Lot 92
Václav Špála (1885 - 1946) ROZVODNĚNÁ BEROUNKA

1925
Olej, plátno
81,5 x 100,5 cm (v x š)
Vpravo dole "V Špála 25“

Vyvolávací cena
2 300 000 CZK
   |   92 000 EUR
Dosažená cena
3 600 000 CZK
   |   144 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Svým fauvistickým založením se již v počátcích Václav Špála odlišoval od kolegů ze skupiny Osma, jejichž tvorba byla orientována více expresionisticky. V hledání úderného a okamžitě účinného výrazu neváhal Špála uplatňovat principy post-kubistické tvarové deformace a redukovat barevnost na dva, tři kontrastní tóny, aniž by popřel svůj základní vztah k přírodní skutečnosti. V letech 1923–1926 procházel tzv. zeleným obdobím. Do let 1927–1930 se datuje jeho modré období, malba v odstínech ultramarínu a pruské modři, i když tato barva zůstala heraldickým znamením jeho tvorby až do konce života. Malířův hymnus na přírodu se příkladným způsobem promítl do monumentálně cítěných krajinomaleb. Jednou z nich je i obraz Rozvodněná Berounka, okouzlující ukázka Špálova slavného „zeleného období“, kdy v jeho tvorbě, ve shodě s dobovými proudy dvacátých let, vrcholila tendence obnovující kontakt s realitou viděného světa. Nejpříznačnější a výrazově nejkoherentnější soubor této vitalistické orientace představují právě obrazy z okolí Srbska na Berounce, kde autor maloval v letech 1925–1926. Plátna vznikala tváří v tvář v přírodě, přímo v plenéru. Rozvodněná Berounka je neobyčejně ryzí a velkorysou malbou, v níž se Špálovi bravurně podařilo vystihnout charakter majestátních skal, klidné plynutí řeky a bujnost vegetace kolem jejího meandru pod blankytnou letní oblohou. V obraze nadmíru krásně zaznívá Špálova osobitá tvůrčí výpověď, jež spočívá v nezaměnitelné syntéze „vysokého“ projevu avantgardy a „skromného“, ale o to vroucnějšího světa domova. Václav Špála byl bytostný malíř. „Žil právě jen faktem malby. V ní znovu a znovu prožíval svou radost ze skutečnosti“ (O. Mrkvička). Každé jeho dílo, vystavěné živými tahy štětce a založené na úderném barevném akordu, svědčí o jeho tvůrčí vášni. K dílu je přiložen posudek PhDr. Rey Michalové Ph.D.

Uvedeno v soupisu díla V. Špály: „1925, olej, 108 [číslo soupisu], Rozvodněná Berounka, velká, 100 x 81[cm], dr. doc. Janko [majitel]“ (in: V. Špála, Soupis díla, Praha, 2002, s. 47)

Další položky aukce

HISTORIE CÍRKEVNÍ

Lot 1 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) HISTORIE CÍRKEVNÍ

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
13 000 CZK | 520 EUR
LÉKAŘSTVÍ

Lot 2 Ján Jesenský (1566 - 1621) LÉKAŘSTVÍ

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 800 EUR
PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Lot 3 Johan Schultes (1595 - 1645) PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
22 000 CZK | 880 EUR
NĚMECKÝ KORÁN

Lot 4 NĚMECKÝ KORÁN

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
14 000 CZK | 560 EUR
PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Lot 5 Andrea Pozzo (1642 - 1709) PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
25 000 CZK | 1 000 EUR
SYMBOLICKÝ SVĚT

Lot 6 Filippo Picinelli (1604 - 1679) SYMBOLICKÝ SVĚT

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
9 500 CZK | 380 EUR
PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Lot 7 Hugo Grotius (1583 - 1645) PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
12 000 CZK | 480 EUR
BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Lot 8 BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Lot 9 Neznámý středoevropský Mistr VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Vyvolávací cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
Dosažená cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
OČISTEC

Lot 10 Neznámý středoevropský Mistr OČISTEC

Vyvolávací cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Dosažená cena
200 000 CZK | 8 000 EUR
KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Lot 11 Francesco Furini (1600 - 1646) (následovník) KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
37 000 CZK | 1 480 EUR
DVORSKÝ MOTIV

Lot 12 Michiel van Musscher (1645 - 1705) DVORSKÝ MOTIV

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 000 EUR