Lot 15
VELKÁ MAPA ČECH

107 x 124 cm (v x š)

Vyvolávací cena
48 000 CZK
   |   1 882 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK
   |   2 745 EUR
cena bez aukční přirážky
16 listů po ca 27 x 31 cm, dobově nalepených na plátně o celkové velikosti 107 x 124 cm. Přibližné měřítko mapy je 1 : 340 000, délkové měřítko je uvedeno v německých mílích, 4 německé míle odpovídají 86 mm na mapě. Dobově kolorovány jsou bordury, linie hranic a plochy významnějších sídel. Podklad vychází z Müllerových map 18. století (viz naše jiná položka), které aktualizuje a doplňuje. Monumentální mědirytinová mapa Čech, Kladska a Chebska je kromě standardního topografického obsahu vybavena neobyčejně rozsáhlými údaji o nalezištích a těžbě nerostů a hornin a místech jejich zpracování. Tato mapa nesoucí na svou dobu neobvykle velké množství obsahu je cenným pramenem faktografických informací o dění v Českých zemích a o jeho geografickém rozložení na přelomu 18. a 19. století. Poukazuje k moderní specializované tématické kartografii a zároveň si ponechává grafické dekorativní kouzlo map století předchozích. Titul nad rámem mapy pokrytý vavřínem, ve všech rozích mapy mohutná parerga. Vlevo nahoře veduta Prahy nesená na stuze anděly, převzatá od Marca Berry. Vpravo nahoře alegorie pramenů českých řek, vorařství, říční přepravy a povoznictví. Orlice nese korunovaný znak Českého království. Vlevo dole detailní německo-latinsko-francouzská legenda se 76 znaky pro města, místa, kostely, mlýny, myslivny, vinice, chmelnice, komunikace, úřady, školy či dobytčí trhy. Dále pro manufaktury a obchodní místa podle druhu činnosti, převážně textilní obory jako krajkářství, výrobu plátna, damašku, punčoch, klobouků, zpracování kůže a mnoho dalších. Kolem legendy atributy zeměměřictví, lovu, vinařství a úrody. Mapa je ve velmi zachovalém stavu, je rámovaná, zasklená.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR