Lot 147
Patrik Hábl (1975) ČÍNSKÁ KRAJINA I.

370 x 212 cm (v x š)

Vyvolávací cena
210 000 CZK
   |   8 400 EUR
Dosažená cena
210 000 CZK
   |   8 400 EUR
cena bez aukční přirážky
Čínská krajina náleží k obřím svitkům – svislým pásům kaligrafi ckých krajin, vznikajícím jako většina tvorby Patrika Hábla smělým experimentováním. Maluje na různé podklady, barvu nanáší válečkem, nechává stékat, vysychat na slunci nebo zamrzat. Experimentuje ale i v obsahové rovině. Divákovi nabízí možnost pozorovat nezjevné nemateriální souvislosti, nechat promlouvat skryté. Jeho malba se stává zrcadlem ducha. Pokud mluví o krajině, přírodě, přirozenosti, vyjadřuje, že tyto fenomény zásadně překračují člověka svou trvalou přítomností a stálostí. Člověk mění, rozrývá, přeskupuje pouze materiální povrch věcí, duch však zůstává nezměněn. Není to člověk, kdo zakládá hodnoty a stává se zákonodárcem přírody. Patrik Hábl je současný český malíř pracující s obrazem i jeho prostorovým umístěním. Vytvořil řadu vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervenci „postních obrazů” v kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervenci ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalaci v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří NG v Praze. Velké ohlasy vzbudila především jeho samostatná výstava v Centru současného umění Dox, kde věž Doxu proměnil v Kapli. V roce 2015 byl vybrán odbornou komisí na Bienále do Pekingu a na podzim představil své práce v Japonském Kyotu. Počátkem roku 2016 vytvořil 15 metrovou instalaci v Klášterním kostele ve Speinshartu a instalaci ke znovuotevření stále expozice AJG. V současné době pedagogicky působí na UMPRUM v Praze. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol. Byl nominován v Top 10 na Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin roku 2013. Obraz byl vytvořen pro Palác Kinských, NG v Praze ke znovuotevření stále asijské expozice, 2014 a dále vystaven jako svitek: Pásma, 2015, Galerie Kotelna, Říčany; Kakejiku, 2016, Kostel Antonína Paduánského, Sokolov.

Další položky aukce