Lot 15
Ignác František Platzer (1717 - 1787) (připsáno) TORZO PUTTI

Kolem 1770
Pískovec
38 cm (v)

Vyvolávací cena
28 000 CZK
   |   1 120 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK
   |   1 400 EUR
cena bez aukční přirážky

František Ignác Platzer byl český pozdně barokní sochař a řezbář, příslušník rodiny řezbářů ze západních Čech. Vyučil se ve Vídni a v Praze založil velkou dílnu, která dodávala celé soubory řezbářské a kamenosochařské výzdoby pro kostely, kláštery, zámky a zámecké zahrady v celých Čechách, a to po dalších více než 150 let, tedy až do počátku 20. století. Dle kvality provedení a analogie s Platzerovými sochami putti s typickými proporcemi a zpracováním kadeří se patrně jedná o dílo významného českého sochaře, kterého nejvýrazněji připomíná soubor sousoší na vstupní bráně Pražského hradu před Matyášovou bránou. Platzerovo dílo je charakteristické tělesnou smyslností a plností forem – autorovi se podařilo osobitě spojit domácí vrcholně barokní tradici s vídeňským klasicismem.

Další položky aukce

HISTORIE CÍRKEVNÍ

Lot 1 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) HISTORIE CÍRKEVNÍ

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
13 000 CZK | 520 EUR
LÉKAŘSTVÍ

Lot 2 Ján Jesenský (1566 - 1621) LÉKAŘSTVÍ

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 800 EUR
PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Lot 3 Johan Schultes (1595 - 1645) PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
22 000 CZK | 880 EUR
NĚMECKÝ KORÁN

Lot 4 NĚMECKÝ KORÁN

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
14 000 CZK | 560 EUR
PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Lot 5 Andrea Pozzo (1642 - 1709) PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
25 000 CZK | 1 000 EUR
SYMBOLICKÝ SVĚT

Lot 6 Filippo Picinelli (1604 - 1679) SYMBOLICKÝ SVĚT

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
9 500 CZK | 380 EUR
PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Lot 7 Hugo Grotius (1583 - 1645) PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
12 000 CZK | 480 EUR
BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Lot 8 BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Lot 9 Neznámý středoevropský Mistr VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Vyvolávací cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
Dosažená cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
OČISTEC

Lot 10 Neznámý středoevropský Mistr OČISTEC

Vyvolávací cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Dosažená cena
200 000 CZK | 8 000 EUR
KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Lot 11 Francesco Furini (1600 - 1646) (následovník) KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
37 000 CZK | 1 480 EUR
DVORSKÝ MOTIV

Lot 12 Michiel van Musscher (1645 - 1705) DVORSKÝ MOTIV

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 000 EUR