Lot 192
Hans von Aachen (1552 - 1615) DIANA ODPOČÍVAJÍCÍ PO LOVU

140 x 108 cm (v x š)

Vyvolávací cena
2 000 000 CZK
   |   80 000 EUR
Dosažená cena
4 800 000 CZK
   |   192 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Posudek: PhDr. Eliška Fučíková Restaurátorská zpráva: Martin Martan Rozbor barev: Dorothea Pechová Z posudku PhDr. Elišky Fučíkové: V inventáři císařských sbírek z roku 1621 (Zimmermann 1905) jsou uvedena dvě díla stejného námětu: jedno stálo “In des Kaisers schreibstüblein aufm gesimbs” (Nr. 1375, Diana mit einem weisen hirschen von Hansen von Acha. Orig.), druhé “Im andern gang an der Mauer bei den fastern” (Nr. 1178, Diana mit ihrn jungfrauen von Hansen von Acha. Orig.). Prominentní místo v císařově pracovně patřilo obrazu, na němž jedna z dívek Dianina doprovodu nese uloveného bílého jelena. U druhého není úlovek zmiňován. Před nedávnou dobou se v české soukromé sbírce objevil obraz Diany odpočívající po lovu. Díky výsledkům restaurátorského průzkumu je možno říci, že odpovídá malířskému postupu, charakteristickému pro Aachenova vlastnoruční díla. Je malován na světlém šedohnědém podkladu, identifikované pigmenty – olovnatá běloba, olovnatociničitá žluť, azurit, smalt a čerň odpovídající těm, které byly používány v Aachenově době a v Aachenových obrazech. Na snímcích v IR světle a na RTG je patrná podkresba a řada drobných změn (pentimenti), obvyklých v Aachenových dílech. Obraz je významným doplněním Aachenovy tvorby a byl s velkou pravděpodobností součástí Rudolfovy sbírky na Pražském hradě.