Lot 62
Beneš Knüpfer (1844 - 1910) ZTROSKOTÁNÍ NA MOŘI

Počátek 20. století
Olej, plátno
41,5 x 33,5 cm (v x š)
Vpravo dole "B Knüpfer"

Vyvolávací cena
45 000 CZK
   |   1 800 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK
   |   1 800 EUR
cena bez aukční přirážky

Beneš Knüpfer zahájil svou uměleckou dráhu nejdříve na Akademii výtvarných umění v Praze, od roku 1870 pokračoval na Akademii v Mnichově u Karla von Pilotyho, u něhož studoval historickou malbu. O devět let později odjel na studijní cestu do Říma, odkud se již do vlasti natrvalo nevrátil. Je zvláštní, že to, co tvorbu Knüpfera v Itálii nejviditelněji ovlivnilo, nebylo klasické umění antické či renesanční umění, které sem přijížděly studovat zástupy mladých umělců cizinců. To, co se v Knüpferově tvorbě odráží nejvíce, je živel moře, který je v umělcově pojetí do značné míry romantizován zobrazováním figur najád, sirén, delfínů, tritonů a jiných bájných stvoření. Tento decentnější formát rozbouřeného moře s najádou v popředí představuje typickou ukázku Malířova rukopisu.

Další položky aukce

JIDÁŠŮV POLIBEK

Lot 1 Neznámý Autor JIDÁŠŮV POLIBEK

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 14 000 EUR
Dosažená cena
600 000 CZK | 24 000 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 2 Neznámý Autor MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 14 000 EUR
Dosažená cena
1 100 000 CZK | 44 000 EUR
ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Lot 3 Vincent Sellaer (1490 - 1544) ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 26 000 EUR
Dosažená cena
800 000 CZK | 32 000 EUR
PROSEBNÍK

Lot 4 Neznámý Autor PROSEBNÍK

Vyvolávací cena
34 000 CZK | 1 360 EUR
Dosažená cena
34 000 CZK | 1 360 EUR
PORTRÉT DÍVKY

Lot 5 Neznámý Autor PORTRÉT DÍVKY

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 400 EUR
PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ ZÁTIŠÍ

Lot 6 Jan van Kessel ml. (1654 - 1708) (okruh) PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ ZÁTIŠÍ

Vyvolávací cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
Prodáno
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 7 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 600 EUR
Dosažená cena
50 000 CZK | 2 000 EUR
KAPESNÍ SLUNEČNÍ HODINY

Lot 8 Leonhart Miller KAPESNÍ SLUNEČNÍ HODINY

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 400 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 600 EUR
ZÁBAVA S CHIROMANTIÍ NEBOLI ÚPLNÝ SLOVNÍK CHIROMANTIE

Lot 9 M.J. Praetorius ZÁBAVA S CHIROMANTIÍ NEBOLI ÚPLNÝ SLOVNÍK CHIROMANTIE

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
40 000 CZK | 1 600 EUR
ČTVRTÁ REVIDOVANÁ ANATOMIE

Lot 10 Thomas Bartholin (1616 - 1680) ČTVRTÁ REVIDOVANÁ ANATOMIE

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
36 000 CZK | 1 440 EUR
PÁROVÁ KVĚTINOVÁ ZÁTIŠÍ

Lot 11 Jan Kašpar Hirschely (1695 - 1743) PÁROVÁ KVĚTINOVÁ ZÁTIŠÍ

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
Dosažená cena
290 000 CZK | 11 600 EUR
SEDÍCÍ PUTTO

Lot 12 SEDÍCÍ PUTTO

Vyvolávací cena
20 000 CZK | 800 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK | 1 400 EUR