Lot 24
Bedřich Havránek (1821 - 1899) MOTIV Z ALP

37,5 x 47 cm (v x š)

Vyvolávací cena
120 000 CZK
   |   4 706 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK
   |   4 706 EUR
cena bez aukční přirážky
Olej, plátno. Sign. vlevo dole: BHawránek. Z odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Motiv z Alp je nepochybná a krásná práce krajináře Bedřicha Havránka ze 40. let 19. století. Už od roku 1840, ještě jako žák Antonína Mánesa na pražské Akademii, podnikal Havránek otcem hmotně zajištěné cesty k bavorským jezerům. V bavorské vysočině na ostrovech jezera Chiemse se v krajináři vyhledávané malířské kolonii seznámil s mnichovským malířem Maxem Haushoferem, který na přelomu roku 1844 a 1845 přišel do Prahy, aby vystřídal A. Mánesa ve funkci profesora krajinářské školy Akademie. Havránek přešel k němu do ateliéru a pod jeho vlivem nadále maloval a vystavoval na pražských výročních výstavách jeden alpský motiv za druhým. Většina z nich je dnes nezvěstná, k mnohým se však zachovaly kresebné studie vzniklé v přírodě, z kterých je zřejmé, že Havránkova horská romantičnost byla tlumena zvláštní popisnou věcností získanou od A. Mánesa a obraz byl namalovaný už v ateliéru. Pro Havránka bylo typické, že jeho náladové náměty nebyly vždy přesným přepisem viděného motivu. Realisticky a detailně malované pohledy na vybraná místa byly kompozičně upravované. Předložený motiv z Alp, pohled na pravé straně řeky v popředí kompozice, na zámeček na vyšším skalnatém levém břehu řeky a na vesničku v údolí pod horami na horizontu, je působivý svou skladbou i barevnou paletou. Výsledná scenérie je zdramatizovaná světlem a stínem letního dne a oživena figurální stafáží. Obraz Motiv z Alp zcela jistě patří k Havránkovým půvabným a zvlášť vydařeným raným dílům s námětem alpské krajiny.“

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR