Lot 48
Ivan Konstantinovič Ajvazovskij (1817 - 1900) BOUŘE NA MOŘI

140 x 215 cm (v x š)

Vyvolávací cena
11 000 000 CZK
   |   440 000 EUR
Dosažená cena
15 000 000 CZK
   |   600 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Ajvazovského Bouře na moři je příkladem umělcovy vrcholné tvorby a pochází z pražské soukromé sbírky. Od autorova narození uplynulo letos 200 let, patří k nejvýznamnějším malířům marin všech dob. Už za svého života získal v tomto oboru značnou proslulost i umělecký vliv po celé Evropě. Obdivoval jej i William Turner. Ajvazovskij je dnes všeobecně pokládán za ruského malíře, rodem byl ovšem Armén. Rodové jméno se postupem času měnilo z původního Ajvaz na Ajvazian, Hajvazovski (Gajvazovski) až k ustálenému Ajvazovskij. Narodil se na Krymu ve Feodosii a tam také prožil většinu svého života. Pocházel z rodiny nepříliš úspěšného obchodníka, avšak pro svůj talent a díky podpoře ze strany aristokracie a významných představitelů města získal dobré vzdělání na Simperofoském gymnáziu a po té na Akademii umění v Petrohradě. Už od doby studia přitahoval pozornost schopností vytvářet přesvědčivou iluzi vodního živlu, vzdušnosti a světla. Přineslo mu to nejen slávu a úspěch, ale také bohatství, významné společenské postavení a vysoké pocty, byl jmenován oficiálním malířem ruského vojenského námořnictva, malířem geografické společnosti a profesorem petrohradské Akademie umění. Hodně cestoval po světě a vystavoval. Zasloužil se o rozvoj svého města Feodosie, kam přivedl železnici i vodovod a kde založil umělecké muzeum, fungující dodnes. Ajvazovskij byl plodný malíř. Uvádí se, že za svůj život namaloval více než 6000 obrazů. Pracoval rychle, alla prima a většinou zpaměti. Spíše než chronologicky lze jeho tvorbu rozčlenit typologicky podle témat, přičemž dramatické scény bouřlivého moře patří k nejpůsobivějším. Nabízený obraz představuje mistrovský výkon v tomto směru. Autor zde redukoval použité motivy pouze na dynamiku mořských vln a oblohu ztemnělou bouřkovými mraky. Pointu, nenápadně skrytou ve středním plánu, pak tvoří parník těžce zápasící s vodním živlem. Malba je provedena bravurně, prokazuje suverenitu a sebejistotu zralého malíře. Ze stejného roku jako tento obraz pochází jedno z nejslavnějších Ajvazovského děl, Vlna (ol., pl. 304 x 505 cm, signováno rovněž latinkou, dnes ve sbírce Ruského muzea v St. Petěrburgu). Nelze vyloučit, že oba byly určeny pro výstavu v Paříži, kterou Ajvazovskij právě připravoval. Restaurováno. Odborný posudek PhDr. Anna Janištinová. Odborný posudek ze 30. let 20. stol. od V. V. Štecha. Zmíněno: Fiala,Vl., Russkaja živopis’ v sobranijach Čechoslovakii. Leningrad: Izdatel’stvo Chudožnik RSFSR, 1974, s. 62, č. kat. 13. s dobovou fotografií.

Další položky aukce