Lot 47
Bedřich Havránek (1821 - 1899) KRAJINA SÁZAVSKÁ

47 x 60 cm (v x š)

Vyvolávací cena
180 000 CZK
   |   7 200 EUR
Dosažená cena
260 000 CZK
   |   10 400 EUR
cena bez aukční přirážky
Obraz Krajina Sázavská je velmi krásná práce Bedřicha Havránka. Větší, jen mírně odlišné zpracování námětu z roku 1859 bylo vystaveno na souborné malířově výstavě v roce 1985 pořádané NG v Praze, v jejíž Sbírce kresby a grafiky je uloženo i několik kresebných studií k oběma variantám tohoto námětu. O něco později namaloval Havránek menší variantu námětu publikovanou roku 1899 pod názvem Krajina sázavská ve Světozoru, str. 214. Jako nezvěstnou ji ještě uvádí a reprodukuje katalog Havránkovy výstavy z roku 1985, teprve dnes ji lze ztotožnit s předloženým akvarelem. Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: "Při srovnání kresebných studií s výslednými pracemi v oleji a v akvarelu, vidíme, jak od svěže a hbitě načrtnuté kresby v plenéru pokračuje malíř podle dobově poplatných kompozičních pravidel a zákonů romantického krajinářství, výsledný obraz je namalován už v ateliéru a roli zde hraje malířova invence. Havránek v obraze rozehrál všechny přírodní složky, od kamenů na břehu Sázavy, písku, travin až po modrou oblohu s plujícími bílými mráčky. Použil převážně šedivé, světle hnědavé, zelené a zelenohnědé tóny na kamenitý břeh, modré a bílé pak na řeku a na oblohu. Předložená Krajina sázavská je typickou a velmi kvalitní prací Bedřicha Havránka. Právě takovými obrazy si Havránek získával obdiv od návštěvníků výstav dříve, získává ho i dnes."

Další položky aukce