm; období: 1987

Akvarel, perokresba na papíře. Signováno a datováno vlevo: Valter 87.
výška: 113cm; šířka: 65cm; hloubka: 50cm; období: 1. polovina 18. století; Rakousko

Dvě pískovcové lucerny, nejspíše součástí vnější architektury. Sokly se čtvercovou základnou pozdější. Nově elektrifikováno.
výška: 31cm; šířka: 7cm; hloubka: 7cm; období: 40. léta 20. století; Afrika, jižní Angola

Symbolický pár předků - muže a ženy, užívány ke spojení s předky, v rituálech, obřadech. V rodinách a vesnicích jim bylo vyhrazováno specifické místo a projevována mimořádná úcta. Exotické dřevo, jablonecký skleněný rokaj. Posudek PhDr. Marie Imbrová.
výška: 26cm

JOSEF MUKAŘOVSKÝ (1851–1921)


výška: 40cm; šířka: 55cm; období: 1917

Signováno a datováno vpravo dole: J. Mukařovský 1917.

JOSEF MUKAŘOVSKÝ (1851–1921)


výška: 40cm; šířka: 55cm; období: 1917

Signováno a datováno vpravo dole: J. Mukařovský 1917.

MARY DURAS (1898–1982)


výška: 6.5cm; šířka: 15cm; hloubka: 13.5cm; období: 20. století

Patinovaná pálená hlína. Signováno zespodu: Mary Duras.

ANONYM


výška: 21cm; šířka: 29cm; období: 18. století

Olej na dřevěné desce. Vzadu dvě voskové pečetě. Výjev v růžovém světle zapadajícího slunce nad mořským obzorem. Navracející se rybáři vyzvedávají sítě na paluby lodí. Typické je pojetí malby vln na mořské ploše.
výška: 54cm; šířka: 47.5cm

Osmiboký stolek zdobený geometrickou intarzií z více druhů dřev a perletí.

ANTONÍN KALVODA (1907–1974)


výška: 12cm; šířka: 26.5cm; hloubka: 10.5cm; období: 30. léta 20. století

Bronz, signováno zezadu: Kalvoda.


Zrcadlo v kovovém tepaném rámu s rokokovými motivy rozvilin a rokajů.

JAKUB BERDYCH ST. (*1953)


výška: 19cm; šířka: 40cm; hloubka: 7cm; období: 2010

Tavené, broušené, částečně leštěné sklo. Sign. vzadu dole: JAKUB BERDYCH. Publikováno v katalogu Jakub i Ja. Jakub Berdych je sklářský výtvarník a designér, který je zároveň pedagogem na TUL v Liberci. Pro jeho tvorbu je příznačná nenápadná monumentalita odvozená od lapidárních tvarů daných přírodou, ale i vtipné výtvarné citace tvarosloví vytvořeného bez uměleckých ambicí anonymními tvůrci technického řešení průmyslových výrobků resp. obalů na tyto výrobky. Tavené plastiky poctivě vytvořené na základě forem odvozených od těch nejbanálnějších předmětů nabízejí překvapivou noblesu a nadčasovou stabilitu a vřazují jeho tvorbu do aktuálních trendů. Jeho dílo je zastoupeno např. v MSB v Jablonci nad Nisou, UPM v Praze, MN ve Wroclawi a v řadě českých i zahraničních soukromých sbírkách.

KATEŘINA ŠTENCLOVÁ (*1959)


výška: 120cm; šířka: 120cm; období: 2010

Akryl na plátně, signováno a datováno zezadu na blind rámu, K. Š. 2010. Kateřina Štenclová je malířka, která se jako málokdo na české scéně dlouhodobě zabývá čistě abstraktní malbou. Se svými experimenty s barvou a obrazem začala již během studia v letech 1982–1988 na Akademii výtvarných umění v Praze. Od monochromatických pláten, která vytvářela v devadesátých letech, přešla k volné gestické malbě, jíž se věnuje dodnes.

FERDINAND VÁCHA (1903–?)


výška: 63.5cm; šířka: 51.5cm; období: 30. léta 20. století; Čechy

Olej na plátně, signováno vlevo dole: Fernand Vácha La Toilette. Autorova rodina kvůli zakázkám otce, malíře Rudolfa Váchy žila dlouhodobě ve Francii, a tak se Ferdinand Vácha narodil v Paříži. Malbu studoval ve Francii v Nantes a pak na pražské Akademii u profesorů Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Věnoval se převážně portrétům a ilustrační malbě. Znám byl ale také jako kostýmní výtvarník. Navrhoval výpravu a kostýmy pro slavný film s Lídou Baarovou a Oldřichem Novým, Dívka v Modrém, pro film Noční motýl s Hanou Vítovou, ale také pro muzikál Limonádový Joe. Dívčí akt - Toaleta je klidnou lyrickou malbou s vyváženou barevností tlumených tónů, poučenou francouzským moderním uměním.

BARBORA LIŠKA KARPÍŠKOVÁ (*1992)


výška: 50cm; šířka: 50cm; období: 2017

Akryl na plátně. Signováno vpravo dole: LETNÁ LIŠKA 2017 Barbora Liška Karpíšková je absolventkou Vysoké školy Fakulty umění a designu v Plzni. Malbě se věnuje celou dobu svého studia. Její tvorba je zaměřena na přesahy výtvarných technik. Ve svém portfoliu má několik autorských výstav například ve Francii, Rakousku, Německu či Spojených státech.

