Lot 20
Ignác František Platzer (1717 - 1787) SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

Kolem 1750
Lipové dřevo
37,5 cm (v)

Vyvolávací cena
38 000 CZK
   |   1 520 EUR
Dosažená cena
46 000 CZK
   |   1 840 EUR
cena bez aukční přirážky

Skica sochy Sv. Jana Nepomuckého, jejíž větší realizace pochází z výzdoby kláštera premonstrátů v Teplé. Vznikla v 50. letech 18. století. Zachycuje největšího světce domácího baroka v nakročení jedné nohy, přičemž ta druhá se dle tradiční ikonografie opírá buď o mušli, rybu či říční vlnu. V pozdějším zpracování drží Jan Nepomucký v levé ruce knihu a na ní má položený biret. Platzerovo dílo je charakteristické tělesnou smyslností a plností forem - autorovi se podařilo osobitě spojit domácí vrcholně barokní tradici s vídeňským klasicismem. František Ignác Platzer byl český pozdně barokní sochař a řezbář, příslušník rodiny řezbářů ze západních Čech. Vyučil se ve Vídni a v Praze založil velkou dílnu, která dodávala celé soubory řezbářské a kamenosochařské výzdoby pro kostely, kláštery, zámky a zámecké zahrady v celých Čechách, a to po dalších více než 150 let, tedy až do počátku 20. století.

Další položky aukce

JIDÁŠŮV POLIBEK

Lot 1 Neznámý Autor JIDÁŠŮV POLIBEK

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 14 000 EUR
Dosažená cena
600 000 CZK | 24 000 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 2 Neznámý Autor MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 14 000 EUR
Dosažená cena
1 100 000 CZK | 44 000 EUR
ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Lot 3 Vincent Sellaer (1490 - 1544) ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 26 000 EUR
Dosažená cena
800 000 CZK | 32 000 EUR
PROSEBNÍK

Lot 4 Neznámý Autor PROSEBNÍK

Vyvolávací cena
34 000 CZK | 1 360 EUR
Dosažená cena
34 000 CZK | 1 360 EUR
PORTRÉT DÍVKY

Lot 5 Neznámý Autor PORTRÉT DÍVKY

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 400 EUR
PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ ZÁTIŠÍ

Lot 6 Jan van Kessel ml. (1654 - 1708) (okruh) PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ ZÁTIŠÍ

Vyvolávací cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
Prodáno
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 7 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 600 EUR
Dosažená cena
50 000 CZK | 2 000 EUR
KAPESNÍ SLUNEČNÍ HODINY

Lot 8 Leonhart Miller KAPESNÍ SLUNEČNÍ HODINY

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 400 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 600 EUR
ZÁBAVA S CHIROMANTIÍ NEBOLI ÚPLNÝ SLOVNÍK CHIROMANTIE

Lot 9 M.J. Praetorius ZÁBAVA S CHIROMANTIÍ NEBOLI ÚPLNÝ SLOVNÍK CHIROMANTIE

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
40 000 CZK | 1 600 EUR
ČTVRTÁ REVIDOVANÁ ANATOMIE

Lot 10 Thomas Bartholin (1616 - 1680) ČTVRTÁ REVIDOVANÁ ANATOMIE

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
36 000 CZK | 1 440 EUR
PÁROVÁ KVĚTINOVÁ ZÁTIŠÍ

Lot 11 Jan Kašpar Hirschely (1695 - 1743) PÁROVÁ KVĚTINOVÁ ZÁTIŠÍ

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
Dosažená cena
290 000 CZK | 11 600 EUR
SEDÍCÍ PUTTO

Lot 12 SEDÍCÍ PUTTO

Vyvolávací cena
20 000 CZK | 800 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK | 1 400 EUR