Lot 16
PUTTI AND SNAKE

2. Hälfte des 18. Jahrhunderts
30 cm (h)

Rufpreis
25 000 CZK
   |   1 000 EUR
Erzielter Preis
80 000 CZK
   |   3 200 EUR
preis ohne Aufpreis

Mistrná řezbářská práce neznámého mistra z jižního Německa představuje na divanu sedícího puttiho s drapérií bojujícího s hadem. V jižním Německu motiv užívaný pro alegorii třicetileté války, přičemž had z perspektivy bavorských katolíků představoval švédskou armádu a na obecné symbolice hříšné jednání.