ČESTMÍR SUŠKA (*1952)


výška: 30cm; období: 2003

Tavené sklo, výška 30 cm. Skleněná plastika patří do ojedinělého souboru skleněných objektů vzniklých v letech 2002-2005 v sklářském ateliéru Pelechov Zdeňka Lhotského. Sklo jako materiál má v díle Čestmíra Sušky zvláštní postavení, každá plastika je zároveň obrazem sochy v původním materiálu (dřevo, bronz) a tečkou za ukončenou etapou tvorby. Nabízená plastika náleží do souboru Hranoly, kdy autora při zkoumání průhledností svých soch napadlo některé z nich realizovat ve skle. Publikováno v monografii: Jiří Olič: Čestmír Suška, Gallery 2013, str.165.

ČESTMÍR SUŠKA (*1952)


výška: 100cm; období: 2007-2014

Beton, průměr 100 cm. Koule s trojúhelníky je materiálovou parafrází (betonovým odlitkem originálu) ocelové skulptury z roku 2007. Autorovo období Rezavých květů a práce s kovem začalo v americkém Vermontu v roce 2005. Převedení do nového materiálu, betonu, poprvé Čestmír Suška použil právě u této skulptury.

KATEŘINA ŠTENCLOVÁ (*1959)


výška: 100cm; šířka: 70cm; období: 2012

Akryl na plátně, signováno a datováno zezadu na blind rámu K.Š. 2012 brazilský. Kateřina Štenclová je malířka, která se jako málokdo na české scéně dlouhodobě zabývá čistě abstraktní malbou. Se svými experimenty s barvou a obrazem začala již během studia v letech 1982–1988 na Akademii výtvarných umění v Praze. Od monochromatických pláten, která vytvářela v devadesátých letech, přešla k volné gestické malbě, jíž se věnuje dodnes.

PATRIK HÁBL (*1975)


výška: 120cm; šířka: 70cm; období: 2013

Akryl, plátno. Signováno vzadu: P. Hábl. Obraz náleží ke svislým pásům kaligrafických krajin, vznikajících jako většina tvorby Patrika Hábla smělým experimentováním. Maluje na různé podklady, barvu nanáší válečkem, nechává stékat, vysychat na slunci nebo zamrzat. Experimentuje ale i v obsahové rovině. Divákovi nabízí možnost pozorovat nezjevné nemateriální souvislosti, nechat promlouvat skryté. Jeho malba se stává zrcadlem ducha. Pokud mluví o krajině, přírodě, přirozenosti, vyjadřuje, že tyto fenomény zásadně překračují člověka svou trvalou přítomností a stálostí. Člověk mění, rozrývá, přeskupuje pouze materiální povrch věcí, duch však zůstává nezměněn. Není to člověk, kdo zakládá hodnoty a stává se zákonodárcem přírody. Patrik Hábl je současný český malíř pracující s obrazem i jeho prostorovým umístěním. Vytvořil řadu vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervenci „postních obrazů” v kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervenci ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalaci v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří NG v Praze. Velké ohlasy vzbudila především jeho samostatná výstava v Centru současného umění Dox, kde věž Doxu proměnil v Kapli. V roce 2015 byl vybrán odbornou komisí na Bienále do Pekingu a na podzim představil své práce v Japonském Kyotu. Počátkem roku 2016 vytvořil 15 metrovou instalaci v Klášterním kostele ve Speinshartu a instalaci ke znovuotevření stále expozice AJG. V roce 2017 v Malé pevnosti Terezínského gheta obepnul obvod cely č.41 malbou jež tvoří 600 postav. V současné době pedagogicky působí na UMPRUM v Praze. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol. Byl nominován v Top 10 na Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin roku 2013.

KRIŠTOF KINTERA (*1973)


výška: 106cm; šířka: 75cm

Notebook, dráty, deska. Sign. vzadu: "Postnaturalia" / Kristof Kintera / 2016-17. Vystaveno: Nervous Trees; 2017 v Galerii Rudolfinum. V nejnovějších pracích rozvíjí Krištof Kintera svoji vizi současného technického světa s jeho produkty, které se staly jeho neodmyslitelnou součástí a takřka naší přirozeností, naší druhou přírodou. Elektronické a elektrotechnické součástky počítačů, televizorů a dalších přístrojů se v jeho podání proměňují v hybridní živý organismus, jehož dráty a kabely se staly kořeny a nervovým systémem nové přírody a vytvořily zcela nové rostlinné druhy. Postnaturalia – utopická vize post přírody dotýkající se představ o budoucnosti naší planety, byla loni představena ve významné mezinárodní sbírce Maramotti v Itálii v r. 2017, pro kterou byla část instalace také zakoupena. Krištof Kintera studoval v ateliéru prof. Milana Knížáka na AVU v Praze, na Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdamu. Celkem třikrát byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Je členem a vůdčí osobností skupiny „Jednotka“. Spolupodílel se na instalaci Entropa v Bruselu. V roce 2012 a 2013 obdržel cenu za významný počin na české výtvarné scéně. Dílo je zastoupeno v mnoha významných zahraničních státních a soukromých sbírkách (NG v Praze, GHM Prahy, Museum der Moderne Salzburg, Rubell Family Art Collection Miami, Enrico Boglione Torino, Brooke and Danile Neidich New York, Thomas Day Newbold, Thomas Olbricht Essen, Graf Speee Ženeva, Jerry I. Speyer New York atd.)