Lot 03
JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK
   |   1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK
   |   1 608 EUR
cena bez aukční přirážky
Norimberk, Literis Christian Sigismund Froberg, 1683, tiskli Endterovi dědicové a J. de Sandrart ve Frankfurtu nad Mohanem. Velké folio. 39,5 x 25,5 x 5,5 cm. Dobová kožená vazba se zlaceným štítkem na hřbetě. Rozsáhlá ikonografie představuje malíře, sochaře, méně i staré filozofy, od antiky po autorovu současnost. Jejich mědirytinové portréty jsou na celostránkových tabulích rozvrženy do medailonů s různými typy orámování. Nám z nejbližších jmen jsou zastoupeni mj.: Karel Škréta, Bartoloměj Spranger, Jiljí Sadeler st. nebo Josef Heinz st., další jména jsou zachycena pouze v textu. Knihu uvádí mohutná alegorie malířství jako frontispis. Následují vlastní monumentální portréty autora, mnoho mědirytinových, částečně i skládaných nebo dvoulistových příloh a především již zmíněné celostránkové tabule s téměř třemi stovkami portrétů, vždy po šesti na listu. Typografické ozdoby, vignety a iniciály obohacují text. Joachim von Sandrart, malíř, portrétista vysoké šlechty, je uznávaný především pro své kvalitní grafické dílo. Vyučil se mj. v Praze u Jiljího Sadelera st., působil hlavně v Amsterdamu a Norimberku. Zde také roku 1662 založil první německou akademii umění a napsal první kunsthistorické studie v němčině. Jeho synovec Jacob von Sandrart (1630–1708), norimberský rytec, převedl některé z výše uvedených medailonů do rytiny. Exemplář je ve velmi dobrém stavu

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR