Lot 101
František Muzika (1900 - 1974) ŠVADLENA

71 x 55 cm (v x š)

Vyvolávací cena
1 800 000 CZK
   |   72 000 EUR
Dosažená cena
4 100 000 CZK
   |   164 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Olej, plátno. Sign. vlevo uprostřed: F. Muzika 1921. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: Nabízené dílo „Švadlena“ je autentickým, exkluzivním a sběratelsky vskutku raritním dílem Františka Muziky, přední osobnosti české malby, typografie a scénografie dvacátého století, jejíž tvorba byla od počátku spjata s osudy české meziválečné avantgardy. Špičkový a nesmírně vzácný obraz tvořil součást souboru dvanácti prací, jimiž se František Muzika zúčastnil legendární I. jarní výstavy Devětsilu roku 1922. Lze doslova hovořit o unikátním objevu díla, které je od této památné expozice zjevně veřejně prezentováno poprvé. „Na světlo světa“ se tak po mnoha desetiletích dostává tento skvostný a pro ranou devětsilskou fázi naprosto typický obraz, jehož existenci dokládal odborníkům až dosud především jen název v katalogu. Posuzované dílo se řadí k manifestačním projevům tzv. nových realismů v českém umění počátku dvacátých let. Ukázkově vystihuje devětsilský program proletářského umění, který pod teoretickou taktovkou Karla Teigeho na sebe vzal výtvarnou podobu magického realismu a primitivizujícího (neo)klasicismu. Tyto dvě stylové tendence se v posuzovaném obraze brilantně snoubí. Obraz Františka Muziky „Švadlena“ je sofistikovanou figurální kompozicí nechávající zaznít monumentálnost primitivisticko- klasicistní formy, inspirované „malířem lásky a dobroty“ Henri Rousseauem a díly anonymních autorů vývěsních štítů a jarmarečních obrazů, glorifikovaných v Čapkově „Nejskromnějším umění“. Naivistická stránka se nejvýrazněji projevuje v podání frontálně situované postavy loutkovitého gesta, zachycené v okamžiku, který navozuje atmosféru svátečnosti. Dívčiny modré šaty s bílým límcem neklamně odkazují k romantice dálek, jež se ve stejné době promítla také do figur Wachsmanových a Stefanových „Námořníků“. František Muzika se sám později vyjádřil: „Malovali jsme (...) sice (...) dělníky, továrny a jiná pracovní prostředí, ale i tu jsme se z práce snažili udělat svátek. Avšak většinou jsme si vybírali motivy nedělní a ne vždy jsme se vystříhali ‚uklouznutí‘ do idyly.“ (F. Muzika) Vystaveno I JARNÍ VÝSTAVA 1922 Bedřicha Feuersteina – Adolfa Hoffmeistera – Josefa Jiříkovského – Františka Muziky – Bedřicha Piskače – Bedřicha Stefana – Ladislava Süsse – Josefa Šímy – Karla Teigeho – Karla Vaňka – Aloise Wachsmana ve výstavních místnostech Krasoumné Jednoty v Praze v Domě umělců (Rudolfinum). [Vernisáž 29. dubna 1922.] Č. katalogu 46 („Švadlena, olej“). Obraz pochází z významné pražské sbírky.

Další položky aukce

DE REMEDIIS UTRIUSQUE FORTUNAE

Lot 1 Francesco Petrarca (1304 - 1374) DE REMEDIIS UTRIUSQUE FORTUNAE

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 10 000 EUR
PRIMA (SECUNDA; TRES) SUPER CODICE IN SUIT HUIC

Lot 2 Bartolus de Saxoferrato (1313 - 1357) PRIMA (SECUNDA; TRES) SUPER CODICE IN SUIT HUIC

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
HERBÁŘ NEBOLI BYLINÁŘ

Lot 3 Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1577) HERBÁŘ NEBOLI BYLINÁŘ

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 200 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
THE GENTLEMAN'S RECREATION

Lot 4 Richard Blome (1635 - 1705) THE GENTLEMAN'S RECREATION

Vyvolávací cena
65 000 CZK | 2 600 EUR
NEU-ERÖFFNETE MATHEMATISCHE WERK-SCHULE ODER GRÜNDLICHE ANWEISUNG

Lot 5 Nicolas Bion (1652 - 1733) NEU-ERÖFFNETE MATHEMATISCHE WERK-SCHULE ODER…

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
Dosažená cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
VOYAGES DU PROFESSEUR PALLAS, DANS PLUSIEURS PROVINCES DE L'EMPIRE DE RUSSIE, ET DANS L'ASIE SEPTENTRIONALE

Lot 6 Peter Simon Pallas (1741 - 1811) VOYAGES DU PROFESSEUR PALLAS, DANS PLUSIEURS PROVINCES…

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 520 EUR
Dosažená cena
38 000 CZK | 1 520 EUR
GENERAL-KARTE VON EUROPA

Lot 7 Joseph von Scheda (1815 - 1888) GENERAL-KARTE VON EUROPA

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
GOTICKÝ MEČ

Lot 8 GOTICKÝ MEČ

Vyvolávací cena
190 000 CZK | 7 600 EUR
Dosažená cena
190 000 CZK | 7 600 EUR
PANNA MARIA BOLESTNÁ

Lot 9 Anonym PANNA MARIA BOLESTNÁ

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 10 000 EUR
VENUŠE S MARSEM

Lot 10 Hans Rottenhamer (1564 - 1625) VENUŠE S MARSEM

Vyvolávací cena
1 800 000 CZK | 72 000 EUR
Dosažená cena
1 800 000 CZK | 72 000 EUR
HOSTINA BOHŮ

Neznámý středoevropský Mistr HOSTINA BOHŮ

250 000 CZK | 10 000 EUR
ALEGORIE JEŠITNOSTI

Lot 12 Neznámý Italský Mistr ALEGORIE JEŠITNOSTI

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
50 000 CZK | 2 000 EUR