Lot 155
Josef Šíma (1891 - 1971) MIDI LE JUSTE - POLEDNÍK

1958
Olej, plátno
110 x 55 cm (v x š)
Vpravo dole „J. ŠÍMA 58“

Vyvolávací cena
4 800 000 CZK
   |   192 000 EUR
Dosažená cena
6 500 000 CZK
   |   260 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: "Posuzovaný obraz „Poledník (Midi le juste)“ je originálním, sběratelsky exkluzivním, filozoficky laděným dílem Josefa Šímy, výtvarné osobnosti světového jména a významu, autora, který je spolu s Františkem Kupkou poprávu považován za jednoho z největších českých malířů dvacátého století. „Poledník (Midi le juste)“ je jedním z Šímových pozdních „chef-d’oeuvrů“ a nadto mimořádně vzácným dokladem, jak autorv pozdějších čtyřicátých letech a letech padesátých udržoval dialog se svou vlastní minulostí, vzpomínkami, představami a názory, které formovaly jeho meziválečnou tvorbu. „Poledník (Midi le juste)“ je pozdní variací obrazu vytvořeného roku 1928 a nacházejícího se ve sbírkách pařížského Centre Georges Pompidou. Zatímco v ranějším díle se bílý fantom ve formě vertikálně protáhlé trhliny v prostoru vznáší nad letní krajinou, v novém zpracování motivu je tento přízrak, vzněcující svou neurčitostí lidskou fantazii, jakousi kondenzací vibrujícího světleného prostředí do„energetického jádra“, zabstraktnělého „neskutečného těla“. Významnou roli v celkovém „prozařujícím“ působení díla hraje malířův tvůrčí postup, kdy jako první rozvrhl uhlem na našepsované plátno základní konstrukci obrazu, kterou pak překrýval jemnými vrstvami barvy, nanášené doteky kolmo postaveného štětce. Šeps i kresebná infrastruktura nejsou barvou zcela „pohlceny“, čímž autor docílil zvláštního efektu, charakterizovatelného jako malba, jež žije, pulzuje, dýchá. Zvláštní název díla „Midi le juste“ („Poledník“) je inspirován ústředním pojmem básně Paula Valéryho „Hřbitov u moře“, jež, stejně jako Šímův obraz, odkazuje k onomu zvláštnímu okamžiku dne, kdy slunce se na nejvyšším bodě své dráhy jakoby na chvíli zastaví a krajina bez stínů nabývá přízračného vzezření."

Provenience: Collection PAB; Loudmer, ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX - PHOTOS - LIVRES ILLUSTRES MODERNES, Paříž, Francie, 26. 11. 1994, pol. 76

Vystaveno: VI Bienal de São Paulo [VI. Bienále v São Paulu], Museo de Arte Moderna, São Paulo, Brazílie, září – prosinec 1961; Josef Šíma, Náraz světla, Galerie Moderna, 23. 1. - 2. 3. 2014

Uvedeno: (monografie) F. Šmejkal, Josef Šíma, Odeon, Praha, 1988, s. 148

Další položky aukce

HISTORIE CÍRKEVNÍ

Lot 1 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) HISTORIE CÍRKEVNÍ

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
13 000 CZK | 520 EUR
LÉKAŘSTVÍ

Lot 2 Ján Jesenský (1566 - 1621) LÉKAŘSTVÍ

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 800 EUR
PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Lot 3 Johan Schultes (1595 - 1645) PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
22 000 CZK | 880 EUR
NĚMECKÝ KORÁN

Lot 4 NĚMECKÝ KORÁN

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
14 000 CZK | 560 EUR
PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Lot 5 Andrea Pozzo (1642 - 1709) PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
25 000 CZK | 1 000 EUR
SYMBOLICKÝ SVĚT

Lot 6 Filippo Picinelli (1604 - 1679) SYMBOLICKÝ SVĚT

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
9 500 CZK | 380 EUR
PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Lot 7 Hugo Grotius (1583 - 1645) PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
12 000 CZK | 480 EUR
BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Lot 8 BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Lot 9 Neznámý středoevropský Mistr VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Vyvolávací cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
Dosažená cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
OČISTEC

Lot 10 Neznámý středoevropský Mistr OČISTEC

Vyvolávací cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Dosažená cena
200 000 CZK | 8 000 EUR
KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Lot 11 Francesco Furini (1600 - 1646) (následovník) KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
37 000 CZK | 1 480 EUR
DVORSKÝ MOTIV

Lot 12 Michiel van Musscher (1645 - 1705) DVORSKÝ MOTIV

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 000 EUR