Lot 143
Josef Lada VÁNOCE – ŠTĚDRÝ DEN

1937
Tuš, akvarel, retuše bělobou, lepenka
63 x 44 cm (v x š)
Signováno vpravo dole "Jos. Lada 37"

Vyvolávací cena
900 000 CZK
   |   36 000 EUR
Dosažená cena
1 300 000 CZK
   |   52 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Ikona českého malířství a ilustrátorství s typickým rukopisem silné linky a zaoblenými tvary postav přináší dílo z cyklu Vánoce s vyobrazeními českých folklórních svátečních tradic. Ladovské bílé Vánoce dnes již patří k lidovému oslavování Vánočních svátků a formou kalendářů, přání a pohlednic s reprodukcemi autorových děl si jeho tvorbu každoročně připomínáme. Z posudku PhDr. Pavly Pečinkové, CSc.: „Předložená práce představuje originální podklad k tisku celostránkové novinové kresby zveřejněné ve vánočním čísle Lidových novin 1937. Předložená práce je první verzí takto uspořádaných vánočních motivů a zahrnuje řadu výjevů, které Lada paralelně rozvíjel i ve své malbě jako samostatné kvaše, případně uplatnil jako vánoční pohlednice. Stejné motivy i kompoziční členění zopakoval jen s dílčími obměnami v kolorované kresbě podobného formátu se stejným názvem (Vánoce – Štědrý den), která byla v roce 1938 publikovaná jako plakát. Třetí verzi, opět se stejným názvem a dílčími obměnami pak Lada nakreslil roku 1941 a čtvrtou v roce 1948 (tato kresba byla vytištěna i na plátně jako názorná školní pomůcka pro vlastivědu). V monografii Jiří Olič: Lada, Slovart 2008, jsou reprodukovány pouze dvě pozdější verze stejné kompozice, z roku 1938 a 1941. Barevná reprodukce předložené kresby zatím evidována nebyla.

Nemám ani doklady o tom, že by předložená práce byla zastoupena na výstavě. Výtvarné pojetí předložené práce je příznačné pro druhou polovinu třicátých let, kdy Lada opouští osvědčený karikaturní styl známý z první knižní verze ilustrací ke Švejkovi a dospívá k suverénní lineární stylizaci, která přesvědčivě postihuje realitu.“