Lot 22
Václav Mánes (1793 - 1858) PODOBIZNA ASTRONOMA

Kolem 1840
Olej, karton
26 x 20,5 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
4 000 CZK
   |   174 EUR

Pro přihazování v online aukci se prosím registrujte na aukčním serveru livebid.cz.

Stáhnout a případně vytisknout si můžete i tento přehledný katalog všech dražených položek.

Dosažená cena
8 500 CZK
   |   370 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: "Předložená miniaturní a velmi kvalitní Podobizna astronoma je dílem Václava Mánesa, jak uvádí přípis na zadní straně obrazu. Václav Mánes byl malířem především Figurálních náboženských a historických témat, ale aby se uživil, začal se v té době věnovat i oblíbenému a požadovanému portrétu. Předložená podobizna dokumentuje, jak dokázal být v portrétu Václav Mánes elegantní se smyslem pro střízlivou formu a celkovou úpravnost."