Lot 64
Jan Preisler (1872 - 1918) MILOSRDNÝ SAMARITÁN

30 x 47 cm (v x š)

Vyvolávací cena
3 800 000 CZK
   |   149 020 EUR
Olej, plátno. Verso razítka: Pozůstalost Jana Preislera; vystaveno v Mánesu 1928; sbírka Oldřicha Blažíčka. Štítky: Výstava K.V.U. 1935 s pojistnou cenou 8000 Kč; přihláška k výstavě Dra Feigla v Praze II. Obraz, který původně pochází z Preislerovy pozůstalosti a byl vícekrát vystavován, je vynikající ukázkou malířova spontánního a přitom stylového projevu. Jak uvádí v odborném posudku prof. PhDr. Petr Wittlich, Csc: „Upoutal pozornost Antonína Matějčka, autora základní Preislerovy monografie z roku 1950, který ho datoval do let 1913–1914 a pochopil jako ‚úchvatné podobenství utrpení a lásky‘ a jako výraz Preislerova vnitřního neklidu, jako reakci na únavu z přísné metodičnosti a klasičnosti, kterou si malíř uložil v letech 1909–1912. Novější literatura ale chápe obraz v konkrétnějším kontextu jeho práce. Jako osobní reakci na stejnojmenný obraz Emila Filly, který vzbudil diskusi, když byl vystaven na jarní výstavě spolku Mánes v roce 1911. Preisler se živě zajímal o činnost mladší generace ze skupiny Osmy a prosazoval jejich přijetí do Mánesa. Názor, že ve svém Milosrdném Samaritánovi reagoval na Fillu je vysoce pravděpodobný i z toho důvodu, že takové dramatické téma je v Preislerově tvorbě výjimečné. Srovnání obou obrazů skvěle ukazuje, jak se v této ideální soutěži projevila různost uměleckého názoru. I Když má Preislerův obraz také velkou expresi, projevující se v rukopise, je komponován se zkušeností, kterou mu přinesly jeho dřívější dekorativní úkoly. Právě to spojení exprese s kompoziční zralostí vytváří zvláštní hodnotu Preislerova projevu oproti Fillovu ‚baroknímu‘ násilnictví. Barevně je Preislerův obraz spíše skicou nechávající prosvítat bílý podklad, který obraz sjednocuje. Zajímavým detailem je použití černé barvy, která měla dříve v období Černého jezera, u Preislera velký obsahový i výtvarný význam. Černý kůň je tady důležitý právě jako barevný expresivní prvek, vnášející do dramatického výjevu démonickou notu. Hnědá a červená Samaritána, jako barvy života, jsou zde obklíčeny černotou koně a bělobou umírajícího muže, a v této kontrastní a přesto harmonované skladbě barev zase Preisler ukazuje své geniální barevné cítění. Milosrdný Samaritán patří k těm Preislerovým obrazům, které prokazují jeho velké umělecké mistovství a přímo ten umělecký potenciál, který Preislera kvalifikoval jako zakladatele českého moderního malířství.“ Ref.: Jan Preisler (1910–1914); Petr Wittlich, Lenka Bydžovská, Karel Srp, Polana Bregantová; Obecní dům 2003 – str. 301, obr. 313. Jan Preisler – kresby; Petr Wittlich; Odeon Praha 1988 – Náčrt k Milosrdnému Samaritánovi (1910–14), str. 61, seznam vyobrazení obr. 18. Milosrdný Samaritán v díle českých umělců první poloviny dvacátého století; bakalářská práce, Eliška Pecháčková (Katolická teologická fakulta 2007).

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR