Lot 83
Břetislav Benda (1897 - 1983) DÉMÉTÉR

58 cm (v)

Vyvolávací cena
95 000 CZK
   |   3 725 EUR
Dosažená cena
95 000 CZK
   |   3 725 EUR
cena bez aukční přirážky
Bronz, autentický odlitek. Značeno vpravo dole na plintě: Benda B. Z osvědčení o původu plastiky: „Břetislav Benda byl již za svého života současníky – kolegy sochaři i znalci umění – zván sochařem ženského těla. Tato charakteristika je oprávněná, ženské postavy jsou stěžejní částí rozsáhlého díla, čítajícího více než sto soch v životní i nadživotní velikosti, desítky portrétů a také několik set dalších plastik menších rozměrů. Plastiku řecké bohyně hojnosti Démétér charakterizuje J. Kotalík jako: ‚směřování k idealistně odstíněné alegorizaci ve frontálním a statickém postoji s atributem klasů v levé ruce‘. Plastika byla mnohokrát vystavována a získala zlatou medaili na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v roce 1925 v Paříži. Její fotografie byly zveřejněny jak v domácím tak i v zahraničním tisku.“ Ref.: Archiv autora. Jiří Kotalík, Břetislav Benda, Odeon, 1982, str. 86. Břetislav Benda, Bronz a kámen, Melantrich, 1972, 1977, 1982. Sborník Břetislava Bendy ml., Život a dílo, 2015. M. Burian a kol., Břetislav Benda sochař republiky, VHÚ, 2015. Článek M. Wollfa, Mezinárodní výstava dekorativního umění v Paříži 1925 – Břetislav Benda, In: časopis Umělci současnosti, 1926.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR