Lot 112
Milan Antonín Beránek (1936 - 2019) BOLEST

34 x 57 x 28 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
70 000 CZK
   |   2 745 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK
   |   2 745 EUR
cena bez aukční přirážky

Bronz dle původního menšího modelu ze sochařské plastelíny. Milan Beránek je český sochař, malíř a básník, jehož tvorba je jednou ze svébytných linií umění druhé poloviny 20. století. Přestože je autorem velmi plodným, jeho dílo nikdy nebylo až do roku 2017 vystaveno jako celek. Při různých společných i autorských výstavách byl vždy vidět jen fragment či tematicky vybrané práce. Až ve svém celku však vypovídá o důležitých momentech nejen v dějinách umění, ale i tehdejším společenském a politickém dění. Kromě sochařské tvorby, zahrnuje dílo i četné deníky a poznámky. K plastice Bolest sám autor uvádí: „Nakloněná hlava, těžká bolestí a utrpením, stále klesá a upřeně dívá se do místa svého nejbližšího okolí. Ruce zcela vymizely, protože zanikl důvod jejich bytí. Není koho pohladit, není nikoho, kdo by dokázal svoji rukou převést tělo z této hlubiny lidského žalu. V těle jsou velké otvory, krutost lidí a vnitřní žal nesou viditelné stopy ve svém projevu. Nohy jsou jako pro výsměch velmi dlouhé a silné, mohly by snadno překonat všechny lidské vzdálenosti. Přeci je však zbytečné každého jejich kroku na této zemi. Jsou poslušné ve svoji nečinnosti, s chodidly těsně u sebe, jakoby chápaly, že není důvodu proč jít, není nikoho, kdo by je čekal, kdo by je rád a s úsměvem přivítal.“ Ref.: Katalog k výstavě Milan Beránek, Arthouse Hejtmánek, 2017, str. 26.