Lot 87
Ladislav Šaloun (1870 - 1946) HARPYJE

57 cm (v)

Vyvolávací cena
380 000 CZK
   |   14 902 EUR
Dosažená cena
750 000 CZK
   |   29 412 EUR
cena bez aukční přirážky
Hadec, jantar. Ojedinělý sochařský artefakt, který Ladislav Šaloun vytvořil v roce 1934, symbolizuje z antiky převzatou zlovolnou bytost a pochází z původního zařízení Šalounova ateliéru. Jak uvádí v odborném posudku prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.: „... je zajímavá datem svého vzniku, protože v meziválečné Šalounově tvorbě představuje námětově výjimku. Navazuje však na jeho symbolistickou plastiku ze začátku století a pro svoji monumentální formu byla zhodnocena jako nejpozoruhodnější dílo pozdního Šalounova období. Interpretovat její význam lze dnes už jen spekulativně, ale lze ji chápat jako Šalounovu reakci na nepříznivé hodnocení jeho práce, ostře vyjádřené F. X. Šaldou v pověstné stati Mor pomníkový z roku 1929. Harpyje, původně krásné bohyně bouře, napůl člověk a napůl pták, se v řecké mytologii změnily v ohyzdné mstitelky lidské viny. Šaloun, který na počátku století vytvořil pozoruhodnou sérii expresívních hlav vyjadřujících extrémní duševní stavy, užitých i v Husově pomníku, se v Harpyji vrátil k tomuto pojetí, aby mu dal obecnější, mytologií saturovaný význam. Nejspíš to byl pro něho symbol věčné odplaty, kterou hrozí umělecký monumentalismus potírající funkcionalistické utilitaritě. Uhrančivá expresivita tváře Harpyje je přitom významně posílena zvoleným materiálem plastiky, jehož nazelenalý barevný tón vnáší do ní pocit přírodní osudové síly.“ Ref.: L. Šaloun, drobná plastika, kresby, duben–květen 1980, Krajská galerie v Hradci Králové, Seznam děl č. 57, foto č.12. LADISLAV ŠALOUN (1870–1946) – Sochař a ilustrátor, žák T. Seidana a B. Schnircha, je jednou z klíčových postav českého secesního symbolismu v sochařství. V 90. letech se jeví jako obratný rutinér, brilantně ovládající všechny stylové polohy, od naturalismu religiózní plastiky přes neorenesanční alegorie až k veristickému sociálnímu žánru. Nevzdává se však ani uměleckých ambicí, jak o tom svědčí jeho členství v Mánesu, kde se setkal s F. Bílkem a nejlepšími Myslbekovými žáky, S. Suchardou, J. Mařatkou, Q. Kociánem a B. Kafkou, s nimiž pak uskutečnil překvapivou sochařskou revoluci. Byl jedním z nejplodnějších sochařů první poloviny 20. století a velmi často spolupracoval s architekty na monumentálních dílech. Hlavní a nejvýznamnější prací se stal pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze (1901, dokončen 1915). Při jeho vytváření byl Šaloun ovlivněn monumentální tvorbou Auguste Rodina. Socha pro Šalouna neznamená pouhou stylovou proměnu, ale stává se nositelem výrazu myšlení. V Praze se podílel také na sochařské výzdobě různých budov, mezi které patřila také Pojišťovna Praha (1903), První česká zajišťovací banka (1905) a Obecní dům. Několik Šalounových soch se také nachází např. v Hořicích v Podkrkonoší (Krakonoš, pomník Jana Husa).

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR