Lot 139
Jan Zrzavý (1890 - 1977) KRÁLOVNA MOŘÍ

1948 - 1950
Tempera, překližka
69 x 109 cm (v x š)
Vlevo dole "Jan Zrzavý 48", zezadu přípis "Královna moří Tempera 1948 Loď domalována 1950 J.Z."

Vyvolávací cena
9 500 000 CZK
   |   380 000 EUR
Dosažená cena
22 000 000 CZK
   |   880 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Zlatá kráska či Královna moří - vrcholné dílo série přístavů a bárek Jana Zrzavého. Jan Zrzavý našel vlastní způsob vyjádření, který viditelnou skutečnost zrcadlí nepřímo, v promyšlených znameních a symbolech. Smyslové krajiny Jana Zrzavého jsou přímým odrazem skutečnosti a dojmů, které v něm jeho cesty zanechaly. Pod hávem zdánlivě věcné formy se odehrává niterné napětí, zjevné i pod klenbou rovnováhy a naplnění, klidu a trvání. Jan Zrzavý komponuje vlastní spirituální krajinu, krajinu "klidu ve věčném pohybu" a hledání smyslu existence, kde přišel ke kladné odpovědi - pochopení, přijetí a přitakání. Barevné skořepiny mlčenlivých bárek se v Zrzavého představivosti staly zvláštními bytostmi - posly lidských snů, jež zabydlují krajinu posetou velkými, těžkými balvany. Královna moří, stejně jako bájná Argo, je symbolem završení cesty. Symbolem nalezení smyslu života. Suverénní a dobře promyšlená malba je krajinou zcela jasných až hmatatelných kontur. Viditelného prožitku. Obraz se původně měl jmenovat Zlatá kráska a loď měla být potažena plátkovým zlatem. Namísto toho Jan Zrzavý zvolil zářící a vzrušující oranžovou, barvu která svou podstatou upoutá lidské oko na první pohled. V poklidné krajině při odlivu mezi balvany kotví Královna moří - v milované Bretani, kde Jan Zrzavý dle vlastních slov našel zemi neporušenou, žijící mezi živly a samu živel. Zaslíbenou zemi svého malování, nevyčerpatelnou pokladnici krásy a zdroj malířského vzrušení. Obraz pochází z majetku malíře Viléma Kafky (1887-1972), Zrzavého blízkého přítele, o čemž mimo jiné svědčí i dochovaná vzájemná korespondence, z níž se část nedávno dostala i na aukční trh. Pravost díla potvrzena Dr. Františkem Dvořákem na dvojím přípisu zezadu, opatřeno poznámkami J. Zrzavého. K dílu je vypracován znalecký posudek PhDr. Rey Michalové Ph.D., PhDr. Jaromíra Zeminy, PhDr. J. Orlíkové, Zory Grohmanové, rentgenografie a podrobný materiálový průzkum ak. mal. rest. Martina Martana, který se ztotožňuje s vypracovanými posudky. Na zadní straně štítek pro účely nerealizované výstavy: "Obr. č. 7, Jan Zrzavý, Vrátit!!", adresa a přípis autora: "Provedeny drobné retuše v malbě po vodních skvrnách. Vyčištění malby a zarámování obrazu pod sklo po úpravě rámu. Vodňany, 6. X. 54, Jan Zrzavý."

Další položky aukce

JIDÁŠŮV POLIBEK

Lot 1 Neznámý Autor JIDÁŠŮV POLIBEK

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 14 000 EUR
Dosažená cena
600 000 CZK | 24 000 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 2 Neznámý Autor MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 14 000 EUR
Dosažená cena
1 100 000 CZK | 44 000 EUR
ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Lot 3 Vincent Sellaer (1490 - 1544) ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 26 000 EUR
Dosažená cena
800 000 CZK | 32 000 EUR
PROSEBNÍK

Lot 4 Neznámý Autor PROSEBNÍK

Vyvolávací cena
34 000 CZK | 1 360 EUR
Dosažená cena
34 000 CZK | 1 360 EUR
PORTRÉT DÍVKY

Lot 5 Neznámý Autor PORTRÉT DÍVKY

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 400 EUR
PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ ZÁTIŠÍ

Lot 6 Jan van Kessel ml. (1654 - 1708) (okruh) PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ ZÁTIŠÍ

Vyvolávací cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
Prodáno
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 7 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 600 EUR
Dosažená cena
50 000 CZK | 2 000 EUR
KAPESNÍ SLUNEČNÍ HODINY

Lot 8 Leonhart Miller KAPESNÍ SLUNEČNÍ HODINY

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 400 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 600 EUR
ZÁBAVA S CHIROMANTIÍ NEBOLI ÚPLNÝ SLOVNÍK CHIROMANTIE

Lot 9 M.J. Praetorius ZÁBAVA S CHIROMANTIÍ NEBOLI ÚPLNÝ SLOVNÍK CHIROMANTIE

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
40 000 CZK | 1 600 EUR
ČTVRTÁ REVIDOVANÁ ANATOMIE

Lot 10 Thomas Bartholin (1616 - 1680) ČTVRTÁ REVIDOVANÁ ANATOMIE

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
36 000 CZK | 1 440 EUR
PÁROVÁ KVĚTINOVÁ ZÁTIŠÍ

Lot 11 Jan Kašpar Hirschely (1695 - 1743) PÁROVÁ KVĚTINOVÁ ZÁTIŠÍ

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
Dosažená cena
290 000 CZK | 11 600 EUR
SEDÍCÍ PUTTO

Lot 12 SEDÍCÍ PUTTO

Vyvolávací cena
20 000 CZK | 800 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK | 1 400 EUR