JOSEF KOTRBA

Výstava
15. 09. 2023 - 30. 10. 2023

NALEZENÝ MALÍŘ JOSEF KOTRBA

Nález obrazů, které po sobě zanechal architekt a malíř Josef Kotrba (1896–1984), byl velkým překvapením i inspirativním podnětem. Téměř nikdo jej nezná a téměř nikdo o něm nic neví. Jeho dílo přesto o něm leccos vypovídá. Zajímal se o místo, kde žil: Králův Dvůr u Berouna, o tamní továrny, architekturu, krajinu. Život lidí zaznamenával v četných žánrových kompozicích a svou osobitou imaginaci zaměřil na svět pohádek, oper a umění. Námětový rejstřík jeho obrazů překvapuje svou šíří. Charakteristický je jeho kolorit založený na mnoha lokálních tónech vytvářejících působivý akord. Množství obrazů, které jsou dnes k dispozici, svědčí o tom, že malování pro něj bylo důležitou součástí života, ale zůstávalo privátní záležitostí. Tvorba Josefa Kotrby v převážné většině vykazuje rysy naivní malby, třebaže zcela neškoleným malířem nebyl. Studium architektury na Akademii výtvarných umění v Praze mu nepochybně vedle hlavního studijního oboru poskytlo i základní výtvarné vzdělání. Arthouse Hejtmánek doufá, že touto výstavou obohatí všeobecné povědomí o nový fenomén našich kulturních dějin. Srdečně zveme na prodejní výstavu nazvanou Nalezený malíř Josef Kotrba, kterou pořádáme od 15. září do 30. října.

NAIVNÍ UMĚNÍ

Dějiny moderního umění zaznamenávají opakované vlny zájmu o neprofesionální tvorbu, pro niž se v obecném povědomí vžil název naivní umění. Neškolení malíři a sochaři představují jakýsi paralelní, vnitřně rozrůzněný svět existující vedle a mimo umění. Pro tento fenomén vznikla časem řada odborných pojmenování, mimo jiné: naivní umění, insitní umění, spontánní umění, primitivismus (bez pejorativního obsahu), francouzský pojem art brut, v angličtině Outsider Art, Self-taught Art, Visionary Art, v italštině arte irregolare, v němčině naive Kunst, Irrenkunst. Některá z nich se snaží postihnout celou problematiku, jiná naopak reflektují různé věcně i formálně neslučitelné subkategorie tohoto širokého pole. Zahrnují například dětskou kresbu a malbu, amatérskou tvorbu, lidové umění, tvorbu medijní, tvorbu autodidaktů i naivní umění v pravém smyslu slova.

Najdete nás na adrese Goetheho 17/2 na Praze 6 - Bubenči. Otevřeno denně (včetně sobot a nedělí) od 11 do 18 hodin. Doufáme, že touto výstavou obohatíme všeobecné povědomí o nový fenomén našich kulturních dějin.

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Metrem či tramvají na zastávku Hradčanská, dále se můžete svézt autobusem č. 131 na zastávku Sibiřské náměstí. Autem lze parkovat nedaleko Arthouse Hejtmánek. K dispozici je 10 parkovacích míst v placené zóně P6.