Lot 34
Neznámý Autor PÁROVÉ OBRAZY - ZRANĚNÍ FILOKTÉTA

18. století
Olej, plátno
128,5 x 94,5 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
120 000 CZK
   |   4 800 EUR

Párové obrazy s mytologickým tématem zranění Filoktéta otráveným šípem. Dle Sofoklova díla měl údajně omylem vstoupit do svatyně nymfy, po které byl pojmenován ostrov Chryse. Jedna verze hovoří o uštknutí hadem, jiná však o otrávených šípech. Kompozice překypující fauny a nymfami nasvědčuje tomu, že se jedná právě o výjev z tohoto ostrova. Filoktétes drží v levé ruce onen otrávený šíp. Filoktétés byl thessalský král. Bojoval v trojské válce, když byl vyzván mykénským králem Agamemnonem. Hned první den se velice vyznamenal když zasáhl jediným šípem samotného Parida, kterému způsobil nezhojitelnou ránu a ten posléze zemřel. Filoktétés byl také jedním z těch, kdo se schovali v útrobách trójského koně, který byl pak Trójany odtáhnut do města. Je zajímavostí, že se Filoktétes války účastnit původně nechtěl, ale přesvědčil ho samotný Herakles, který se mu zjevil.

Další položky aukce

POZDNĚ GOTICKÁ MADONA

Lot 1 POZDNĚ GOTICKÁ MADONA

Vyvolávací cena
240 000 CZK | 9 600 EUR
Dosažená cena
240 000 CZK | 9 600 EUR
PIETA

Lot 2 Neznámý Autor PIETA

Vyvolávací cena
220 000 CZK | 8 800 EUR
Dosažená cena
230 000 CZK | 9 200 EUR
PÁROVÉ OBRÁZKY - POSMÍVÁNÍ SE KRISTU

Lot 3 PÁROVÉ OBRÁZKY - POSMÍVÁNÍ SE KRISTU

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
23 000 CZK | 920 EUR
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA

Lot 4 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA

Vyvolávací cena
17 000 CZK | 680 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
RANÁ ŘÍMSKÁ A ŘECKÁ GEOGRAFIE

Lot 5 Filippo Giunta (1450 - 1517) RANÁ ŘÍMSKÁ A ŘECKÁ GEOGRAFIE

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
ČTYŘI RANÉ TISKY ŘÍMSKÉ ANTICKÉ KLASIKY

Lot 6 ČTYŘI RANÉ TISKY ŘÍMSKÉ ANTICKÉ KLASIKY

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
AMATORIA

Lot 7 Publius Ovidius Naso AMATORIA

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 720 EUR
PRAŽSKÁ RENESANČNÍ KOSMOGRAFIE

Lot 8 Johannes Honter (1498 - 1549) PRAŽSKÁ RENESANČNÍ KOSMOGRAFIE

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 920 EUR
Prodáno
ZVĚSTOVÁNÍ

Lot 9 Neznámý Autor ZVĚSTOVÁNÍ

Vyvolávací cena
240 000 CZK | 9 600 EUR
Dosažená cena
240 000 CZK | 9 600 EUR
VEČERNÍ KRAJINA S MŮSTKEM A LOVCI

Lot 10 Neznámý Vlámský Mistr VEČERNÍ KRAJINA S MŮSTKEM A LOVCI

Vyvolávací cena
65 000 CZK | 2 600 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
ZIMNÍ KRAJINA S BRUSLAŘI

Lot 11 Hendrik Avercamp (1585 - 1634) (následovník) ZIMNÍ KRAJINA S BRUSLAŘI

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 800 EUR
Dosažená cena
85 000 CZK | 3 400 EUR
ALEGORIE ZIMY

Lot 12 Aegidius Sadeler (1570 - 1625) ALEGORIE ZIMY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 600 EUR
Dosažená cena
32 000 CZK | 1 280 EUR