Lot 36
Josef Navrátil (1798 - 1865) DOSTAVENÍČKO

Kolem 1840
Olej, karton
47,5 x 37 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
15 000 CZK
   |   652 EUR

Pro přihazování v online aukci se prosím registrujte na aukčním serveru livebid.cz.

Stáhnout a případně vytisknout si můžete i tento přehledný katalog všech dražených položek.

Dosažená cena
50 000 CZK
   |   2 174 EUR
cena bez aukční přirážky

Z odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: "Předložený olej Dostaveníčko je nesporná a půvabná práce malíře Josefa Navrátila, nejspíše ze 40. let 19. století. Pravděpodobně se jedná o návrh nástěnné malby k výzdobě některého z četných interiérů, které Navrátil za svého života vymaloval. Těsným sepětím umění a řemesla patří Navrátilova tvorba k ojedinělým a specifickým projevům českého malířství 19. století. Jeho malířsko-dekorativní dílna byla v Praze jediná, která spojovala řemeslo i výtvarnou činnost. Celý výjev s dívkou sedící pod stromem se dvěma ovečkami u nohou a klečícím mladíkem je orámovaný dekorativním rámcem a vyznačuje se rokokovou sladce pastelovou barevností, která je pro Navrátila typická."