Lot 120
Josef Šíma (1891 - 1971) KRAJINA

53 x 64 cm (v x š)

Vyvolávací cena
1 500 000 CZK
   |   60 000 EUR
Dosažená cena
2 300 000 CZK
   |   92 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Vizuálně silně přitažlivý obraz, představuje významné dílo Josefa Šímy z první poloviny šedesátých let. Jeho úvahy o světle se dostaly do nového období, vycházejícího z předchozích obrazů Orfeů, jimiž se koncem padesátých let zařadil do čela poválečného malířství jako jeden z hlavních představitelů moderní evropské malby. Autor se zde zabývá úvahami o znázornění vnitřní záře a kam až lze dojít v čitelnosti tvaru. Zřetelným rysem je rovněž vnitřní pohyb, který tolik přitahuje obdivovatele jeho obrazů. Tato Šímova meditativní poloha by se dala srovnat s obdobnou meditativní polohou americké abstraktní malby, nicméně Šíma neopouští své evropské kořeny, držící pohromadě náš svět, jež nacházel v antickém Řecku. Z významné pražské sbírky

Další položky aukce