Lot 77
Oldřich Blažíček (1887 - 1953) KYTICE

90 x 100 cm (v x š)

Vyvolávací cena
280 000 CZK
   |   10 980 EUR
Dosažená cena
600 000 CZK
   |   23 529 EUR
cena bez aukční přirážky
Olej, plátno. Původní Eckova adjustace. Sign. vlevo dole: O. Blažíček / 1926. Malíř Oldřich Blažíček nebyl jen krajinář, ale jeho tvorba zahrnovala i další škálu námětů. Jak uvádí v posudku PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, umělcova vnučka: „Rád a často maloval květiny, jak řezané ve váze, tak později, když onemocněl revmatismem, kvetoucí na zahradě domu, který si v roce 1928 postavil v Dejvicích na Hanspaulce. Půvabná Kytice podzimních květin, umělcovou manželkou připravená a dovedně svázaná z pestrobarevných aster a chryzantém do vázy, je nespornou a velmi krásnou prací malíře prof. Oldřicha Blažíčka z roku 1926. Vyznačuje se efektní kompozicí a líbeznou škálou barev, kombinací červených, oranžových, modrých, bílých a zelených tónů a jejich odstínů. Beze sporu patří mezi vynikající malířova díla a je příkladnou ukázkou jeho malířského mistrovství.“ Obraz bude publikován v monografii chystané na podzim roku 2019.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR