Lot 05
Michael Maier (1568 - 1622) ATALANTA FUGIENS (PRCHAJÍCÍ ATALANTA)

20 x 17,5 x 1,4 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
75 000 CZK
   |   3 000 EUR
Dosažená cena
130 000 CZK
   |   5 200 EUR
cena bez aukční přirážky
Třetí vydání proslulé knihy Michaela Maiera Secretioris naturae secretorum scrutinium chymicum, per oculis et intellectui accurate accommodata...(=ATALANTA FUGIENS), jejíž autor, německý lékař, alchymista a stoupenec okultních nauk Michael Maier, působil v letech 1608 až 1610 v Praze na dvoře Rudolfa II. Maier se zabýval především lékařskými aspekty alchymie a snažil se objevit univerzální lék. Své nejvýznamnější dílo, Prchající Atalantu, zasvětil alchymistické interpretaci mytologie a rozčlenil je do 50 alchymistických alegorií. Prvně bylo publikováno 1617 a znovu 1618 v Oppenheimu. Serie 50 emblematických mědirytin, jejíchž autorem byl významný rytec Matthäus Merian d. Ä., činí z Atalanty jednu z nejkrásnějších renesančních knih o alchymii. Třetí vydání, zkrácené o doprovodné hudební fugy, vyšlo pod změněným názvem roku 1687 ve Frankfurtu n/M., ilustrují ho původní Merianovy rytiny. Nabízený exemplář je úplný a opatřený původní lepenkovou vazbou, mírně poškozenou – vodní skvrna, mezi str. 88 a 89 je do tisku vevázána soudobá kresba, která znázorňuje Salamandra, symbol ohně, o němž pojednává předchozí XXIX. kapitola. Všechna vydání díla Atalanta fugiens jsou vzácná a na antikvářském trhu se objevují velmi zřídka.