Lot 94
Karel Vítězslav Mašek (1865 - 1927) BŮH RADEGAST

1913
Olej, plátno
160 x 100 cm (v x š)
Vlevo dole "K. Mašek 1913"

Vyvolávací cena
1 200 000 CZK
   |   48 980 EUR

Díla Karla Vítězslava Maška s tématikou dávných českých dějin jsou protkána alegorií a odlesky krásy starých příběhů. Vystupují na nich jak hrdinové slavných jmen tak často i kněží pohanských kultů, kteří věští ze symbolů a dýmu bylin a ochraňují dnes již zničené svatostánky. V díle Radegast jsme autorem pozváni do impozantního a tajemného rituálního prostoru mimo prostor a čas, kterému dominuje modla boha Radegasta se žhnoucíma očima. Štědře zvolený formát a virtuozní práce se světlem a stíny ještě akcentuje dojem vyjímečného okamžiku v životě poutníka, který poprvé stane na posvátné půdě a spatří slovanského boha Radegasta. Adam Brémský v 11. století popsal Radegastův chrám takto: "Zde je vystavěn velký chrám démonům, jejichž knížetem je Radegast. Jeho modla je ze zlata, lůžko vyložené purpurem. Tato obec má devět bran a odevšad ji obklopuje hluboké jezero. Přechod umožňuje dřevěný most, po němž smějí přejít jen ti, kdo nesou obětní dary nebo žádají odpověď." Karel Vítězslav Mašek nepochybně hledal věrohodnou podobu zničeného chrámu v popisech historiků a dochovaných stavbách. Nápadná podobnost vyobrazeného chrámu s dřevěnými sloupovými kostely z 12. století prokazuje jeho velký cit pro téma a důkladnou přípravu před nanesením prvních tahů štětce na plátno. Texty dávných modliteb ukryté v runám podobnému písmu střeží po zuby ozbrojení bojovníci, kteří prostor symbolicky ohraničují a téměř nenápadně do centra dění přichází velekněz svatyně, který se opírá o oltář, aby vyslyšel nově příchozího. U paty oltáře se nachází lebka biskupa Jana, který byl lužickosrbskými Slovany zabit, sťat a obětován bohu Radegastovi - bohu pohostinnosti. Podoba jeho vyobrazení lebky nápadně připomíná i sv. Vojtěcha, který rovněž nedbal varování, nechal kácet posvátné dubové háje a následně zahynul rukou silně věřících pohanů. Karel Vítězslav Mašek byl prvním z českých umělců, jejichž tvorba se dostala do mezinárodního kontextu symbolismu. Pozornosti ve světě se dostalo jeho velkoformátovému obrazu Libuše a již na počátku 70. let 20. století se jeho jméno začalo objevovat na zahraničních výstavách, jeho díla byla reprodukována v katalozích. Studoval na akademii Julian v Paříži, kam odešel společně s Alfonsem Muchou.

Publikováno: Faberová, K.: Karel Vítězslav Mašek. Eminent, 2002.

Další položky aukce

KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Lot 1 Albrecht Dürer (1471 - 1528) KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 327 EUR
Dosažená cena
25 000 CZK | 1 020 EUR
ERBOVNÍ LISTINA

Lot 2 ERBOVNÍ LISTINA

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 959 EUR
Prodáno
BIBLE

Lot 3 BIBLE

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 490 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK | 2 857 EUR
KNIHA SYMBOLŮ A EMBLÉMŮ

Lot 4 Jacobus Typotius (1540 - 1601) KNIHA SYMBOLŮ A EMBLÉMŮ

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 735 EUR
Dosažená cena
28 000 CZK | 1 143 EUR
KRONIKA ČESKÁ

Lot 5 Jan František Beckovský (1658 - 1725) KRONIKA ČESKÁ

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 612 EUR
Dosažená cena
40 000 CZK | 1 633 EUR
ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Lot 6 Vincent Sellaer (1490 - 1544) ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Vyvolávací cena
750 000 CZK | 30 612 EUR
Dosažená cena
750 000 CZK | 30 612 EUR
PÁROVÉ OBRAZY

Lot 7 Frans Francken II. (1581 - 1642) (připsáno) PÁROVÉ OBRAZY

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 959 EUR
SVATÁ RODINA

Lot 8 Neznámý Autor SVATÁ RODINA

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 980 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 224 EUR
VÝJIMEČNÁ BAROKNÍ KARETNÍ DESKA

Lot 9 Lorenzo Bonuccelli (???? - 1707) (připsáno) VÝJIMEČNÁ BAROKNÍ KARETNÍ DESKA

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 898 EUR
Dosažená cena
310 000 CZK | 12 653 EUR
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 10 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 429 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 653 EUR
BAROKNÍ LUSTR HOLANDSKÉHO TYPU

Lot 11 BAROKNÍ LUSTR HOLANDSKÉHO TYPU

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 735 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 224 EUR
VESNICKÁ SLAVNOST

Lot 12 Franz de Paula Ferg (1689 - 1740) (připsáno) VESNICKÁ SLAVNOST

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 265 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 265 EUR