Lot 11
Karel van Mander (1548 - 1606) ŠTĚDROST SCIPIOVA

61 x 118 cm (v x š)

Vyvolávací cena
400 000 CZK
   |   16 000 EUR
Dosažená cena
400 000 CZK
   |   16 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Renesancí oživená episoda římského spisovatele a historika Livia, se stala jedním z nejznámějších příkladů šlechetnosti a velkorysosti a oblíbeným námětem v literatuře i ve výtvarném umění. Příběh popisuje římského generála Scipia Africana, jenž po dobytí Kartága během druhé punské války, vrátil krásnou mladou ženu, kterou obdržel jako kořist, zpět jejímu snoubenci a vrátil jejím rodičům i výkupné, které mu za ní nabízeli. V malbě, zachycující tuto scénu Van Mander uplatnil odvážný kolorit, který je ve skvělém kontrastu s krajinou v pozadí. Vlámský malíř činný v Itálii a holandském Haarlemu Karel van Mander se podílel na založení kreslířské akademie, která prodloužila tradici manýrismu do 17. století. Velmi oceňovanou je rovněž jeho Malířská kniha, vydaná roku 1604, která je dodnes základním pramenem pro studium starého nizozemského malířství. Manderovým žákem byl Frans Hals. Restaurováno. Odborný posudek Klaus Ertz.

Další položky aukce