Lot 51
Vlaho Bukovac (1855 - 1922) PORTRÉT MALÍŘOVY MANŽELKY

51 x 33 cm (v x š)

Vyvolávací cena
500 000 CZK
   |   20 000 EUR
Slavný chorvatský malíř italského původu, evropsky známý autor doby pozdního impresionismu, symbolismu a secese, měl zvláštní vztah k Praze a k mnohým našim umělcům. Zvláště k Janu Dědinovi, který také uspořádal v červnu 1925 Bukovacovu posmrtnou výstavu v Praze, z jejíchž 178 olejomaleb se mnoho desítek děl dostalo do pražských soukromých majetků. Proto se také doposud tato vzácná díla občas v Praze ještě vynoří a jsou zpravidla středem pozornosti sběratelů umění. Z posudku PhDr. Michaela Zachaře: „Představený obraz zpřítomňuje ony přednosti Bukovacova malířského mistrovství, zvláště pak koloristickou vytříbenost a harmonicky niterný výraz. Způsobem práce se ještě zčásti váže k plátnům z 90. let, kdy dosavadní dominantní oficiální styl historismu začal být roubován výhonky nových výtvarných směrů. Hladký způsob malby i signatura konvenují publikovaným pracím z veřejných sbírek. Vznešenost modelu, ale i zastřený výraz zvláštní odtažitosti vypovídají mnohé o pařížském a tedy internacionálním stylu doby kolem roku 1900.“ Odborný posudek: PhDr. Michael Zachař. Restaurátorský průzkum: ak. mal. Martin Martan.

Další položky aukce